2004.02.10

Támogassa adója 1%-val az MME munkáját!

Madarakkal, vagy nélkülük. Ez a mottója az MME idei 1%-os kampányának, melyhez televíziós reklámfilm, óriásplakát, újsághirdetés és képeslapok is készültek. A kampány arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy az egyesületben folyó munka hozzásegít ahhoz, hogy a jövőben is egy madárdalos Magyarországon élhessünk! A kampány hátteréről Horváth Zsoltot az egyesület ügyvezető igazgatóját kérdeztük.

- Kik működtek közre a kampány elkészítésében?
- Az egyesület 30 éves működése alatt ezernyi támogatót nyert meg maga számára, és ők az idei évben sem hagytak cserben. A mai anyagias világban egy ilyen kampány csillagászati összegekbe kerül. Civil szervezet révén nem engedhetjük meg magunknak, hogy óriási összegeket költsünk reklámra. Szerencsére minden évben akadnak olyan segítőkész cégek, és személyek, akik fontosnak tartják az általunk képviselt értékeket, és mindent megtesznek azért, hogy segítségünkre legyenek. Az idei 1%-os kampányunk elkészítését két áldozatkész tagtársunknak köszönhetjük, akik kapcsolataikat, és lehetőségeiket az egyesület érdekében felhasználva több millió forint értékű ingyenes munkát végeztek számunkra. Köszönjük Szőke Anna és Dr. Vámos Attila tagtársunknak, valamint a D Arcy Avenue és Starcom Media cégeknek ingyenes munkáját. - Mik a tapasztalatok, mennyi 1%-ot vár az egyesület?
- Az egyesület 1997 óta gyűjti az 1%-ot. Az akkori 4,8 millió forint, a 2003-as évre 13,5 millió forintra dagadt. Tapasztalataink alapján elsősorban tagjaink ajánlják számunkra jövedelemadójuk 1%-át. A megszerzett összeg, a taglétszám növekedése, és az infláció között szoros összefüggés figyelhető meg. Szeretnénk, ha tevékenységünket mind többen ismernék meg, és mind többen gondolnák úgy, hogy adójuk 1%-a az MME-nél van a legjobb helyen. Állami forrásaink az idei évben sajnos drasztikusan csökkentek, ezért döntöttünk úgy, hogy a társadalom széles rétegeit próbáljuk megszólítani. Hogy mennyi 1%-ot várunk? Nem szeretnék becslésekbe bocsátkozni, minden forintot nagyon megbecsülünk. Remélem, hogy folytatódik az eddigi bíztató tendencia - Hová helyezné az egyesületet ezen a téren a hazai természetvédő szervezetek között?
- Természetvédő szervezetként eddig mindig a legnagyobb támogatást kapta egyesületünk az állampolgárok jóvoltából. Különösen nagy dolog ez azért, mert a természetvédelem sajnos nem tartozik a legnépszerűbb témák közé. Meggyőződésem, hogy eddigi eredményeink nagy számú tagságunknak, és 30 éves múltunknak köszönhetők. - Mennyire fontos az 1% az MME életében?
- Számukra az adó 1%-a a legfontosabb bevétel, mert ennek nagysága mutatja szervezetünk ismertségét, és elismertségét. Társadalmi szervezetként úgy tudunk hatékonyan dolgozni, ha támogatottságunk folyamatosan magas. Taglétszámunk és 1%-os bevételünk növekedése megmutatja számunkra, hogy jó úton járunk. - Mire fogják használni a befolyó összeget?
- Már hagyományosnak mondható gyakorlat alapján a befolyó 1%-os összeg döntő része az egyesület környezeti nevelési, szemléletformáló programjaira fordítódik. Tesszük ezt azért, mert meggyőződésünk, hogy minél fiatalabb korban kell "megfertőzni" az embereket a természet szeretetével, és tiszteletével.

Hogyan kell a nyilatkozatot leadni?

A rendelkezési nyilatkozat egy példányát bele kell helyezni egy szabvány méretű borítékba. A borítékra rá kell írni a felajánló nevét, lakcímét, adóazonosító jelét (nem a személyi számot!). A lezárt borítékot el kell helyezni az adóbevallási csomagban. Amennyiben adóbevallását munkáltatója intézi, akkor a rendelkező nyilatkozatot tartalmazó borítékot, hátul, a boríték lezárásánál, a ragasztott felületére átnyúlóan a felajánlónak saját kezűleg alá kell írnia. Ezután a munkáltatónak át kell adnia. A munkáltató kísérőjegyzéket készít, amely tartalmazza a rendelkező nyilatkozatot tevő személyek nevét, adóazonosító jelét és a boríték átadását igazoló aláírást. A munkáltató a boríték átvételéről elismervényt kell, hogy adjon. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a munkáltatója ezt megtette! Kérjük, adja tovább ismerőseinek, családtagjainak az igazolás fennmaradó példányait! Köszönjük támogatását!