Nagy goda

Leírás és életmód

Nedves mocsárréteinken, szikes legelőkön, az adott év vízviszonyainak függvényében költ. A mocsarak lecsapolása, a nedves rétek feltörése nem kedvezett a faj hazai állományának, de a természetvédelmi területek megfelelő kezelése hozzájárulhat nagyobb számú megtelepedéséhez. Vonuláskor, február és április, valamint augusztus és november között országszerte megfigyelhető, de legnagyobb csapatai az Alföldön jelennek meg. A telet a Földközi-tenger mentén, Észak-Afrikában, egyes alfajok Indiában, Délkelet-Ázsiában és Ausztráliában töltik.

Élőhelye, költése:

Három alfaja Eurázsia jelentős részén előfordul, nálunk az Alföldön él az állomány zöme, de a Dunántúlon is vannak fészkelésre alkalmas élőhelyek. A tocsogós gyepeket részesíti előnyben, ahol a növényzet magassága lehetővé teszi, hogy a fészken ülő madár viszonylag takarásban legyen, de nyújtott nyakkal be is láthassa környezetét. Laza telepeket alkotva költ, Egy zsombékra növényi anyagokat hord, az ebbe kialakított fészekmélyedésbe legtöbbször 4 tojást rak. A két szülő felváltva kotlik, a fészekhagyó fiókák nevelése körülbelül egy hónapig tart. Táplálékát nedves réteken, árasztásokon, lecsapolt halastavakon szerzi. Különféle rovarokat, férgeket, csigákat és más gerincteleneket fogyaszt, nagyon kevés mag is előfordul táplálékában.


Felnőtt nagy goda


Téli tollazatú nagy goda


Fiatal nagy goda


Nagy goda fióka

Elterjedés és állományváltozás

Hazai előfordulás

 

 

Madárgyűrűzési adatok

 

 

 

 

Média