Csíz

carspi
Leírás és életmód

Kistermetű pintyféle, mely hazánkban igen kis számban költ, de gyakori átvonuló és téli vendég. Táplálékának döntő többsége növényi eredetű. Főként a fenyők tobozában lévő magokat fogyasztja, de gyomnövények apró magvait, vagy akár pajzstetveket is eszik. Télen megfigyelhető a madáretetőknél is, de korántsem olyan gyakran, mint a többi gyakori pintyféle. A zord hónapokban Magyarországon gyakran látható égerligetekkel övezett patakpartok mentén, de városi parkokban is rendszeresen felbukkan. Az enyves éger apró magját, valamint a nyírfák termését előszeretettel fogyasztja ebben az időszakban. Vonuló madár, mely kontinensünk északi részéről a mediterrán vidékekre és Észak-Afrikába megy telelni.

Élőhelye, költése:

Eurázsiai elterjedésű faj. Fenyvesekben, magasan fekvő égeresekben költ. Az idősebb fák magasan elhelyezkedő ágvégeire a tojó építi a fészket, ami vékony fenyőgallyakból, fűszálakból áll, melyet zúzmóval, mohával, pókhálóval, tollakkal, szőrökkel bélel. Évente kétszer költ, 4-5 tojásán csak a tojó kotlik, miközben a hím eteti.


Hím csíz


Tojó csíz
 

Elterjedés és állományváltozás

Hazai előfordulás

 

 

Állományváltozás

 

 

Információk a grafikon helyes értelmezéséhez:  

MMM adatbázis > Grafikonok > Trend adatok >> 

Madárgyűrűzési adatok