Béda-Karapancsa

IBA kód: HU09
Megye: Baranya
Földrajzi koordináták: 45.56 É, 18.46 K
Tenger feletti magasság: 85-88 m
Terület: 11 900 ha
Kritérium: A4i, B1i, B2

 

Élőhelyek: vízi élőhelyek (40%), mesterséges élőhelyek (35%), erdők és facsoportok (25%).

Földhasználat: erdőgazdálkodás (50%), vízgazdálkodás (30%),mezőgazdaság (20%), település, üzem, szállítás (20%), természetvédelem és kutatás (10%), turizmus és üdülés (10%), honvédelem (5%).

Veszélyeztető tényezők: kotrás és csatornázás (A), intenzíverdőgazdálkodás (B), infrastruktúra fejlesztése (B), a madarak zavarása (C), halászat és akvakultúra (C), üdülés, turizmus (C).

Védettség: részleges.
Területleírás
A Duna Dunaszekcső és a szerb határ közötti 45km-es ártere. Holtágak, ártéri erdők, mesterséges erdőtelepítések,nádasok jellemzik a területet. Erdő- és vadgazdálkodás, szántóföldi növénytermesztés, hajózás folyik a területen.

Madártani jelentőség
A terület elsősorban a ludak ésbukórécék telelőhelyeként jelentős. Az ártéri erdők és morotvák ugyanakkor gazdag fészkelő madárközösségnek is otthont adnak.

Természetvédelmi kijelölések
6 949 hektár a Duna-Dráva NP része. 1 149 hektár szerepel a Nemzetközi Jelentőségű Vizes Területek Jegyzékén.

Természetvédelmi kérdések
A legfontosabb veszélyeztetőtényező az intenzív erdőgazdálkodás és a téli vízivad vadászat, valamint a horgászat okozta zavarás.

Minősítő fajok:
bakcsó (Nycticorax nycticorax)
vörös gém (Ardea purpurea)
vetési lúd (Anser fabalis)
nagy lilik (Anser albifrons)
nyári lúd (Anser anser)