Zempléni-hegység

IBA kód: HU42

Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén
Földrajzi koordináták: 48.14 É, 21.25 K
Tenger feletti magasság: 163-895 m
Terület: 102 000 ha
Kritérium: A1, B2

Élőhelyek: erdők és facsoportok (80%), mesterséges élőhelyek (10%), bokrosok (5%), gyepek (5%).

Földhasználat: erdőgazdálkodás (90%), turizmus és üdülés (20%), természetvédelem és kutatás (10%), mezőgazdaság (5%).

Veszélyeztető tényezők: a madarak zavarása (A), intenzíverdőgazdálkodás (A), a mezőgazdasági művelés felhagyása (B), erdősítés(B), gátak, csatornák, duzzasztók építése (B), kitermelő iparágak (B),infrastruktúra fejlesztése (B), üdülés, turizmus (B), iparosítás, városiasodás (C), tűzifa gyűjtés (C).

Védettség: részleges


Területleírás
Északkelet-Magyarországon található vulkanikuseredetű középhegység, amit a Bodrog és a Hernád folyók fognak közre.Főként szubmontán és montán bükkösök, gyertyános tölgyesek borítják. Avölgyekben hegyi kaszálórétek, fás legelők, idős gyümölcsösöktalálhatók. A legfontosabb emberi tevékenységek: az erdőgazdálkodás, avadgazdálkodás, a turizmus, a szőlőtermesztés, gyümölcstermesztés, szántóföldi növénytermesztés.

Madártani jelentőség
Elsősorban az erdei madárfajok találjákmeg itt életfeltételeiket. A ragadozó madarak száma alapján nemzetközijelentőségű terület, de ezek mellett jelentős a közép fakopáncs, szürke küllő, örvös légykapó és kis légykapó állomány is.

Természetvédelmi kijelölések
26 496 hektár a Zepléni TK, 2 hektár pedig a Bodrogszegi Várhegy TT részét képezi.

Természetvédelmi kérdések
A legfontosabb veszélyeztetőtényezők közé tartozik az intenzív erdőgazdálkodás, a turizmus(különösen a sziklamászás), a bányászat, a kaszálók és legelőkművelésének felhagyása, az erdőtelepítés, üdülőterületek növekedése,víztározó építés az Aranyosi-völgyben. A terület legfőbb értékeitképező ragadozó madarak fészkeinek zöme nem a védett terület határainbelül található, ami megnehezíti a hosszú távú természetvédelmi érdekekérvényesítését. Sajnos a TK bővítése már évek óta húzódik. Az MME Zempléni HCs aktív ragadozómadár- és uhuvédelmi programot hajt végre.

Minősítő fajok:
fekete gólya (Ciconia nigra)
fehér gólya (Ciconia ciconia)
kígyászölyv (Circaetus gallicus)
békászósas (Aquila pomarina)
parlagi sas (Aquila heliaca)