Széki lile

chaale
Leírás és életmód

Hazánkban kisszámú fészkelő. A múlt század második felében rendkívüli mértékben visszaszorult hazánkban. Szigetszerű populációjának összeomlása összeurópai állományának csökkenésével is összefüggésbe hozható. A szikes tavak feltöltődése és kiszáradása a számára legfontosabb élő- és táplálkozóhelyek eltűnését eredményezi. A legelő állatállomány létszámának csökkenése miatt eltűnnek a vakszikfoltok, ahol megfelelő költőhelyet talál. Amennyiben lecsapolt halastóban kísérli meg a költést, azok feltöltése megsemmisítheti költését. Fokozottan figyelemmel kell lenni a faj megtelepedésekor, lehetőleg biztosítani kell a költő madarak nyugalmát. A védett területeken a kezelési tervben a legeltetés mértékének meghatározásakor ennek a fajnak az igényeivel is számolni kell.

Élőhelye, költése:

Eurázsia, Észak-Afrika és Amerika mérsékeltövi és trópusi szikesein, tengerpartjain, lagúnai mentén fordul elő. Kopár talajon egy egyszerű mélyedést kapar, melybe a környékről különböző törmelékeket hordanak, ide rakja 2-4 tojását, melyen a szülők felváltva kotlanak. A fiókák 24-26 nap után kelnek ki. Eleinte a szülők közösen gondozzák őket, de pár napos koruktól ez a feladat csak egyikükre hárul. A fiatalok körülbelül egy hónapos korukban válnak önállóvá. A költések jelentős része megsemmisül. Rovarevő, a csupasz felszínen mozgó rovarokat zsákmányolja.


Hím széki lile


Tojó széki lile

Elterjedés és állományváltozás

Hazai előfordulás

 

 

Madárgyűrűzési adatok

 

 

 

 

Média