Vörösnyakú lúd

vny
Leírás és életmód

A faj vonulási szokásainak átalakulása miatt egyre jelentősebb számban csatlakozik a nagy lilik csapatokhoz, mostanra százas nagyságrendben tartózkodik nálunk az október és március közötti időszakban. Költőhelyei és tradicionális telelőhelyei az elmúlt évtizedekben jelentősen átalakultak, állománya nagyon sérülékeny. A legtöbb egyed a Kaszpi- és a Fekete-tenger mellékén telel. Hazánk szerepe a faj védelmében a jövőben jelentősebbé válhat.

Szibéria északnyugati részén, az arktikus és szubarktikus tundrákon fészkel. Kis kolóniákban költ, fészekalja 3-7 tojásból áll, a fiókák 25 napi kotlás után kelnek ki. Sokszor ragadózómadarak fészke közelében költenek, hogy a szárazföldi ragadozóktól biztonságban legyenek. Ezt a jelenséget más ludaknál is megfigyelték. Költőhelyén főleg gyapjúsással táplálkozik. Nálunk a többi lúdfajhoz hasonlóan a gyepeken, vetéseken legel.

Elterjedés és állományváltozás

Hazai előfordulás

 

 

Madárgyűrűzési adatok