Parlagi pityer

antcam
Leírás és életmód

Eurázsiai elterjedésű faj. Főként sáskákkal, hernyókkal, hártyásszárnyúakkal, lepkékkel, bogarakkal, poloskákkal, kabócákkal, pókokkal táplálkozik. Növényi táplálékot keveset fogyaszt. A levegőben ritkán zsákmányol, rendszerint a talajon szerzi meg táplálékát. Vonuló, a telet Afrika északi részén tölti. Jellegzetes élőhelyeinek fenntartásával és az extenzív mezőgazdasági műveléssel állományának csökkenése elkerülhető.

Élőhelye, költése:

Hazánkban a száraz, sík- és dombvidékeken találkozhatunk vele. A nyílt területeket kedveli, a zárt állományokat viszont elkerüli. Löszhátakon, szikes pusztákon, homokos területeken, parlagokon, szántóföldek környékén költ, ahol a növényzet nem túl magas. Évente két fészekaljat nevel. Fészkét a talajon, egy kisebb mélyedésbe építi általában valamilyen növény takarásába. A fészek majdnem teljesen zárt, és jól beleolvad a környezetébe. 4-6 tojást rak, melyeken a tojó kotlik, a hím pedig gondoskodik a tojó táplálásáról, valamint a revír őrzéséről. A fiókák félfészekhagyók, azaz még teljes röpképességük előtt elmászkálnak a fészekből és a közelben várják a szülők gondoskodását. Homokszinű tollazata jó rejtőszínt kölcsönöz számára a kiszáradt gyepterületeken. Legtöbbször jellegzetes, szakaszosan ismételgetett, csengő hangja árulja el jelenlétét.

Elterjedés és állományváltozás

Hazai előfordulás

 

 

Állományváltozás

 

Információk a grafikon helyes értelmezéséhez:  

MMM adatbázis > Grafikonok > Trend adatok >> 

Madárgyűrűzési adatok

 

 

 

Média