Piroslábú cankó

tritot
Leírás és életmód

Hazai szikes rétjeink, mocsárrétjeink egyetlen fészkelő cankófaja. A megtelepedésére alkalmas nedves élőhelyek kiszáradása, lecsapolása, nem megfelelő mértékű legeltetése okozza a faj visszaszorulását. Tavasszal és ősszel gyakori átvonuló, a hazai fészkelők sokszor már júliusban elhagyják az országot. A telet a mediterrán térségben, kisebb számban Afrikában töltik.

Öt alfaja Eurázsia jelentős részén előfordul. Hazánkban főleg az alföldi szikeseken, vizenyős réteken, legelőkön fészkel, sokszor bíbicek és nagy godák társaságában. Fészkét zsombékra építi növényi anyagokból, lehetőleg sekély víz által körülvett lokális magaslaton. Fészekalja 4 tojásból áll, a kotlási idő 23 nap. A fészekhagyó fiókákat a szülők a növényzet között, tocsogós területeken nevelik. A fiatalok 25-35 naposan már röpképesek. Táplálékát is tocsogós területeken szerzi, főleg rovarokat, apró rákokat és férgeket fogyaszt.


Kifejlett piroslábú cankó


Téli tollazatú piroslábú cankó


Fiatal piroslábú cankó

 

Elterjedés és állományváltozás

Hazai előfordulás

 

 

Állományváltozás

 

Információk a grafikon helyes értelmezéséhez:  

MMM adatbázis > Grafikonok > Trend adatok >> 

Madárgyűrűzési adatok

 

 

 

 

Média