Magunkról

Az észak-kelet magyarországi madártani csoportok története elég változatos és talán pontosan már vissza sem idézhető, de egy bizonyos: a "bükkiek" bevésték nevüket az MME történelmébe. A Bükki Helyi Csoport megalakulása egy fúzióval jött létre az egyesületet 5 évvel követve (1979). Jelenleg a csoport elnöke Szitta Tamás, aki Somoskői Péter (alelnök), Korompainé Szitta Emese (titkár), Godó Laura (titkárhelyettes), Hák Flóra (titkárhelyettes) az aktív tagok, valamint a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság támogatásával működteti a szervezetet. 

Az MME egyik legnagyobb területi szervezete a Bükki Helyi Csoport. Működési területünk kiterjed a Bükk- és az Upponyi-hegységre, ezek hegylábi területeire és a Heves-Borsodi-síkra. Az egyesület célja a természet – különösen a madárvilág – védelme, és ezen tevékenység társadalmi támogatottságának növelése. Fontos feladatunknak tartjuk az ifjúság természetvédelmi szemléletének kialakítását (környezeti nevelés), a természetvédelmi kutatások, fajvédelmi programok szervezését, végrehajtását. Ebből kifolyólag örömmel fogadjuk a terület iránt elszánt és elhivatott szakmai gyakornokok és szakdolgozók jelentkezését is!

A megalakulás az egyesületet 5 évvel követte, mint a fiatal Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (BNPI) mellé rendelt társadalmi szervezet. A nemzeti park részéről Szitta Tamás (akkor zoológiai felügyelői beosztásban) volt a koordinátor, egyben a csoport vezetőségének tagja. Az új csoport egy közös akarat megnyilvánulása volt: szorosan együttműködve a nemzeti parkkal az egyesület sajátos lehetőségeit kihasználva kutatni, védeni annak gerinces zoológiai értékeit, részt vállalni a természetvédelmi szemlélet formálásában. A kezdeteket az MME központja segítette és az akkor már jól működő Ragadozómadár Védelmi Szakosztály (RMVSZ), melynek értelmében prioritást szántak a csoportnak a Bükk és környéke kiemelkedően értékes, de nagyon kevéssé ismert ragadozómadár faunája feltárásában és aktív védelmében. 
Kezdettől fontos szerepet tulajdonítottunk annak, hogy minél többen megismerjék munkánkat, erőfeszítéseinket. Az érdeklődők részt vehettek programjainkban, egy idő után önálló feladatokat kaphattak. Az utóbbi 8-10 évben - követve az MME tendenciáit - egyre nagyobb szerepet játszanak csoportunk életében a közösségi programok (kirándulások, madármegfigyelések, gyűrűzési bemutatók, előadások, közösségi szolgálati programok, MME stand, rendezvények: Fülemülék éjszakája, Gólya Road Show, Európai Madármegfigyelő Napok, Madarak és Fák Napja, Év fajai programok), és a központilag szervezett felmérések (monitoring). 

Fajvédelmi eredményeink: 

 • Ragadozómadár-védelmi tevékenységek: Parlagi sas (Aquila heliaca), békászó sas (Aquila pomarina), kerecsensólyom (Falco cherrug), vándorsólyom (Falco peregrinus), kék vércse (Falco vespertinus), kígyászölyv (Circaetus gallicus), hamvas rétihéja (Circus pygargus) védelme.
 • Bagolyfajok védelme: Uhu (Bubo bubo), füleskuvik (Otus scops), gyöngybagoly (Tyto alba).
 • Szalakóta (Coracias garrulus) védelme.
 • Alpesi gőte (Triturus alpestris) védelme.
 • Ürge (Spermophilus citellus) visszatelepítése.
 • Fehér gólya (Ciconia ciconia) állományfelmérés.
 • Gyurgyalag (Merops apiaster) költőtelepek felmérése, rekonstrukciója 
 • Monitoring tevékenység (MAP, MMM, RTM, RMM)

A csapat

Tisztségviselők: 

 • Elnök: Szitta Tamás 
 • Elnökhelyettes: Somoskői Péter
 • Titkár: Hák Flóra 
 • Titkárhelyettes: Korompainé Szitta Emese
 • Titkárhelyettes: Godó Laura

Aktív tagok:

Munkánk nem valósulhatna meg aktív tagjaink segítsége nélkül, akik a kapcsolattartásokban, programjaink szervezésében és kivitelezésében a legtöbb feladatot vállalják. A teljesség igénye nélkül jelenleg ezen társaink: 

Leskó Gabriella, Balázsi Péter, Pásztor Zoltán, Golen Gerhárd, Bozóki Tamás, Fekete Judit, Katona Gergely, Kilián Endre és családja, a Kucsera család, Szitta Imola, Sándor Csaba, Vargáné Kárpáti Ildikó, Aranyosi Éva (TV EGER), Rohlicsek Judit (FM 7), Jónás Bianka, Zilahiné Stolc Mária, Engel Éva, Kurti Gábor, Sallai István, Koscsó János, Korompainé Szitta Emese, Bartók Krisztián, Bánrévi Dániel, Porkoláb Péter, Porkoláb-Császári Izabella, Széles Eszter, Dr. Tóth László, Bereczki Dánielné, Ölveczki Gyula, Kovács Csilla, Bihariné Papp Gyöngyi, Jaskó Szilvia, Szemán László, ifj. Dudás Péter, Mészáros György, Bereczki Dániel, Horváth Ildikó, Ignácz Dávid, Porteleki Szilvia és Básti Edina. Kiemelnénk társaink közül a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársait, kik munkáját és együttműködését külön köszönjük! 

Minden hónap utolsó péntekén a Miskolci Madarász Kör összejövetelt tart (Helye: 3525 Miskolc, Széchenyi u. 19. 4/3 Civil Ház, időpont: 16:30-18:30).

Ha működési területünkön sérült madarat jelentenek, Mályi 40 km-es körzetében a Mályi Madármentő Állomáshoz (06 30 689 2727 - Lehoczky Krisztián), más esetben pedig a Bükki Nemzeti Park Igazgatósághoz (06 36 411 581) irányítjuk át a bejelentőket. Mindenki munkáját nagyon köszönjük!

Cím: 3304 Eger, Sánc utca 6. 
Honlap: mmebukkihcs.eoldal.hu, mme.hu/bukki_helyi_csoport
Közösségi oldal:
facebook.com/mmebukkihcs
E-mail, elérhetőség: bukk@mme.hu, 20/358-5986
Videótár: mmebukkihcs.eoldal.hu/cikkek/videotar.html


Közösségi program (Fotó: Sallai István)


Kékvércse fióka (Fotó: Leskó Gabriella)


Egyetemvárosi gyűrűzés (Fotó: Sallai István)


Hattyúgyűrűzés a Laskóvölgyi-víztározónál (Fotó: Pásztor Zoltán)


Bemutató gyűrűzés Felsőtárkányon (Fotó: Hák Flóra)


Laura és a jégmadár (Fotó: Sallai István)


Poszterpályázat kiállításmegnyitó (Fotó: Golen Gerhárd)


Poszterpályázat kiállítás (Fotó: Golen Gerhárd)


Parlagisas gyűrűzés (Fotó: Hák Flóra)


Európai Madármegfigyelő Napok (Fotó: Papp Tibor)


Kékvércse gyűrűzés (Fotó: Szitta Tamás)


Kerecsensólyom gyűrűzés (Fotó: Hák Flóra)