Kerti geze

hipict
Leírás és életmód

Eurázsiai elterjedésű madár. Közeli rokonához, a halvány gezéhez hasonlóan az egyik legkésőbb érkező, és legkorábban elvonuló madarunk. A lombkoronában található hernyókkal, lepkékkel, pókokkal és kétszárnyúakkal táplálkozik, de gyümölcsöket is fogyaszt. Territoriális madár. Az árterek védelmével, az özönnövények visszaszorításával állománya fenntartható.

Ártéri puhafás ligetek, láperdők, alkalmilag városi parkok fészkelője. Folyópartokon meglehetősen gyakran találkozhatunk vele. Költőhelyének kiszáradásakor új élőhelyet keres magának. Sűrű vegetációt igényel mind a cserje-, mind pedig a lombkoronaszintben. A fiatal erdőket, mint költőhelyet elkerüli, mert az számára általában nem elég sűrű. Leginkább az alacsonyabb térszíneken fordul elő. A folyómenti ligeterdők területének csökkenése és az invazív növényfajok térhódítása a bolygatott területeken veszélyt jelent a hazai költőállományra. Évente egy fészekaljat nevel. A fészek helyét a tojó választja ki, és többnyire egyedül építi meg. 5 tojását a tojó melegíti, a hím ritkán segít be a kotlásba.

 

Elterjedés és állományváltozás

Hazai előfordulás

 

 

Állományváltozás

 

Információk a grafikon helyes értelmezéséhez:  

MMM adatbázis > Grafikonok > Trend adatok >> 

Madárgyűrűzési adatok

 

 

 

 

Média