Mezei poszáta

sylcom
Leírás és életmód

A többi hazánkban előforduló poszátától legkönnyebben rozsdás szegélyű szárnytollai alapján különíthetjük el. Táplálékát főként lepkehernyók és pókok alkotják, melyeket gyakran a magas fű között, a talajon keres. Nyár végén a fekete bodza bogyóit is elfogyasztja. Vonuló, Afrika Szaharán túli részén telel. Hazai élőhelyei az utóbbi évtizedekben jelentősen megfogyatkoztak, bokrosok telepítésével teremthetünk számára megfelelő fészkelőhelyeket.

Csaknem egész Európában, Ázsiában és Északnyugat-Afrikában fészkel. Megtelepszik a domb- és sík vidékeken, de a zárt erdőket kerüli. Kisebb kiterjedésű bokrosokkal is beéri, sőt, ritkásan benőtt cserjés oldalakban is megtelepszik. Évente egy, legfeljebb két fészekaljat nevel. A hímek néhány nappal a tojók érkezése előtt foglalnak revírt, majd fészekkezdeményt építenek, énekelnek, és gyakran nászrepülnek is. Fészkük alacsonyan helyezkedik el. 4-6 tojást rak, melyeken az első költés alkalmával felváltva kotlanak, míg a második fészekaljon csak a tojó ül, mialatt a hím az első költésből származó fiatalokról gondoskodik.

Elterjedés és állományváltozás

Hazai előfordulás

 

 

Állományváltozás

 

Információk a grafikon helyes értelmezéséhez:  

MMM adatbázis > Grafikonok > Trend adatok >> 

Madárgyűrűzési adatok

 

 

 

 

Média