2013.01.01

Gyurgyalag a 2013 év madara


Gyurgyalag (Fotó: Lóki Csaba)

A gyurgyalag hazánk madárfaunájának egyik legszínpompásabb madara. A faj nem csak trópusi színeivel kapcsolódik a melegebb éghajlathoz, hanem hosszú távú vonulóként a telet Afrikában tölti, költeni csak a legmelegebb hónapokra jön hozzánk. Májusban érkezik és szeptember végére már el is hagyja a Kárpát-medencét. Méhészmadárnak is hívják, mivel darazsak, lepkék és egyéb repülő rovarok mellett méheket is fogyaszt. A házi méh ugyanakkor csak kis részét képezi a táplálékának, melyet leginkább csak hűvös időben fogyaszt.


Az "Év madara" program célja és küldetése olyan fajok vagy madárcsoportok társadalmi szintű bemutatása, melyek védelmében a lakosság egészének vagy egyes csoportjainak (például: gazdálkodók, vadászok, pedagógusok) különösen fontos szerepe van. A MME májusban zárult szavazása alapján a 2013 év madara a gyurgyalag (Merops apiaster). A gyurgyalag fokozottan védett madárfaj, természetvédelmi értéke 100.000 Ft. Az év madara kampányhoz kapcsolódva gyurgyalag-felmérést szervezünk, amely a jelenlegi  országos állomány megismerését, illetve a veszélyeztető tényezők pontos felmérését célozza meg.

Porfürdőző gyurgyalag (Fotó: Máté Bence)
Porfürdőző gyurgyalag (Fotó: Máté Bence)


Állomány
A gyurgyalag állománya az 1998 óta végzett célzott felmérések adatai alapján 20-30 ezer pár közé tehető és ebben az időszakban mérsékelten csökkenő tendenciát mutat. Régebben az állományt jelentősen kisebbre - néhány ezer párra - becsülték, de jellemzőek voltak akár több száz páros nagyobb költőtelepei. Ma az állomány legnagyobb része 20 pár alatti telepeken költ.

Mit tehetek én?
Az állomány változásának követéséhez és a veszélyeztető tényezők pontos feltérképezéséhez szükséges, hogy minél többen kapcsolódjanak be felmérési programjainkba. A fészektelepek adatait a www.fecskefigyelo.mme.hu honlapon gyűjtjük a partifecsketelepek adataival együtt. Az országos állományváltozási trendek megállapításához az MMM program www.mmm.mme.hu önkéntesei biztosítanak még elengedhetetlen információt.

A gyurgyalag állományalakulása 1999-2011 között (Forrás: MME Monitoring Központ)
Az MME Mindennapi Madaraink Monitoringja (MMM) országos felmérési
programjának adatai alapján a gyurgyalag hazai állománya az elmúlt
több mint tíz évben mérsékelten csökkenő tendenciát mutat
(Forrás: MME Monitoring Központ).


Gyurgyalag fészkelőhelyek Magyarországon (Forrás: MME Monitoring Központ)
A gyurgyalag hazai fészkelőállományának területi eloszlása 1997-2011 között
 (Forrás: MME Monitoring Központ).


Költés
A gyurgyalag partfalba vájt üregben fészkel, de ritkán előfordul, hogy rövidfüves területen a földbe ássák üregüket. A költőkamra egy 100-200 cm hosszú folyosó végén található kiszélesedés. A fészekalj 6-7 tojásból áll. Tojásait 1-5 naponként rakja le, kotlását már a fészekalj teljessé válása előtt megkezdi, ezért a fiókák eltérő fejlettségűek és ennek megfelelően nem egyszerre repülnek ki. A kotlási idő 20-22 nap, míg a fiókák kb. 30 nap alatt érik el röpképességüket. A kotlásban és a fiókák táplálásában mindkét szülő részt vesz.


A fajt veszélyeztető tényezők legtöbbje a költéshez kapcsolódik:

Fészkelőhely és a fészektelep megsemmisítése
Annak ellenére, hogy a gyurgyalag fokozottan védett madár, fészektelepeit vagy egyes fészkeit gyakran barbár módon szándékosan megsemmisítik. Ennek leggyakoribb módja a bejárati nyílások eltömése, gyakran akkor, amikor a szülő madarak is bent vannak. Az eltömést legtöbbször ronggyal végzik, de előfordul, hogy szájával a lyuk felé nyíló üveget helyeznek a bejáratba, vagy hosszabb karót dugnak az alagútba. Ilyen esetekben a fiókák mindig, esetenként pedig a szülők is elpusztulnak. Olyan eset is előfordul, amikor a bejárati nyílásba éjszaka meggyújtott kénrudat tesznek, aminek füstje szintén elpusztítja a madarakat. Megesik, hogy szándékosan tönkreteszik a fészkes partfalat. Utóbbi azonban többnyire nem a gyurgyalag ellen irányuló szándékos pusztítás miatt következik be, hanem hanyagságból, nemtörődömségből. Előfordul ugyanis, hogy a homokbányákban azért semmisülnek meg fészkek, mert anyagnyerési céllal lefejtik a falat. Ezt azonban szinte minden esetben tehetnék néhány méterrel távolabb, és ez nem járna a fészkek pusztulásával. Mind gyakrabban fordul elő, hogy a fészkelőhelyül szolgáló homokbányát kommunális hulladékkal vagy hígtrágyával töltik fel, és ezzel megsemmisítik az élőhelyet.

Betömött gyurgyalagüreg (Fotó: Bank László)
Egy betömött üregből sikertelenül szabadulni próbáló gyrgyalag teteme a
harkányi homokbányában (fotó: Bank László)


Partfalak benövényesedése, bányarekultiváció
Az alacsony, kis kiterjedésű és kevésbé meredek partfalakat néhány év alatt benövi a növényzet, illetve a partfal előtt felnőnek a cserjék, melyek akadályozzák a madarak szabad mozgását. Súlyos veszélyt jelent számára, ha az ilyen partfalakba a ragadozók, pl. róka is megtelepszenek. A bányarekultivációt jogszabályok írják elő. Ennek végrehajtása során a függőleges partfalakat rézsűsre alakítják és ezáltal azok fészkelésre alkalmatlanná válnak.

Illegális vadászat
A gyurgyalag az egyik legszínpompásabb madarunk, ezért gyakran lelövik, hogy zugpreparátorokkal kitömessék és falra akasztott "díszként" használják. Sajnos az is előfordul, hogy a méhészek a kaptárak környékén ejtik el őket. A hatósági eljárások során felderített zugpreparatóriumokban az egyik leggyakrabban előkerülő madárfaj.

Az idei évben szeretnénk kiemelten foglalkozni az elöregedett, benövényesedett telepek felújításával, újak létesítésével, a fészektelepeket érintő illegális tevékenységek felderítésével és visszaszorításával, valamint a zavarás megelőzésével.

Mit tehetek én?
A költőhelyek fenntartása és új költőhelyek létrehozása fontos szerepet játszhat a gyurgyalag állományának megőrzésében. Erről a kérdésről részletesen olvashat a témával foglalkozó madárvédelmi oldalunkon, illetve az itt letölthető élőhelykezelési beszámolóból. Ez a tevékenység engedélyekhez és szakértelemhez kötött, így az önkéntesek bekapcsolódását leginkább helyi csoportjaink által szervezett akciókban várjuk. Az év madara kampány során folyamatosan hírt adunk a kapcsolódó terepi programokról.

Fontos, hogy ha tudomására jut bármilyen, a fészkelőtelepeket (gyurgyalag és partifecske) érintő illegális tevékenység vagy zavaró tényező, akkor értesítse a területileg illetékes zöldhatóságot (részletek és címkereső >>) vagy az MME-t.  A megfelelő információ birtokában az állami természetvédelmi szervezetekkel együttműködve hatékonyan fel  tudunk lépni a probléma megoldása érdekében.