Hantmadár

oenoen
Leírás és életmód

Hazánkban sík- és dombvidéken, nyílt élőhelyeken mindenütt gyakori, de sehol sem tömeges elterjedésű madár. Erősen territoriális, a hímek sokszor verekedéssel űzik el a területükre betolakodókat. Rovarokkal, pókokkal, férgekkel és csigákkal táplálkozik, melyeket a talajon, ritkábban alacsony magasságban, repülve kap el. Vonuló, a telet Afrika szavannáin tölti.

Főként eurázsiai elterjedésű madár, de Észak-Amerikában és Északnyugat-Afrikában is fészkel. Kizárólag a nyílt terülteken fordul elő. Kedveli a rövidfüvű, köves élőhelyeket. Utak mentén, szántóföldeken, legelőkön, állattartó telepek környékén rendszeresen megtalálható. A hazai populáció rendszerint évente egy fészekaljat nevel, de annak sikertelensége esetén pótköltésbe kezd. Párválasztási időszakban gyakran figyelhetjük meg a hímek látványos nászrepülését. Ilyenkor tűnik fel legjobban fekete fehér mintázatú farka, melynek köszönhetően már messziről észrevehető. A fészket a tojó építi a talajra, miközben a hím egy közeli bokron, villanyvezetéken, vagy épületen énekel. A fészek helye igen változatos, más állatok üregei, kőrakások, trágyadomb oldala is megfelelő lehet számára. A fészek anyagát többnyire vékony fűszálak adják, melyek tollakkal vagy szőrökkel vannak puhára bélelve. 5-6 tojást rak, ezeken csak a tojó kotlik. A hím párja etetésében nem vesz részt, így az gyakran elhagyja a tojásokat, amíg táplálkozik. A fiókák etetésében már mindkét szülő kiveszi a részét. Előszeretettel ülnek ki magasabb pontokra, így élőhelyein könnyen megfigyelhető.


Hím hantmadár


Tojó hantmadár


Hantmadár röpkép

Elterjedés és állományváltozás

Hazai előfordulás

 

 

Állományváltozás

 

Információk a grafikon helyes értelmezéséhez:  

MMM adatbázis > Grafikonok > Trend adatok >> 

Madárgyűrűzési adatok

 

 

 

Média