A Magyarországon előforduló 17 kétéltű és 18 hüllő faj részletes megismerését teszi lehetővé a Magyarország kétéltűi- és hüllői tudástárunk. Az egyes fajok önálló oldalt kaptak, amelyen az általános információk mellett az egyes adatlapokon a legfrissebb előfordulási adatok is megjelennek. A fajok közötti keresést szabadszavas, illetve betűrendes kereső teszi lehetővé, a fajok továbbá a magyar illetve a tudományos név alapján is kereshetők.
A
Alpesi gőte
Ichthyosaura alpestris
Alpesi tarajosgőte
Triturus carnifex
B
Barna ásóbéka
Pelobates fuscus
Barna varangy
Bufo bufo
D
Dunai tarajosgőte
Triturus dobrogicus
E
Elevenszülő gyík
Zootoca vivipara
Erdei béka
Rana dalmatina
Erdei sikló
Zamenis longissimus
F
Fali gyík
Podarcis muralis
Foltos szalamandra
Salamandra salamandra
Fürge gyík
Lacerta agilis
G
Gyepi béka
Rana temporaria
H
Homoki gyík
Podarcis tauricus
K
Kaszpi haragossikló
Dolichophis caspius
Kecskebéka
Pelophylax kl. esculentus
Kékpettyes lábatlangyík
Anguis colchica
Keresztes vipera
Vipera berus
Kis tavibéka
Pelophylax lessonae
Kockás sikló
Natrix tessellata
Közönséges lábatlangyík
Angius fragilis
Közönséges tarajosgőte
Triturus cristatus
M
Mocsári béka
Rana arvalis
Mocsári teknős
Emys orbicularis
N
Nagy tavibéka
Pelophylax ridibundus
P
Pannongyík
Ablepharus kitaibelii fitzingeri
Pettyes gőte
Lissotriton vulgaris
R
Rákosi vipera
Vipera ursinii rakosiensis
Rézsikló
Coronella austriaca
S
Sárgahasú unka
Bombina variegata
V
Vízisikló
Natrix natrix
Vöröshasú unka
Bombina bombina
Z
Zöld gyík
Lacerta viridis
Zöld levelibéka
Hyla arborea
Zöld varangy
Bufotes viridis