2022.12.19

22 új természetvédelmi célú program a mezőgazdasági területek madarainak védelmében

Az agrárterületekhez kötődő madárfajok állománya Európa-szerte jelentősen csökken. Megőrzésük a Madárvédelmi Irányelv egyik követelménye, emellett az EU 2030-ig szóló biodiverzitás stratégiája is ambiciózus célokat tűzött ki a mezőgazdasági élőhelyek madárállományainak helyreállítására. Az új Közös Agrárpolitika (KAP) külön rendelkezéseket tartalmaz e védelmi és helyreállítási erőfeszítések támogatására, és számos eszközt és lehetőséget kínál a tagállamok számára, amelyek meghatározzák, miként lehet a leghatékonyabban bevonni a gazdálkodókat e célok elérésébe.

Az Európai Bizottság Birds@Farmland (B@F) kezdeményezése 2020-ban indult azzal a céllal, hogy 10 tagállamot támogasson1  a mezőgazdasági területek madárvilágának megőrzésében. Az illetékes hatóságokkal, a civil szervezetekkel, a mezőgazdasági tanácsadó szolgálatokkal és más érintett szereplőkkel együttműködve a 10 kiválasztott tagország konzorciuma2  az Európai Bizottság szakmai támogatása mellett összesen 22 természetvédelmi programot (Conservation Scheme - CS) dolgozott ki, amelyek elsődleges célja, hogy az új közös agrárpolitika (KAP) keretében a nemzeti stratégiai tervekbe (SP) integrálhatóak legyenek. 

 

A természetvédelmi programok előzetesen kiválasztott mezőgazdasági rendszerekre vagy egyes kiemelt, ún. zászlóshajó-fajokra összpontosítanak. A programok közül példaként említhető a rizs ültetvények madárbarát kezelése Bulgáriában, Portugáliában és Spanyolországban, a szántók gyepes szegélyeinek kialakítása az olasz szántóföldeken, a haris élőhelyeinek védelme Franciaországban, a fogoly védelme Németországban, valamint számos faj, köztük a vadgerle élőhelyének megőrzése Ausztriában, Magyarországon és a Csehországban. A madárvédelem mellett a programok hozzájárulnak a földterületeken való gazdálkodás folytatásához, valamint a hagyományos gazdálkodási rendszerek megőrzéséhez is. Valamennyi rendszer további előnyöket biztosít a gazdálkodók és a társadalom számára, így például a talaj- és vízvédelem, a beporzó rovarok állományainak megőrzése, valamint a növényvédőszerekkel használatának csökkentése révén. A rendszerek kidolgozásának folyamatában a civil szervezetek, a mezőgazdasági termelők érdekképviseleti szervei, a szaktanácsadók, a vadászati szervezetek, és más érintett szereplők is részt vettek.

A kezdeményezés keretében készült valamennyi dokumentum nyilvánosan hozzáférhető. Ezek közé tartoznak a technikai jelentések, valamint a természetvédelmi programok, a mezőgazdasági rendszerek és a kiemelt fajok hasznos összefoglaló adatlapjai. Ezek tömör és tényeken alapuló útmutatót nyújtanak az érdekeltek számára az egyes programok tartalmának alaposabb megértéséhez. A dokumentumok angol nyelven készültek, és több más nyelvre is lefordították őket. Az EK Circa BC weboldalán az alábbi linkeken keresztül érhetők el.

 

Tájékoztatók
Műhelymunkák anyagai

 

Hozzáférés a Circa BC Tájékoztatókhoz és a workshop anyagaihoz ezen a QR-kódon keresztül.


További információk:
Természetvédelmi programok: A kezdeményezés keretében 10 tagállamban - Ausztria (2), Bulgária (2), Csehország (2), Finnország (2), Franciaország (2), Németország (2), Olaszország (2), Magyarország (2), Olaszország (2), Portugália (4), Spanyolország (2) és Franciaország (2) - 22 természetvédelmi célú agrártámogatási programot dolgoztak ki a mezőgazdasági élőhelyek madarai számára.

A Magyarország által kidolgozott természetvédelmi programok az alábbi linkeken elérhetők:

Integráció a nemzeti KAP Stratégiai Tervekbe: A tagállamok 2021 év végén nyújtották be a nemzeti KAP-Stratégiai Terveik első változatát. Az Európai Bizottság visszajelzései alapján a tervek átdolgozott változatai 2022 második felében kerültek benyújtásra. Mára szinte valamennyi tagország elfogadott KAP Stratégiai Tervvel rendelkezik3  . A kezdeményezés célja természetvédelmi programok teljes vagy legalább részleges beillesztése a stratégiai tervekbe. Ez eddig 13 program esetében sikerült teljesen vagy legalább részben. Magyarország esetében az AKG átdolgozásakor, 2023-2024 folyamán nyílhat lehetőség a projekt keretében kidolgozott két természetvédelmi program integrálására. A tagállamok fontolóra vehetik azt is, hogy más finanszírozási eszközökkel kísérleti jelleggel teszteljék a rendszereket.

[1] Ausztria, Bulgária, Csehország, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Magyarország, Olaszország és Portugália.

[2] A konzorcium tagjai: Környezetvédelmi Ügynökség Ausztria (vezető), MME-BirdLife Hungary, Consorci Centre de Ciencia i Tecnologia Forestal de Catalunya, Czech University of Life Sciences Prague, Dicon Group Ltd., Iceta Instituto de Ciencias, Tecnologias e Agroambiente da Universidade do Porto, Institut Supérieur d'Agriculture et d'Agroalimentaire Rhône-Alpes, Lega Italiana Protezione Uccelli, Pensoft Publishers, University of Helsinki és a Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, Leipzig.

[3] https://agriculture.ec.europa.eu/cap-my-country/cap-strategic-plans/approved-csp_en