A Magyarországon előforduló 17 kétéltű és 18 hüllő faj részletes megismerését teszi lehetővé a Magyarország kétéltűi- és hüllői tudástárunk. Az egyes fajok önálló oldalt kaptak, amelyen az általános információk mellett az egyes adatlapokon a legfrissebb előfordulási adatok is megjelennek. A fajok közötti keresést szabadszavas, illetve betűrendes kereső teszi lehetővé, a fajok továbbá a magyar illetve a tudományos név alapján is kereshetők.
A
Pannongyík
Ablepharus kitaibelii fitzingeri
Közönséges lábatlangyík
Angius fragilis
Kékpettyes lábatlangyík
Anguis colchica
B
Vöröshasú unka
Bombina bombina
Sárgahasú unka
Bombina variegata
Barna varangy
Bufo bufo
Zöld varangy
Bufotes viridis
C
Rézsikló
Coronella austriaca
D
Kaszpi haragossikló
Dolichophis caspius
E
Mocsári teknős
Emys orbicularis
H
Zöld levelibéka
Hyla arborea
I
Alpesi gőte
Ichthyosaura alpestris
L
Fürge gyík
Lacerta agilis
Zöld gyík
Lacerta viridis
Pettyes gőte
Lissotriton vulgaris
N
Vízisikló
Natrix natrix
Kockás sikló
Natrix tessellata
P
Barna ásóbéka
Pelobates fuscus
Kecskebéka
Pelophylax kl. esculentus
Kis tavibéka
Pelophylax lessonae
Nagy tavibéka
Pelophylax ridibundus
Fali gyík
Podarcis muralis
Homoki gyík
Podarcis tauricus
R
Mocsári béka
Rana arvalis
Erdei béka
Rana dalmatina
Gyepi béka
Rana temporaria
S
Foltos szalamandra
Salamandra salamandra
T
Alpesi tarajosgőte
Triturus carnifex
Közönséges tarajosgőte
Triturus cristatus
Dunai tarajosgőte
Triturus dobrogicus
V
Keresztes vipera
Vipera berus
Rákosi vipera
Vipera ursinii rakosiensis
Z
Erdei sikló
Zamenis longissimus
Elevenszülő gyík
Zootoca vivipara