2004.05.12

Magyarországon vadászható madárfajok fenntartható hasznosítása

Több mint féléves együttműködés eredményeként elkészült - az Európai Unió kezdeményezése alapján - a Magyarországon Vadászható Madárfajok Fenntartható Hasznosítási Programjának végrehajtási terve. A végrehajtási terv összeállítását a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) koordinálta az Országos Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Társasággal (OVVT) közösen. A dokumentum letölthető a honlapról.

Kidolgozásában részt vettek a témában érdekelt hazai vadászati-vadgazdálkodási felsőoktatási intézmények, társadalmi szervezetek és minisztériumok szakemberei. A végrehajtási terv célja egy olyan programjavaslat bemutatása, amely a vadászható, illetve védett madárfajok hazai és átvonuló állományának hosszú távú fennmaradását segíti elő. A program kimondja, hogy a vadászható madárfajok állományának, mint természeti erőforrásnak és nemzeti vagyonnak a "bölcs hasznosítása" össztársadalmi érdek. Megvalósítása a vadászat madárfajokra kifejtett hatásainak komplex elemzésében, a negatív hatások csökkentésében és a pozitív hatások erősítésében döntő szerepet játszhat.

A végrehajtási terv sikeres megvalósításának záloga a madárvédelmi és a vadászati-vadgazdálkodási szervezetek szoros együttműködése. Az Európai Unió Bizottsága 2001-ben, a BirdLife International nemzetközi madárvédelmi szervezet és az Európai Unió Vadászati és Vadvédelmi Egyesületeinek Szövetsége (FACE) bevonásával párbeszédet kezdeményezett annak érdekében, hogy hosszú távú együttműködés alakuljon ki a vadon élő madarak védelmében, valamint bölcs és fenntartható hasznosításában érdekelt európai szervezetek között. Ennek eredményeképpen egy 10 pontból álló intézkedéscsomag-javaslat került összeállításra, amely a Madárvédelmi Irányelv - az EU egyik alapvető természetvédelmi jogszabálya (79/409/EGK) - mellékleteiben szereplő vadászható madárfajok fenntartható hasznosítását hivatott elősegíteni.

A vadászható madárfajok állományait és élőhelyeit számos tényező veszélyezteti, mindenekelőtt az élőhelyek, ezeken belül is főként a vizes élőhelyek megszűnése, degradálódása, felaprózódása. Ehhez járulnak még más, kedvezőtlen hatású emberi tevékenységek, többek között a nem bölcs hasznosításon alapuló vadászat. Ennek megfelelően, valamint a korábbi eredményes hazai kutatási tevékenység és vadgazdálkodási gyakorlat folytatásaképpen, a Fenntartható Hasznosítási Program tervezett tevékenységei három fő témakörbe sorolhatók:
A) a faj- és élőhelykezelés tudományos megalapozása adatgyűjtéssel,
B) gyakorlati vadgazdálkodási és természetvédelmi kezelési intézkedések elősegítése,
C) környezeti nevelés, szakképzés és társadalmi tudatformálás.

A Fenntartható Hasznosítási Program magyarországi végrehajtási tervének összeállításakor az együttműködő szervezetek azt vizsgálták, hogy az Európai Bizottság által megfogalmazott javaslatok milyen módon alkalmazhatók a hazai viszonyokra. A végrehajtási terv kidolgozása során meghatározásra került a terv hazai javasolt tevékenységeinek listája, majd azok részletes leírása (probléma feltárás, résztevékenységek, becsült költség, ütemterv, termékek, "mérföldkövek", tervezett beruházások, személyi költségek részletezése). A végrehajtási terv megvalósításának tervezett ideje 4 év, amelyhez hazai és európai uniós támogatásokat szükséges elnyerni.

További információ:
A kiadvány letölthető pdf formátumban (507 KB)