2024.07.06
Csongrád Megyei Helyi Csoport

Felhívás gólyafészek felmérésre!

Kirepülés előtt álló gólyafiókák ( Fotó: Tokody Béla)

Idén zajlik a 8. nemzetközi, egyben 15. hazai országos fehérgólya-felmérés, amelyben bárki részt vehet! Sőt, kérjük, hogy ha gólyafészket lát, küldje el nekünk az adatokat! A következő két hét, tehát július első fele a legfontosabb időszak, hiszen a fiókák már nagyobbak, de még a fészekben állnak, így könnyű a számlálás! 

A Pannon szikes gyepek madárvilágának megőrzése környezeti nevelés és önkéntes munka segítségével, HUSRB/23S/12/043 - GRASSLANDBIRDS” elnevezésű magyar-szerb Interreg pályázat egyik kiemelt célja, hogy a határmenti régióban a lakosság figyelmét felhívja a közösségi jelentőségű gyepes élőhelyekre és azok veszélyeztetett madárfajaira, többek közt a fehér gólyára.

Fehér gólya fiókáival ( Fotó: Tokody Béla)
Fehér gólya fiókáival ( Fotó: Tokody Béla)

Mit tegyünk, ha részt szeretnénk venni a projektben?
Magyarországon:
https://mme.hu/.../golyafeszket_lattal_kuldd_el_az_mmenek...

Fészek felmérés Turdus applikációval ( Fotó: Tokody Béla)
Fészek felmérés Turdus applikációval ( Fotó: Tokody Béla)

Szerbiában:
https://pticesrbije.rs/pocinje-8-medunarodni-popis-belih.../
*****************************************************************************************************************************************************************************************
English version:
Call for Stork Nest Survey!
This year marks the 8th International White Stork Census, in which anyone can participate! If you see a stork nest, please send us the data! The following two weeks, the first half of July, is the most ideal period, as the chicks are larger but still in the nest, making counting easy!

Gólyafióka-számlálás ( Fotó: Tokody Béla)
Gólyafióka-számlálás ( Fotó: Tokody Béla)

One of the main goals of the Hungarian-Serbian crossborder project "Joint Actions Involving Volunteers and Raising Public Awareness for the Protection of the Birds of Pannonian Grasslands, HUSRB/23S/12/043 - GRASSLANDBIRDS" is to draw the attention in the cross-border region to grassland habitats of community importance and their endangered bird species, for example the White Stork.
What should we do if we want to participate in the project?
In Serbia:
https://pticesrbije.rs/pocinje-8-medunarodni-popis-belih.../
In Hungary:
https://mme.hu/.../golyafeszket_lattal_kuldd_el_az_mmenek...

Gólyafióka-számlálás ( Fotó: Tokody Béla)
Gólyafióka-számlálás ( Fotó: Tokody Béla)

*******************************************************************************************************************************************************************************************

Serbia version
Poziv za učešće u popisu gnezda belih roda!

Ove godine je 8. Međunarodni popis belih roda u kojem može svako da učestvuj! Štaviše, ukoliko vidite gnezdo bele rode, pošaljite nam detalje. Sledeće dve nedelje, odnosno prva polovina jula je najvažniji period za ovu aktivnost, jer su mladunci već veliki ali još uvek su u gnezdu pa je iz tog razloga određivanje broja mladunaca lako!

Fehér gólya ( Fotó: Tokody Béla)
Fehér gólya ( Fotó: Tokody Béla)

Jedan od glavnih ciljeva projekta „Očuvanje ptica panonskih slatina kroz edukaciju i uključivanje volontera (HUSRB/23S/12/043) - GRASSLANDBIRDS“ koji podržava Interreg program prekogranične saradnje Mađarske i Srbije je da građanima i građankama u pograničnom regionu skrene pažnju o važnosti travnatih staništa i o ugroženim vrstama ptica na tim staništima, između ostalog i na belu rodu.
Šta bi trebalo da uradimo ako želimo da učestvujemo u projektu?
U Srbiji:
https://pticesrbije.rs/pocinje-8-medunarodni-popis-belih.../
U Mađarskoj:
https://mme.hu/.../golyafeszket_lattal_kuldd_el_az_mmenek...

Grasslandbirds
Dr. Tokody Béla