2024.06.04

A természet nem tud szavazni az Európai Parlament összetételére, mi viszont igen!

Ep választások

A madárállományok, tágabban a biológiai sokféleség, de főleg ezek riasztó csökkenése közügy - azaz politika. A klímaválság, a valódi aggodalomra okot adó, mindenki által tapasztalható extremitásokkal szintén közügy - azaz politika. Az európai parlamenti választások a közügyekről kellene szóljanak. Mégis, a hazai közéletben jelenleg a klímaváltozás, a biológiai sokféleség védelme szinte láthatatlan témák.

Az EU globális szinten fontos szereplő a klímaváltozás elleni küzdelemben és a biodiverzitás megőrzésében. Akármi történik az EU-ban, annak hatása van a globális folyamatokra, a globális politikára. Ami az EU-ban történik, az természetesen és elsődlegesen hatással van az EU állampolgáraira is, például a pénzügyek, társadalmi erőforrások, jogi- és erkölcsi szabályok tekintetében, de a klímaváltozás elleni küzdelem és biodiverzitás megőrzése érdekében tett erőfeszítések esetében is. Az elmúlt évtizedekben sok fontos lépést tettek meg az EU tagállamai a Natura 2000 hálózat kijelölésétől, a fajmegőrzési programok tervezésén és végrehajtásán keresztül, az agrár-környezetvédelmi programok bevezetéséig. Ezek a lépések fontosak voltak, de nem elégségesek, mivel a legújabb elemzések is azt mutatják, hogy a természet állapota rossz és csak helyenként tapasztalhatóak pozitív változások.

A természet rossz állapota felelősséget ró az EU-ra, így a tagállamokra és az állampolgárokra is. A rossz állapotú természeti rendszer helyreállítása érdekében tervezett Természethelyreállítási EU-s szabályozás az egyik legelőremutatóbb természetvédelmi politikai kezdeményezés az elmúlt időszakban, így eddigi kudarca  is közös felelősség. Leginkább azoknak a tagállamoknak a felelőssége, akik tartózkodtak, vagy nem szavazták meg ezt a jogszabályt.
A természethelyreállítás jó lehetőség a klímaváltozáshoz alkalmazkodásra is. Még az életünkben olyan klimatikus változások következnek be, amelyek a természeti és a társadalmi rendszereinket is átalakítják. Ehhez alkalmazkodnia kell a társadalomnak és a természetvédelemnek is. Ha jól végzik a döntéshozók a feladatukat, akkor megfelelő eszközöket biztosítanak például a Természethelyreállítási jogszabályt és ezzel a társadalomnak is segítenek az alkalmazkodásban.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület erejéhez mérten próbálja segíteni ezt a folyamatot, nyomon követi a hazai madárállományok változását és felhívja a problémákra a társadalom és a döntéshozók figyelmét. Nem egyedül küzdünk a jó megoldásokért, Európában a BirdLife tagszervezetei, hasonlóan tudományos alapokon állva, adatokat rögzítve ugyanazt tapasztalják a természetben mint mi, és közösen készek a közügyekkel kapcsolatos cselekvésre. Az EU parlamenti választásával kapcsolatban azt az üzenetet képviseljük, hogy a természettel kapcsolatos közügyeknek szükségük van olyan képviselőkre, akik bölcsen tudnak dönteni az EU egyik legfontosabb testületében – többek között a természet védelméről, helyreállításáról.

A biodiverzitás krízissel és a klímaváltozással összemérhető probléma a közügyektől elfordulás, vagy a közügyek egyre polarizáltabb megítélése. Nagyon nehéz a választó döntése is, hogy ki fogja jól képviselni az általa fontosnak tartott ügyeket. A döntéshez széleskörű tájékozódásra van szükség a jelöltek és pártok programjaitól kezdve eddigi tevékenységük, nyilatkozataik értelmezéséig, amihez nemzetközi szervezetünk a BirdLife International a partnereivel eszközöket próbál biztosítani. Egy ilyen eszköz a BirdLife értékelése  az Európai Parlament jelenlegi képviselőcsoportjainak zöld ügyekkel kapcsolatos döntéseinek elemzése, amely értékelés segíthet felelős döntést hozni a magyar állampolgároknak az EU parlamenti választásokon.