Hevesi-sík

IBA kód: HU36

 

Megye: Heves és Jász-Nagykun-Szolnok
Földrajzi koordináták: 47.37 É, 20.27 K
Tenger feletti magasság: 88-102 m
Terület: 49 000 ha
Kritérium: A1, A4ii, B1iii, B2

 

Élőhelyek: mesterséges élőhelyek (70%), gyepek (30%).

Földhasználat: mezőgazdaság (50%), erdőgazdálkodás (30%),természetvédelem és kutatás (10%), turizmus és üdülés (10%), település, üzem, szállítás (5%), vízgazdálkodás (5%).

Veszélyeztető tényezők: a mezőgazdasági termelés intenzitásánaknövekedése (A), erdősítés (B), a mezőgazdasági művelés felhagyása (B),a madarak zavarása (B), lecsapolás (B), tűzifa gyűjtés (B), infrastruktúra fejlesztése (B).

Védettség: részleges.

 

Területleírás
Magas ártéri hordalékkúp síkság a Tiszátólészakra, Jászkisér és Füzesabony között. Elsősorban extenzív szántók,helyenként kisebb-nagyobb nemesnyár, akác ültetvények, fasorok ésszikes puszták, mocsárrétek jellemzik. A területen elsősorban szántóföldi növénytermesztés, szarvasmarha- és juh legeltetés folyik.

Madártani jelentőség
Főleg a pusztai madárfajok számárafontos élőhely, de tavasszal a szikes vízállásokon parti madarak isszép számmal fordulnak itt elő. Télen jelentős a ragadozó madarak gyülekezése is.

Természetvédelmi kijelölések
8 199 hektár a Hevesi Füves Puszták TK része.

Természetvédelmi kérdések
A legfontosabb veszélyeztetőtényezők közé tartozik a túzok költésének veszélyeztetése a gépimezőgazdasági munkák során, a pusztai vizek elvezetése, a füvesterületek feltörése, illetve erdősítése, valamint az öntözésesgazdálkodás fejlesztése. A veszélyeztetett túzok fészekaljak mentésétaz MME Túzokvédelmi Programja végzi. Az MME Bükki HCs aktív védelmiprogramot hajt végre a ragadozó madarak, az ugartyúk és a szalakóta védelme érdekében.

Minősítő fajok:
parlagi sas (Aquila heliaca)
kék vércse (Falco vespertinus)
kék vércse (Falco vespertinus)
kerecsensólyom (Falco cherrug)
túzok (Otis tarda)