Kis póling

numpha
Leírás és életmód

Viszonylag kisszámú átvonuló, július és szeptember között, tavasszal márciusban és áprilisban, főleg a Tiszántúlon lehet megfigyelni. Előfordulnak átnyaraló példányok is. Európai állománya stabil, hazánkban az átvonuló csapatok megpihenhetnek és táplálkozhatnak az egyéb partimadarak számára is fenntartott vizes élőhelyeken. A faj védelme érdekében Magyarországnak speciális feladata nincs. Az európai madarak Afrika és India tengerpartjain telelnek.

Élőhelye, költése:

Észak-Amerika és Eurázsia északi területein költ. A nyílt tundrák jellegzetes fészkelő madara, de más vízközeli élőhelyeken is előfordul. Fészke egy talajmélyedés, melyet növényi anyagokkal bélel. Fészekalja 4 tojásból áll, a fiókák 27-28 napos kotlás után kelnek ki és 6 hetes korukban válnak önállóvá. Tápláléka állati eredetű, főleg rovarokat zsákmányol a talajról.

Elterjedés és állományváltozás

Hazai előfordulás

 

 

Madárgyűrűzési adatok

 

 

 

Média