2023.11.14

Közösen a Madárbarát gazdaságokért

madárbarát gazdaság

A „Közösen a természetért” projekt (LIFE NGO4GD/HU/000037) során vállalt célkitűzésink egyike a Madárbarát Gazdaság Program kidolgozása volt. A programmal az MME hosszú távú célja, hogy a természet és az egészséges környezet iránt elkötelezett gazdálkodókkal szoros együttműködésben megőrizze és helyreállítsa a mezőgazdasági élőhelyek fogyatkozó biológiai sokféleségét, az agrárterületekhez kötődő madárfajok állományait. 

A hazánkban is egyre jellemzőbb, nagy mennyiségű műtrágyával, kémiai növényvédelemmel végzett iparszerű mezőgazdálkodás világszerte az egyik legfőbb oka az ökológiai rendszerek összeomlásának, ami végső soron maga alá temeti az emberi lét egyik alapvető feltételét, az élelmezés biztonságát. A mezőgazdasági területekhez kötődő madarak vagy éppen a beporzó rovarok populációinak csökkenése erre a folyamatra világít rá – ideje tehát változtatni. 

Ficsor Árpi azon kevés sajttermelő gazda, aki magyartarka teheneit legelőn tartja. A kiemelkedő minőségű, egészséges tej és sajt előállítása mellett nagyon fontos számára, hogy az egész gazdaság a természettel harmóniában tudjon működni. A Dunaharasztiba

A program kidolgozása során a fő célunk az volt, hogy a gazdálkodók számára megmutassuk, hogy a természettel összehangolt gazdálkodás életképes alternatíva, lehetséges jövedelmező gazdálkodást folytatni úgy is, hogy eközben az a természeti környezet, amelyből végső soron az élelmiszereink származnak, egészséges marad. Lehetséges, hogy az ilyen gazdaságok összességében kisebb mennyiséget termelnek, ugyanakkor az input is kevesebb, a termékek minősége jobb, azaz a gazdálkodók épp úgy megtalálhatják a számításaikat, mint a gazdaságaik területén táplálkozó, fészkelő vagy fiókáikat nevelő madárfajok. A Madárbarát Gazdaság Program nem nyújt anyagi támogatást, ezért olyan gazdálkodók csatlakozására számít, akik a mezőgazdaság változatos bármely ágazatában dolgozzanak is, érzékenyek a környezetükben lezajló változásokra és aggódnak a természet és benne az emberiség jövőjéért és hajlandóak a saját motivációjuk, elkötelezettségük mentén akarnak legalább egy lépést tenni a környezetkímélő, természetkímélő mezőgazdaság felé.

Hegyesi Jozsó családjával Jászboldogházán gazdálkodik, a zöldség és gyümölcsfajták génmegőrzése mellett legeltetett tejelő cigája törzsállományt is fenntart, méhészkedik, baromfit tart, szántóterületének műveléséhez Csacsi, a parlagi szamár a legfőbb segí

A Madárbarát Gazdaság Program működései alapjait négy kiválasztott gazdaság aktív közreműködésével fektettük le. A négy Madárbarát Mintagazdaság különböző mezőgazdasági szektort képvisel: zöldségkertészet, gyümölcstermesztés, önellátó családi gazdálkodás, valamint tejhasznú állattartás szántóföldi- és gyepgazdálkodással. A mintagazdaságok a Madárbarát Gazdaság Program „világító tornyai”: szakmai tapasztalatuk megosztása mellett utat mutatnak és inspirációt adnak a hasonló gondolkodású, a fenntartható mezőgazdaságért tenni akaró gazdálkodók számára. A Madárbarát Mintagazdaságok képviselőit egy-egy rövid imázsfilm keretében szólaltattuk meg a természetkímélő gazdálkodással, a közös munka tapasztalataival és a madárbarát védjeggyel kapcsolatos gondolataikról.

Szilágyi Frédi Kóspallagon folytat gazdatársaival közösségi rendszerű ökológiai zöldségtermesztést, termékeiket zöldségkosár rendszerben helyben értékesítik. A fenntarthatóság elveti követő gazdaság számára elsődleges szempont a természeti sokféleség véde

A Madárbarát Gazdaság Program szakmai és szervezeti alapjait a Bersinus Consulting szakértői segítségével kidolgozott megvalósíthatósági tanulmány összegzi, amely bemutatja az Európában illetve tagállamaiban jelenleg is működő tanúsítvány- és védjegyrendszerek közül az ígéretes attribútumokkal rendelkező, természetvédelmi szempontokat is integráló legjobb gyakorlatokat, elemzi a hazai gyakorlatban működő tanúsítványokat, védjegyrendszereket – különös tekintettel a környezeti és természetvédelmi szempontok megjelenésére. A védjegy marketing stratégiájának és kommunikációs tervének kidolgozásában Next9 csapata volt segítségünkre. 
Reméljük, hogy a Madárbarát Gazdaság védjegy a madárvédelemért aktívan fellépő gazdálkodók elismerésével hosszú távon elősegíti majd a természetbarát gazdálkodás elterjedését. A program véglegesítése és a széleskörű meghirdetés lehetőségeinek kidolgozása a mintagazdaságok aktív részvételével jelenleg is zajlik.

Kulcsár Balázs kisüzemi módszerekkel készített kézműves élelmiszertermékeihez a Vértesacsán található gyümölcsültetvénye, zöldség- és fűszernövény kertje adja az egészséges, vegyszermentes alapanyagot. A vadon élő növény- és állatfajok természetes rovarká

A Madárbarát gazdaság program létrejöttét a  LIFE NGO4GD(HU/000037) "Közösen a természetért" elnevezésű pályázat támogatja.

Life és Natura logó