2024.01.02
Kisalföldi Helyi Csoport

Vércsevédelem a Mosoni-sík Natura 2000 területen

Vörös vércse fióka gyűrűzés közben (Fotó: Bodics Dániel)

2023-ban folytattuk vércsevédelmi programunkat a Mosoni-sík területén, ahol már közel 100 db vércseláda várja a kis ragadozómadarakat a költési szezonban. Az idei költési szezonban 46 pár vörös vércse foglalt ládát, melyből 41 költés volt sikeres. Az 5 sikeretelen költésből 4 tojásos korban pusztult el, 3 esetben predáció, 1 esetben pedig ismeretlen okból pusztult el a fészekalj, továbbá egy esetben a fiókák estek predáció áldozatává. A 41 költésből összesen 153 fióka repült ki sikeresen.

A Mosoni-sík NATURA 2000 terület alapvetően nagyüzemi jellegű, szántóföldi művelésű terület, a szántóföldek aránya közelíti a 90%-ot. A fasorokkal, facsoportokkal tagolt nyílt élőhelyek kedvező környezetet biztosítanak ragadozó madarainknak, mint például a parlagi sasnak, kerecsensólyomnak, egerészölyvnek, vörös- és kék vércséknek. A hazánkban előforduló sólyomfélék nem építenek saját maguk fészket. A Mosoni-síkon e fajok természetes fészkelőhelyei (pl.: varjúfélék fészkei) korlátozottan állnak rendelkezésre, ezért mesterséges költőládákkal segíthetjük költésüket. A területen először a Soproni Egyetem és a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság helyezett ki költésre alkalmas ládákat az elmúlt 20 évben, ebbe a munkába csatlakozott helyi csoportunk is. Jelenleg 9, átlagosan 10-10 ládából álló telep található a Mosoni-sík területén, összesen 97 aktív ládát tartunk nyilván. Az idei évben 2 új költőláda telepet is létrehoztunk az Igazgatóság munkatársaival közösen, a tavaly induló LIFE Steppe On Border elnevezésű projekt keretében beszerezett ládákból, továbbá az évek során tönkrement ládák cseréje, karbantartása is megtörtént.

 

Mosoni-sík látkép (Fotó: Bodics Dániel)
Mosoni-sík látkép (Fotó: Bodics Dániel)

A vörös vércsék mellett 4 pár kék vércse költését sikerült dokumentálnunk a Mosoni-síkon, 3 esetben az általunk kihelyezett ládákban, 1 esetben pedig az egyik ládatelepünk mellett épült szarkafészekben kezdtek költésbe a madarak. Két mesterséges költőládában fészkelő kék vércse pár sikeresen reptette ki 4-4 fiókáját, a harmadik pár tojásaiból nem keltek ki fiókák. A szarkafészekben költő pár egyetlen tojásából sem kelt ki fióka. A nálunk fészkelő párok közül több színes jelölőgyűrűvel ellátott madarat is sikerült leolvasnunk.  

A 4 esetben ládát foglaló erdei fülesbaglyok közül csupán 1 költés volt sikeres, itt 3 fióka repült ki sikeresen. Érdekesség volt az idei évben egy március. 10.-én, már láthatóan kotló, 5 tojásos erdei fülesbagoly fészekalj az egyik költőládánkban, amiből később, valószínűleg predáció miatt eltűntek a tojások. A vércsék számára kihelyezett ládákon kívül 2 kuvikodú is található a területen, melyek közül az egyikben már évek óta sikeresen költenek is kuvikok. Az idei évben 6 fiókát repítettek ki sikeresen. A másik, kuvikok számára kihelyezett odúba darazsak költöztek. Ládatelepeink közelében kihelyezett, összesen 9 darab „D” típusú odúban seregély és mezei veréb fészkelt.

Ládát foglaló tojó kék vércse (Fotó: Bodics Dániel)
Ládát foglaló tojó kék vércse (Fotó: Bodics Dániel)

A 2023-as pocokgradációs év kedvezően járult hozzá, hogy a ládát foglaló vércsék sikeresen repítsék ki fiókáikat. A sikeresnek mondható költési szezonban az ugyan nem a mesterséges költőládákhoz kötődő réti fülesbaglyoknak is kedvezett. A területen feltételezhetően 4-5 pár fészkelhetett, melyekből 1 esetben vércseláda ellenőrzés során, egy nyílt facsoportban megkerült 4 tojásos fészekalja, valamint a Moson-projekt ugarterületein 5 frissen kirepült réti fülesbagoly fiókát figyeltünk meg.

A korábbi évekhez hasonlóan az ellenőrzések során a fókákat egyedi jelölőgyűrűkkel látunk el, melynek során számos biometriai adat is rögzítésre került. A 4-4 kék vércse fiókát, távolról is leolvasható színes jelölőgyűrűvel láttuk el.  A vonulási időszakban, az országosan szervezett kék vércse szinkronokon is részt vettek önkénteseink. Az idei évben 2 helyszínen is végeztünk számolást a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság munkatársaival, melynek eredményei az alábbi grafikonon látható:

Júniusban nem mindennapi eseményre vártuk a ragadozómadarak iránt érdeklődőket. Várbalog település határában betekintést nyújtottunk vércsevédelmi munkánkba. A résztvevők megtekinthették a mesterséges költőládákat és a vércse fiókák gyűrűzésén is részt vehettek. A térségben hiánypótló munkánkat a jövő évben is folytatjuk partnereinkkel közösen.

Vércsegyűrűzés Várbalogon (Fotó: Bodics Dániel)
Vércsegyűrűzés Várbalogon (Fotó: Bodics Dániel)
Bodics Dániel, Győrig Előd