Lappantyú

capeur
Leírás és életmód

Kiváló rejtőzködő, tollainak színe a fa kérgéhez hasonló, így nagyon nehéz észrevenni akár a talajon költő, akár a fák ágain nappalozó madarat. Éjszakai életmódú, táplálékát az éjjel aktív rovarok, lepkék teszik ki, melyeket röptükben kap el. Április második felében érkezik vissza költőhelyére, és augusztus végén, szeptemberben vonul el. Kurta csőre igen széles, melyet hatalmasra ki tud nyitni, ezáltal nagyobb rovarokat is könnyedén elejt. Hosszú távú vonuló, a telet Afrikában, a Szaharától délre tölti. Laza csapatokban vagy magányosan, éjjel vonul, mely során akár a településeken is feltűnhet.

Korábban elsősorban a nyaras-borókás területeken, valamint a dombvidéki területek és felhagyott gyümölcsösök madara volt, ma már azonban az alföldi telepített fekete fenyvesekben is szép számmal költ. Territoriális madár, a hímek furcsa, monoton kattogó hanggal jelzik revírjüket. Nászidőszakban a hímek szárnyukat testük alatt és felett összecsapva tapsolnak. Meglehetősen területhű faj, sokszor az előző évi költőhelyétől néhány méterre fészkel. Két tojását a földre rakja, fiókái fészeklakók. Évente egyszer vagy kétszer költ. A földön lévő fészket könnyen kifoszthatják a vaddisznók és az olyan éjszakai ragadozók, mint a róka, a borz és más menyétfélék. Eredeti élőhelyének beszűkülése, feldarabolódása, valamint a fekete fenyvesek letermelése komoly problémát jelenthet számára a közeljövőben. Rejtett életmódja miatt keveset tudunk e fajról, de egy néhány évvel ezelőtt megkezdődött kutatási projekt eredményeképpen remélhetőleg több információ áll majd rendelkezésünkre.

Elterjedés és állományváltozás

Hazai előfordulás

 

 

Madárgyűrűzési adatok

 

 

 

Média