Kerti poszáta

sylbor
Leírás és életmód

Óvatos, félénk madár, nem könnyű közelről megfigyelni. Hazai állománya az utóbbi évtizedekben megfogyatkozott, ma már nem számít gyakori fészkelőnek. Rovarokból és pókokból álló tápláléka után a lombok között kutat, de gyakran szerepelnek étlapján apró csigák is. Zöldes-barnás tollazata miatt könnyedén elrejtőzik a sűrű növényzetben, de ebben az esetben elárulhatja igen szép és változatos éneke. Nagyméretű poszátafajunk, testnagysága kis híján eléri a karvalyposzátáét. Csőre a többi poszátától eltérően meglehetősen vaskos. Vonuló, a telet Afrikában, a Szaharától délre tölti.

Európában általánosan elterjedt, Ázsiában lényegesen kisebb területen fordul elő. Kedveli a folyók ártereiben lévő fűz-nyár ligeterdőket, valamint azokat az elegyes erdőket, ahol sűrű aljnövényzetet talál. Évente egy fészekaljat nevel, esetenként azonban pótköltése is megfigyelhető. Először a hím fészekkezdeményt épít, majd a párba állást követően közösen fejezik be azt. Átlagosan 4-5 tojást rak, melyeken a tojó kotlik, de időnként a hím is besegít. A fiókák etetéséről is közösen gondoskodnak.

Elterjedés és állományváltozás

Hazai előfordulás

 

 

Állományváltozás

 

Információk a grafikon helyes értelmezéséhez:  

MMM adatbázis > Grafikonok > Trend adatok >> 

Madárgyűrűzési adatok

 

 

 

 

Média