Jászkarajenői puszták

IBA kód: HU21

Megye: Bács-Kiskun és Pest
Földrajzi koordináták: 47.4 É, 20 4 K
Tenger feletti magasság: 87-97 m
Terület: 18 900 ha
Kritérium: B2

Élőhelyek: gyepek (90), mesterséges élőhelyek (10).

Földhasználat: mezőgazdaság (100%).

Veszélyeztető tényezők: növényzet égetése (B), madarak zavarása(B), lecsapolás (B), természeti események (B), vadállomány nem fenntartható hasznosítása (C), erdősítés (C).

Védettség: nincs.
Területleírás
Szolnoktól délnyugatra, a Gerje és a Körös-érnevű vízfolyások között található szikes és homokos talajú terület.Főként szikes puszták és a közéjük beékelődő extenzív szántókjellemzik. Legeltetés, kaszálás, szántóföldi növénytermesztés és egy kisebb területen tógazdasági halászat folyik.

Madártani jelentőség
A pusztai madárfajok költőhelye. Ahalastavon és környékén jelentős a parti madarak és fekete gólyák (Ciconia nigra), kanalasgémek (Platalea leucorodia) vonulása is.

Természetvédelmi kijelölések
Még nem védett.

Természetvédelmi kérdések
Az elmúlt aszályos évtizedbensúlyos gondot okozott a vizes élőhelyek kiszáradása. A térség egyetlenjelentősebb vizes élőhelyén, a Jászkarajenői-halastavon a vízivadvadászat az átvonuló védett fajokat is zavarja az éjszakázóhelyükön.Védetté nyilvánítását a Jászkun Természetvédelmi Szervezet kezdeményezte 1992-ben.

Minősítő fajok:
kék vércse (Falco vespertinus)
nagy goda (Limosa limosa)
szalakóta (Coracias garrulus)
kis őrgébics (Lanius minor)