A változatos megjelenésű és viselkedésű madárvilág megismerését segíti a Magyarország madarai tudástárunk, amelyben minden, a hazánkban természetes módon előforduló faj önálló oldalt kapott. A fajjal kapcsolatos általános és speciális ismeretek mellett az egyes adatlapokon a legfrissebb előfordulási, állomány- és gyűrűzési adatok is megjelennek. A fajok közötti keresést szabadszavas, illetve betűrendes kereső teszi lehetővé, a fajok továbbá a magyar illetve a tudományos név alapján is kereshetők.
A
Álarcos réce
Anas americana
Alka
Alca torda
Amerikai pettyeslile
Pluvialis dominica
Amuri vércse
Falco amurensis
Apácahantmadár
Oenanthe pleschanka
Apácalúd
Branta leucopsis
Apró partfutó
Calidris minuta
Aranylile
Pluvialis apricaria
Ázsiai pettyeslile
Pluvialis fulva
B
Baird-partfutó
Calidris bairdii
Bajszos poszáta
Sylvia cantillans
Bajszos sármány
Emberiza cia
Bakcsó
Nycticorax nycticorax
Balkáni fakopáncs
Dendrocopos syriacus
Balkáni gerle
Streptopelia decaocto
Barátcinege
Parus palustris
Barátkeselyű
Aegypius monachus
Barátposzáta
Sylvia atricapilla
Barátréce
Aythya ferina
Barázdabillegető
Motacilla alba
Barkóscinege
Panurus biarmicus
Barna füzike
Phylloscopus fuscatus
Barna kánya
Milvus migrans
Barna rétihéja
Circus aeruginosus
Barnahasú pusztaityúk
Pterocles exustus
Batla
Plegadis falcinellus
Békászó sas
Aquila pomarina
Berki nádiposzáta
Acrocephalus dumetorum
Berki poszáta
Cettia cetti
Berki tücsökmadár
Locustella fluviatilis
Berki veréb
Passer hispaniolensis
Bíbic
Vanellus vanellus
Billegetőcankó
Actitis hypoleucos
Böjti réce
Anas querquedula
Bölömbika
Botaurus stellaris
Bonaparte-partfutó
Calidris fuscicollis
Bonaparte-sirály
Chroicocephalus philadelphia
Bonelli-füzike
Phylloscopus bonelli
Borzas gödény
Pelecanus crispus
Búbos cinege
Parus cristatus
Búbos pacsirta
Galerida cristata
Búbos réce
Aythya affinis
Búbos vöcsök
Podiceps cristatus
Búbosbanka
Upupa epops
Bütykös ásólúd
Tadorna tadorna
Bütykös hattyú
Cygnus olor
C
Cankópartfutó
Tryngites subruficollis
Cifra pehelyréce
Somateria spectabilis
Cigánycsuk
Saxicola rubicola
Cigányréce
Aythya nyroca
Citrombillegető
Motacilla citreola
Citromsármány
Emberiza citrinella
Császármadár
Tetrastes bonasia
Cserregő nádiposzáta
Acrocephalus scirpaceus
Csicsörke
Serinus serinus
Csigaforgató
Haematopus ostralegus
Csíkosfejű nádiposzáta
Acrocephalus paludicola
Csilpcsalpfüzike
Phylloscopus collybita
Csíz
Carduelis spinus
Csóka
Corvus monedula
Csonttollú
Bombycilla garrulus
Csörgő réce
Anas crecca
Csüllő
Rissa tridactyla
Csuszka
Sitta europaea
D
Dankasirály
Larus ridibundus
Darázsölyv
Pernis apivorus
Daru
Grus grus
Déli geze
Hippolais polyglotta
Déli hantmadár
Oenanthe hispanica
Dögkeselyű
Neophron percnopterus
Dolmányos sirály
Larus marinus
Dolmányos varjú
Corvus cornix
E
Egerészölyv
Buteo buteo
Ékfarkú halfarkas
Stercorarius parasiticus
Ékfarkú lile
Charadrius vociferus
Eleonóra-sólyom
Falco eleonorae
Énekes hattyú
Cygnus cygnus
Énekes nádiposzáta
Acrocephalus palustris
Énekes rigó
Turdus philomelos
Erdei cankó
Tringa ochropus
Erdei fülesbagoly
Asio otus
Erdei pacsirta
Lullula arborea
Erdei pinty
Fringilla coelebs
Erdei pityer
Anthus trivialis
Erdei sármány
Emberiza rustica
Erdei szalonka
Scolopax rusticola
Erdei szürkebegy
Prunella modularis
Északi búvár
Gavia stellata
Ezüstlile
Pluvialis squatarola
Ezüstsirály
Larus argentatus
F
Fácán
Phasianus colchicus
Fakó keselyű
Gyps fulvus
Fakó rétihéja
Circus macrourus
Fattyúszerkő
Chlidonias hybrida
Fecskesirály
Larus sabini
Fehér gólya
Ciconia ciconia
Fehércsőrű búvár
Gavia adamsii
Fehérfarkú lilebíbic
Vanellus leucurus
Fehérhátú fakopáncs
Dendrocopos leucotos
Fehérkarmú vércse
Falco naumanni
Fehérszárnyú szerkő
Chlidonias leucopterus
Fekete gólya
Ciconia nigra
Fekete harkály
Dryocopus martius
Fekete réce
Melanitta nigra
Fekete rigó
Turdus merula
Fekete sas
Aquila clanga
Feketenyakú vöcsök
Podiceps nigricollis
Feketeszárnyú székicsér
Glareola nordmanni
Feketetorkú rigó
Turdus atrogularis
Feketetorkú szürkebegy
Prunella atrogularis
Fenyérfutó
Calidris alba
Fenyőpinty
Fringilla montifringilla
Fenyőrigó
Turdus pilaris
Fenyősármány
Emberiza leucocephalos
Fenyőszajkó
Nucifraga caryocatactes
Fenyvescinege
Parus ater
Fitiszfüzike
Phylloscopus trochilus
Fogoly
Perdix perdix
Foltos nádiposzáta
Acrocephalus schoenobaenus
Függőcinege
Remiz pendulinus
Fülemüle
Luscinia megarhynchos
Fülemülesitke
Acrocephalus melanopogon
Füles vöcsök
Podiceps auritus
Füleskuvik
Otus scops
Fürj
Coturnix coturnix
Füsti fecske
Hirundo rustica
Füstös cankó
Tringa erythropus
Füstös réce
Melanitta fusca
Fütyülő réce
Anas penelope
G
Gatyás ölyv
Buteo lagopus
Gatyáskuvik
Aegolius funereus
Gólyatöcs
Himantopus himantopus
Gulipán
Recurvirostra avosetta
Guvat
Rallus aquaticus
Gyöngybagoly
Tyto alba
Gyurgyalag
Merops apiaster
Gyűrűscsőrű sirály
Larus delawarensis
H
Hajnalmadár
Tichodroma muraria
Halászsas
Pandion haliaetus
Halászsirály
Larus ichthyaetus
Halcsontfarkú réce
Oxyura jamaicensis
Halvány geze
Hippolais pallida
Halvány sarlósfecske
Apus pallidus
Hamvas küllő
Picus canus
Hamvas rétihéja
Circus pygargus
Hantmadár
Oenanthe oenanthe
Haris
Crex crex
Havasi csóka
Pyrrhocorax graculus
Havasi fülespacsirta
Eremophila alpestris
Havasi lile
Charadrius morinellus
Havasi partfutó
Calidris alpina
Havasi pityer
Anthus spinoletta
Havasi sarlósfecske
Apus melba
Havasi szürkebegy
Prunella collaris
Havasi varjú
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Havasipinty
Montifringilla nivalis
Házi rozsdafarkú
Phoenicurus ochruros
Házi veréb
Passer domesticus
Hegyesfarkú partfutó
Calidris acuminata
Hegyi billegető
Motacilla cinerea
Hegyi fakusz
Certhia familiaris
Hegyi réce
Aythya marila
Héja
Accipiter gentilis
Héjasas
Hieraaetus fasciatus
Heringsirály
Larus fuscus
Himalájai füzike
Phylloscopus humei
Hóbagoly
Bubo scandiaca
Holló
Corvus corax
Hósármány
Plectrophenax nivalis
Hosszúcsőrű cankógoda
Limnodromus scolopaceus
Hosszúfarkú cankó
Bartramia longicauda
I
Indiai lúd
Anser indicus
J
Jeges búvár
Gavia immer
Jeges sirály
Larus hyperboreus
Jegesréce
Clangula hyemalis
Jégmadár
Alcedo atthis
K
Kabasólyom
Falco subbuteo
Kacagócsér
Gelochelidon nilotica
Kakukk
Cuculus canorus
Kalandrapacsirta
Melanocorypha calandra
Kanadai lúd
Branta canadensis
Kanalas réce
Anas clypeata
Kanalasgém
Platalea leucorodia
Karmazsinpirók
Carpodacus erythrinus
Karvaly
Accipiter nisus
Karvalybagoly
Surnia ulula
Karvalyposzáta
Sylvia nisoria
Kék cinege
Parus caeruleus
Kék galamb
Columba oenas
Kék kövirigó
Monticola solitarius
Kék vércse
Falco vespertinus
Kékbegy
Luscinia svecica
Kékcsőrű réce
Oxyura leucocephala
Kékes rétihéja
Circus cyaneus
Kékfarkú
Tarsiger cyanurus
Kékszárnyú réce
Anas discors
Keleti gerle
Streptopelia orientalis
Kenderike
Carduelis cannabina
Kendermagos réce
Anas strepera
Kenti csér
Sterna sandvicensis
Kerceréce
Bucephala clangula
Kerecsensólyom
Falco cherrug
Keresztcsőrű
Loxia curvirostra
Kerti geze
Hippolais icterina
Kerti poszáta
Sylvia borin
Kerti rozsdafarkú
Phoenicurus phoenicurus
Kerti sármány
Emberiza hortulana
Kígyászölyv
Circaetus gallicus
Kínai üstökösgém
Ardeola bacchus
Királyfüzike
Phylloscopus proregulus
Kis bukó
Mergus albellus
Kis csér
Sterna albifrons
Kis fakopáncs
Dendrocopos minor
Kis geze
Iduna caligata
Kis goda
Limosa lapponica
Kis hattyú
Cygnus columbianus
Kis héja
Accipiter brevipes
Kis kárókatona
Phalacrocorax pygmeus
Kis kócsag
Egretta garzetta
Kis légykapó
Ficedula parva
Kis lile
Charadrius dubius
Kis lilik
Anser erythropus
Kis őrgébics
Lanius minor
Kis partfutó
Calidris pusilla
Kis póling
Numenius phaeopus
Kis poszáta
Sylvia curruca
Kis sárszalonka
Lymnocryptes minimus
Kis sirály
Larus minutus
Kis sólyom
Falco columbarius
Kis vízicsibe
Porzana parva
Kis vöcsök
Tachybaptus ruficollis
Kőforgató
Arenaria interpres
Kontyos réce
Aythya fuligula
Korallsirály
Ichthyaetus audouinii
Kormos légykapó
Ficedula hypoleuca
Kormos szerkő
Chlidonias niger
Kormos varjú
Corvus corone
Kormosfejű cinege
Parus montanus
Kövirigó
Monticola saxatilis
Közép fakopáncs
Dendrocopos medius
Kucsmás poszáta
Sylvia melanocephala
Kucsmás sármány
Emberiza melanocephala
Kuhi
Elanus caeruleus
Küszvágó csér
Sterna hirundo
Kuvik
Athene noctua
L
Laposcsőrű víztaposó
Phalaropus fulicarius
Lappantyú
Caprimulgus europaeus
Lazúrcinege
Cyanistes cyanus
Léprigó
Turdus viscivorus
Lilebíbic
Vanellus gregarius
Lócsér
Sterna caspia
Lunda
Fratercula arctica
M
Macskabagoly
Strix aluco
Márványos réce
Marmaronetta angustrirostris
Meggyvágó
Coccothraustes coccothraustes
Mezei pacsirta
Alauda arvensis
Mezei poszáta
Sylvia communis
Mezei veréb
Passer montanus
Molnárfecske
Delichon urbicum
N
Nádi sármány
Emberiza schoeniclus
Nádi tücsökmadár
Locustella luscinioides
Nádirigó
Acrocephalus arundinaceus
Nagy bukó
Mergus merganser
Nagy fakopáncs
Dendrocopos major
Nagy fülemüle
Luscinia luscinia
Nagy goda
Limosa limosa
Nagy halfarkas
Stercorarius skua
Nagy kárókatona
Phalacrocorax carbo
Nagy kócsag
Ardea alba
Nagy lilik
Anser albifrons
Nagy őrgébics
Lanius excubitor
Nagy pirók
Pinicola enucleator
Nagy póling
Numenius arquata
Nagy sárszalonka
Gallinago media
Naumann-rigó
Turdus naumanni
Nílusi lúd
Alopochen aegyptiaca
Nyaktekercs
Jynx torquilla
Nyári lúd
Anser anser
Nyílfarkú halfarkas
Stercorarius longicaudus
Nyílfarkú réce
Anas acuta
Nyírfajd
Tetrao tetrix
O
Ökörszem
Troglodytes troglodytes
Örvös bukó
Mergus serrator
Örvös galamb
Columba palumbus
Örvös légykapó
Ficedula albicollis
Örvös lúd
Branta bernicla
Örvös réce
Aythya collaris
Örvös rigó
Turdus torquatus
Őszapó
Aegithalos caudatus
P
Pajzsoscankó
Philomachus pugnax
Parlagi galamb
Columba livia f. domestica
Parlagi pityer
Anthus campestris
Parlagi sas
Aquila heliaca
Pártásdaru
Grus virgo
Parti lile
Charadrius hiaticula
Parti pityer
Anthus petrosus
Partifecske
Riparia riparia
Pásztorgém
Bubulcus ibis
Pásztormadár
Sturnus roseus
Pehelyréce
Somateria mollissima
Pettyes kakukk
Clamator glandarius
Pettyes vízicsibe
Porzana porzana
Piroslábú cankó
Tringa totanus
Prérisirály
Larus pipixcan
Pusztai hantmadár
Oenanthe isabellina
Pusztai ölyv
Buteo rufinus
Pusztai sas
Aquila nipalensis
R
Réti cankó
Tringa glareola
Réti fülesbagoly
Asio flammeus
Réti pityer
Anthus pratensis
Réti tücsökmadár
Locustella naevia
Rétisas
Haliaeetus albicilla
Reznek
Tetrax tetrax
Rövidcsőrű lúd
Anser brachyrhynchus
Rövidkarmú fakusz
Certhia brachydactyla
Rózsás flamingó
Phoenicopterus ruber
Rózsás gödény
Pelecanus onocrotalus
Rózsás pirók
Carpodacus roseus
Rozsdás csuk
Saxicola rubetra
Rozsdás nádiposzáta
Acrocephalus agricola
Rozsdástorkú pityer
Anthus cervinus
S
Sárga billegető
Motacilla flava
Sárgacsőrű kenderike
Carduelis flavirostris
Sárgafejű királyka
Regulus regulus
Sárgalábú cankó
Tringa flavipes
Sárgalábú sirály
Larus michahellis
Sárgarigó
Oriolus oriolus
Sárjáró
Limicola falcinellus
Sarkantyús pityer
Anthus richardi
Sarkantyús sármány
Calcarius lapponicus
Sarki búvár
Gavia arctica
Sarki csér
Sterna paradisaea
Sarki lúd
Anser caerulescens
Sarki partfutó
Calidris canutus
Sarki sirály
Larus glaucoides
Sarlós partfutó
Calidris ferruginea
Sarlósfecske
Apus apus
Sárszalonka
Gallinago gallinago
Seregély
Sturnus vulgaris
Siketfajd
Tetrao urogallus
Sisegő füzike
Phylloscopus sibilatrix
Sivatagi hantmadár
Oenanthe deserti
Sivatagi lile
Charadrius leschenaultii
Sordély
Emberiza calandra
Sövénysármány
Emberiza cirlus
Steller-pehelyréce
Polysticta stelleri
Süvöltő
Pyrrhula pyrrhula
Szajkó
Garrulus glandarius
Szalagos keresztcsőrű
Loxia leucoptera
Szalakóta
Coracias garrulus
Szárcsa
Fulica atra
Szarka
Pica pica
Széki lile
Charadrius alexandrinus
Székicsér
Glareola pratincola
Szélesfarkú halfarkas
Stercorarius pomarinus
Széncinege
Parus major
Szerecsensirály
Larus melanocephalus
Szibériai szürkebegy
Prunella montanella
Szikipacsirta
Calandrella brachydactyla
Szirti sas
Aquila chrysaetos
szirtifecske
Ptyonoprogne rupestris
Szőlőrigó
Turdus iliacus
Sztyeppi lile
Charadrius asiaticus
Sztyeppi sirály
Larus cachinnans
Szuharbújó
Cisticola juncidis
Szürke cankó
Tringa nebularia
Szürke gém
Ardea cinerea
Szürke légykapó
Muscicapa striata
Szürke zsezse
Carduelis hornemanni
Szürkefejű kékfú
Porphyrio porphyrio
T
Talpastyúk
Syrrhaptes paradoxus
Tavi cankó
Tringa stagnatilis
Temminck-partfutó
Calidris temminckii
Tengelic
Carduelis carduelis
Tengeri partfutó
Calidris maritima
Terekcankó
Xenus cinereus
Töcspartfutó
Calidris himantopus
Tőkés réce
Anas platyrhynchos
Törpegém
Ixobrychus minutus
Törpekuvik
Glaucidium passerinum
Törpesármány
Emberiza pusilla
Törpesas
Hieraaetus pennatus
Törpevízicsibe
Porzana pusilla
Tövisszúró gébics
Lanius collurio
Trombitás sivatagipinty
Bucanetes githagineus
Tüskés bíbic
Vanellus spinosus
Tüzesfejű királyka
Regulus ignicapillus
Túzok
Otis tarda
U
Ugartyúk
Burhinus oedicnemus
Uhu
Bubo bubo
Uráli bagoly
Strix uralensis
Üstökösgém
Ardeola ralloides
Üstökösréce
Netta rufina
V
Vadgerle
Streptopelia turtur
Vándorfüzike
Phylloscopus inornatus
Vándorpartfutó
Calidris melanotos
Vándorsólyom
Falco peregrinus
Vastagcsőrű füzike
Phylloscopus schwarzi
Vékonycsőrű póling
Numenius tenuirostris
Vékonycsőrű sirály
Larus genei
Vékonycsőrű víztaposó
Phalaropus lobatus
Vetési lúd
Anser fabalis
Vetési varjú
Corvus frugilegus
Viharsirály
Larus canus
Vízirigó
Cinclus cinclus
Vízityúk
Gallinula chloropus
Vörhenyes fecske
Hirundo daurica
Vörhenyes sármány
Emberiza rutila
Vörös ásólúd
Tadorna ferruginea
Vörös gém
Ardea purpurea
Vörös kánya
Milvus milvus
Vörös vércse
Falco tinnunculus
Vörösbegy
Erithacus rubecula
Vörösfejű gébics
Lanius senator
Vörösnyakú lúd
Branta ruficollis
Vörösnyakú vöcsök
Podiceps grisegena
W
Wilson-víztaposó
Phalaropus tricolor
Z
Zátonykócsag
Egretta gularis
Zöld gyurgyalag
Merops persicus
Zöld küllő
Picus viridis
Zöldike
Carduelis chloris
Zöldszárnyú réce
Anas carolinensis
Zsezse
Carduelis flammea