2014.02.28
Baranya Megyei Csoport

Folytatódik a vércsevédelmi program Baranyában

A vörös vércse Magyarországon nem tekinthető ritka fajnak, de Baranyában 30 pár alá csökkent a költő párok száma.

Ez részben a fészkelőhelyek megfogyatkozásával magyarázható. A vércsék nem építenek fészket, a varjak és szarkák elhagyott fészkeit foglalják el. Szívesen megtelepszenek mesterséges költőodúkban is, ezért a 2006-ban beindított védelmi programunk elsősorban a fészkelési lehetőségek bővítésére irányul.
Eddig 155 költőodút helyeztünk ki a réteken, legelőkön vagy azok környezetében (pl.Karasica völgye, Ormánság). Ezek egy részét már elfoglalták a vércsék. Bár az odúfoglalási arány egyelőre még alacsony, az eredmények mégis biztatóak (eddig 185 fióka repült ki a mesterséges fészkelőhelyről). A tél folyamán a megye egyik legnagyobb kiterjedésű füves területét, a drávafoki legelőt „szórtuk meg” odúkkal, a tulajdonos beleegyezésével. A területen a korábbi megfigyeléseink a faj szórványos előfordulását bizonyították. A költőodúk kihelyezésével remélhetőleg tartós megtelepedésre bírjuk itt is a vércséket.