HELIACA Évkönyv

A HELIACA a Magyar Ragadozómadár-védelmi Tanács és az MME Ragadozómadár-védelmi Szakosztály közös évkönyve. A kiadvány megjelent évkönyvei erről az oldalról letölthetőek, illetve az MME web boltjában nyomtatott formában is megvásárolhatóak.

Szerzői tájékoztató

Az évkönyv számára készült kéziratokat elektronikus formában a heliaca@mme.hu e-mail címre kérjük beküldeni. Kizárólag olyan kéziratok küldhetők be, amelyek tartalma más fórumon nem került már hasonló vagy azonos formában publikálásra, illetve benyújtásra.

A kéziratokat egyetlen Word formátumú állományban kérjük beküldeni, amelyben szerepel: (1) a kézirat címe, (2) a szerző(k) neve, (3) a kapcsolattartó szerző megjelölése és elérhetősége (szervezet, postacím és email), (4) a kézirat szövege a szükséges fejezetek szerinti bontásban, (5) köszönetnyilvánítás, (6) irodalomjegyzék, (7) angol összefoglaló vagy annak magyar szövege, (8) táblázatok szerkeszthető formában (amennyiben szükségesek). Kérjük, hogy az évkönyv tartalmasabbá tételéhez, a kéziratok mellé képi anyagot is mellékeljenek (ábrákat és fotókat).

A cikkek további formai követelményei:

  1. Rövid angol összefoglaló (vagy "összefoglaló angol fordításhoz" címmel rövid összefoglalás magyarul). Terjedelme minimum 600, maximum1600 leütés szóközökkel.
  2. Egy oldal körülbelül 5000 karaktert jelent szóközökkel együtt. Maximális terjedelem képekkel együtt összesen 50 000 karakter, azaz 10 tördelt oldal.
  3. Képek külön is kérjük csatolni, a lehető legjobb felbontásban. Átlagosan egy kép fér el egy A4-es oldalon. Ezeken kívül további ajánlott képeket is kérünk mellékelni minimum 1 Mb feletti méretben, szerzői hozzájárulással. A képek adatait (képek sorszáma, címe – magyarul, angolul, fotós neve) külön szöveges fájlban feltétlenül kérjük mellékelni.
  4. Ábrákat szerkeszthető formátumban is kérjük csatolni.
  5. Fontos, hogy a táblázatok fejlécét, képaláírásokat magyarul és angolul is kérjük megadni. Az említett fajok tudományos nevei kerüljenek be a táblázatokba, képaláírásokba is (egy fajt csak egyszer kell feltüntetni).
  6. A cikkek szerzőiként kérjük csak azokat megjelölni, akik aktívan részt vettek annak megírásában. Az adatközlők, további munkatársak felsorolására kérjük, hogy vagy a módszertani fejezetben, vagy a cikk végén, a köszönetnyilvánításban térjenek ki a szerzők.
  7. Online hivatkozásokat, weboldalak elérhetőségét a szövegtörzstől elkülönítve helyezzék el. Lehetőség szerint a cikk végén.

A kötetben megjelent cikkekre való hivatkozás javasolt formája: Szabó, M., Tóth, J. (2012): Cikk címe magyarul / Cikk címe angolul (In Hungarian with English summary) – Heliaca 10: 12–16.

Aki szeretne tájékozódni a nemzetközi madártani folyóiratokról, 251 kiadvány közül (melyek listájában a HELIACA is ott van) válogathat itt >>