Sárga billegető

motfla
Leírás és életmód

A törzsalakon kívül – mely hazánkban is gyakori – számos alfaja ismert. Gyakori madarunk, nedves rétjeinken mindenütt megtelepszik, de sehol sem tömeges. Főleg legyekkel, szúnyogokkal táplálkozik, melyeket röptében fog el, de sokszor figyelhetjük meg, amint birkanyájak, marhacsordák környékén a talajon kapja el a felzavart rovarokat. Fiókáit lepkékkel, hernyókkal, sáskákkal eteti. Általában kisebb csapatokban vonul, a telet Afrikában tölti.

Élőhelye, költése:

Európa és Ázsia nagy részén megtalálható, de fészkel Észak-Afrika, valamint Észak-Amerika egyes részein is. A nyílt, vizes, mocsaras, zsombékos területeken a leggyakoribb, de csatornapartokon, szántókon is könnyen a szemünk elé kerülhet. Az összefüggő erdőket és a hegységeket elkerüli. Évente egy vagy két alkalommal költ. A fészket a tojó egy általa kiválasztott talajmélyedésbe, sás, vagy egyéb növényzet közé építi. Alapanyaga fű, toll, valamint állati szőrök. Rendszerint 5-6 tojást rak, melyeken a tojó egyedül kotlik, míg a hím énekléssel őrzi a revírt, és eteti párját. A fiókák táplálásában mindkét szülő részt vesz.

Elterjedés és állományváltozás

Hazai előfordulás

 

 

Állományváltozás

A hazai állomány változásáról a fészkelési és a telelési időszakra vonatkozóan az MMM program szolgál információkkal.

Információk a grafikon helyes értelmezéséhez
MMM adatbázis > Grafikonok > Trend adatok >>
Madárgyűrűzési adatok

 

 

 

 

Média