Cigányréce

ciganyrece
Leírás és életmód

Természetvédelmi szempontból talán a legjelentősebb hazai récefaj. Világállománya erősen csökken, a hazai állománya európai léptékben is jelentős. Magyarország szerepe emiatt a faj törvényes oltalma szempontjából igen fontos. A védelmi intézkedések, amelyek a faj hazai állományának megőrzését célozzák, közvetetten sok egyéb madárnak és más élőlénynek teremtenek kedvező feltételeket. A kisebb tavak eltűnése, a nem megfelelő tógazdálkodás, és a madarak zavarása sok helyen a cigányréce eltűnését eredményezte. A vadászati tevékenység pedig a tévedésből adódó lelövéseken kívül a sörétszemek lenyeléséből adódó ólommérgezést is előidézte. Az amur és a bütykös hattyú terjedése lokálisan szintén szerepet játszhat állománycsökkenésében. A vadásztársadalom és a halastavakon gazdálkodók felvilágosítása, valamint a velük folytatott párbeszéd kiemelten fontos feladata a természetvédelemnek. Vonuló madár, a telet Dél-Európában, Afrikában és a Közel-Keleten tölti, de néhány példány minden évben áttelel hazánkban is.


Élőhelye, költése:

Alapvetően az eurázsiai sztyeppzónában fészkel, de elszórt állománya Európában több helyen is megtalálható. Magyarországon főleg a sűrű növényzetű halastavakon, mocsarakban, viszonylag mély elöntéseken költ. Olyan helyeken is előfordul, ahol más bukórécék nem. Fészkét a szegélynövényzetbe építi, ehhez növényi anyagokat használ. Mint a legtöbb réceféle saját pehelytollaival béleli a fészket. Tojásainak száma 8-12. Előfordul, hogy több tojó ugyanabba a fészekbe rakja tojásait, de megfigyelték, hogy más récéket is használ dajkamadárként. A kotlási idő 25-28 nap. A kiskacsákat kikelésük után a tojó a sűrű növényzetben neveli. Nyolchetes korukra válnak röpképessé. A cigányréce tápláléka különböző magvakból, rovarokból, hajtásokból, puhatestűekből áll, ezeket általában kisebb mélységekből gyűjti, mint más bukórécék.


 

cigányréce hím

Hím cigányréce

cigányréce röpkép

 

cigányréce tojó

Tojó cigányréce

Elterjedés és állományváltozás

Hazai előfordulás

 

 

Madárgyűrűzési adatok

 

 

 

 

Média