2024.02.09
Csongrád Megyei Helyi Csoport

Elkészült a Csongrád-Csanád megyei sasleltár

Parlagi sas ( Fotó: Mészáros Csaba)

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) a nemzetipark-igazgatóságokkal és más civil szervezetekkel együttműködve idén 21. alkalommal szervezte meg az Országos Sasszinkront, a hazánkban telelő ragadozó madarak éves számlálását 2024. január 12-15. között, amelyben megyénk 35 szakértője vett részt és 15 faj 2107 egyedét számlálták meg, amely országosan is kiemelkedő eredmény.

Magyarország területén a sasfajok szempontjából számos kiemelten fontos telelőhely van. Legnagyobb számban rétisasok (Haliaetus albicillatelelnek nálunk, mivel a nem vonuló hazai fészkelőkhöz télen északról érkező egyedek is csatlakoznak. 

Öreg rétisas ( Fotó: Mészáros Csaba)
Öreg rétisas ( Fotó: Mészáros Csaba)

Január közepén megyénkben 92 példány telelt. Európa legnagyobb sasfaja az 1970-es évek közepén kritikus szintre csökkent, mindössze 12-15 pár költött. Azonban a védelmi intézkedéseknek köszönhetően folyamatosan emelkedik, jelenleg közel 400 pár fészkel hazánkban. 
Bővebben

Második leggyakoribb sasfajunk a parlagi sas ( Aquila heliaca), ahol az állandó hazai költőállományához a kárpát-medence más országaiból származó egyedek csatlakoznak télire, megyénkben 163 egyed került a távcsövek elé.

Fiatal parlagi sas ( Fotó: Tokody Béla)
Fiatal parlagi sas ( Fotó: Tokody Béla)

A parlagi sas a magyar természetvédelem egyik kiemelten fontos madara. A Kárpát-medencében lévő állomány a faj elterjedésének nyugati határán található. Mivel világállománya csökken, a Szlovákiával közös hazai állomány pedig növekszik, a fajvédelmi munkában hazánknak kiemelt szerepe van. A természetvédelmi munkáknak köszönhetően az elmúlt 30 év alatt az állomány megtízszereződött, több mint 400 pár költött 2023-ban. Kiemelten fontos a hazai állomány megőrzése az európai populáció szempontjából.
Bővebben

Fiatal parlagi sas ( Fotó: Mészáros Csaba)
Fiatal parlagi sas ( Fotó: Mészáros Csaba)

A felmérések során a sasok mellett mind a 17 hazánkban rendszeresen telelő nappali ragadozómadár-faj egyedeit számba vették a szakemberek.
A legtöbb példány az egerészölyvből  (Buteo buteo) került elő, 983 példány telelt a megyei élőhelyeken január közepén.

Egerészölyv ( Fotó: Tokody Béla)
Egerészölyv ( Fotó: Tokody Béla)

Magyarországon a leggyakoribb ragadozómadár. Mindenki ismeri az autópályák vadkerítéseinek oszlopairól, bár sokan tévesen sasnak gondolják. Rágcsálópusztításával hasznot hajt a mezőgazdaságnak, bár a mai szemlélet már szerencsére nem ezek alapján a szempontok alapján dönt egy madár státuszáról. A hazai állomány állandó, de télen észak-európai madarak érkeznek Magyarországra.
Bővebben

Egyre nagyobb számban telel hazánkban a vörös kánya ( Milvus milvus), amelyből 12 egyedet találtak a kollégák.

Telelő vörös kánya az Alföldön ( Fotó: Mészáros Csaba)
Telelő vörös kánya az Alföldön ( Fotó: Mészáros Csaba)

Hazai állománya az 1970-es évek elejére összeomlott. Legfontosabb költőterületén – Nyugat­-Európában – megvalósított védelmi intézkedések eredményeként állománya megerősödött. Minden bizonnyal ennek hatására az 1990-es években újra megjelent Magyarországon, mint fészkelő madár. Az első párok a Dél-Dunántúlon ártéri erdőkben telepedtek meg.

Bővebben
A megyei ragadozómadár-leltár összetétele a következőképpen alakul

1. tábla: A megyei ragadozó-leltár 2024 január közepén
1. tábla: A megyei ragadozó-leltár 2024 január közepén

Köszönjük az összes terepi felmérő áldozatos munkáját! 

 

Dr. Tokody Béla

MME

Csongrád Megyei Helyi Csoport

titkár

Dr. Tokody Béla