2019.01.02
Baranya Megyei Csoport

Eredményeink 2018-ban - MME Baranya Megyei Csoport

Az MME Baranya Megyei Csoport beszámolójából megtudhatják, hogy milyen eredményeket értek el természetvédelmi és szemléletformáló munkájuk során, 2018-ban.

Ragadozómadár-védelem

Téli időszakban folytattuk a fokozottan védett madárfajok fészkeinek felderítését a megye erdőségeiben. A régi és új revírekben összesen 2 fekete gólya, 5 vörös kánya, 7 barna kánya és 7 rétisasfészket találtunk. A korábban nyilvántartásba vett fészkek közül 17 semmisült meg. Jelenleg 133 fészket tartunk rendszeres megfigyelés alatt. A fészkelőhelyek védelme érdekében folyamatos kapcsolatot tartunk az illetékes hatóságokkal.
Bekapcsolódtunk a ragadozó madarak telelő állományainak felmérésébe (sasszinkron). A január közepén tartott számlálás során Baranyában 173 db 2,5 x 2,5 km-es kvadrátban végeztünk megfigyeléseket, és 10 madárfaj 577 példányát jegyeztük fel. Jeladós madarak adatainak felhasználásával felfedeztük a megyében a vörös kányák legnagyobb magyarországi telelőhelyét.
A korábbi évekhez képest lényegesen jobb eredményt értük el az erdei fülesbaglyok téli gyülekezőhelyeinek vizsgálata során. A felfedezett 30 helyen összesen 1039 baglyot számoltunk meg, ami rekordnak számít a felmérések 2011. évi kezdete óta.
Költési időszakban folyamatosan ellenőriztük a fokozottan védett fajok ismert fészkeit és a vörös vércsék számára kihelyezett költőodúkat. Az ellenőrzéseknek köszönhetően az egyes fajok költési sikereiről pontos információkkal rendelkezünk.
Az év folyamán a vörös vércsék számára újabb 147 költőodút helyeztünk ki, így az odúk száma december végére már 717-re nőtt. Felújítottunk, illetve bővítettünk három korábban létesített odútelepet is. A 2005-ben elkezdett vércsetelepítési munkánk eredménye kezd beérni, hisz idén már 268 fióka repült ki a költőodúkból.
Mohács, Sátorhely és Majs térségében ismét vizsgáltuk a 120 kV-os távvezetékek nyomvonalait, ahol ezúttal is jelentős madárelhullást tapasztaltunk. E szakaszok oszlopainak leszigetelését már korábban is kértük az áramszolgáltatótól, de a munkálatokat eddig még nem végezték el. Az újbóli egyeztetésnek köszönhetően a szükséges beavatkozásokra remélhetőleg rövidesen sor kerül.


Vércseodúk kihelyezése Babarc határában (Fotó: Bank László)

Gyöngybagolyvédelem és kisemlőskutatás

A templomtornyokba és a padlásokra kihelyezett 161 költőládából 63 db-ot foglaltak el a baglyok. Összesen 47 pár gyöngybagoly, 18 pár macskabagoly és 1 pár kuvik megtelepedését rögzítettük. A macskabaglyok kirepülése után ezúttal 3 helyen fészkeltek gyöngybaglyok is. A gyöngybaglyok esetében a párok 10,6%-a költött kétszer. Az eredményes költések során 211 gyöngybagoly-, 49 macskabagoly- és 5 kuvikfióka repült ki. A ládafoglalási mutatók azt jelzik, hogy a kemény tél végi időjárásban a gyöngybaglyok kb. egyharmada pusztult el.
A baglyok költőhelyein rendszeresen összegyűjtöttük a köpeteket. A mintákat kiértékelésre átadtuk a Pécsi Tudományegyetem szakembereinek. A köpetminták száma a vércseodúknál gyűjtött anyaggal együtt 160-170 körülire tehető.


Gyűrűs gyöngybagoly villanydróton (Fotó: Bank László)

Madárállomány felmérések és a kapcsolódó védelmi programok

Költési időszakban a teljes megyére kiterjedően ismét elvégeztük a kárókatona, a szürke gém (erdei telepek), a fehér gólya és a vetési varjú fészkelő állományainak felmérését. A füsti és molnárfecskék mennyiségi viszonyait 7 településen vizsgáltuk. A vízimadarakra irányuló havi felméréseket 3 erre a célra kijelölt halastavon folytattuk. A Mindennapi Madaraink Monitoringja és a Madáratlasz Program keretében a gyakori, illetve a megyében fészkelő összes madárfaj elterjedésére vonatkozóan szolgáltattunk értékes adatokat.
Az év folyamán rendszereztük a 2017. évi madárfaunisztikai adatokat. Önkénteseink tavaly 3417 jelentést küldtek be számítógépes nyilvántartásunk számára. A jelentések összesen 27 667 adatot tartalmaztak. A terepbejárások 221 település közigazgatási területét érintették. A felmérések során 211 madárfaj jelenlétét mutattuk ki a megyében. A megfigyelt madarak összes száma 1 546 414 példány volt.
Az általunk megadott helyekre a tavasz folyamán az áramszolgáltató összesen 10 db fészektartót helyezett ki, továbbá 4 db deformálódott tartó cseréjét is elvégezték. Kérésünkre madárbaráttá alakítottak át 4 db olyan transzformátoroszlopot, ahol korábban a gólyák áramütésben pusztultak el. Érveink hatására - egy két éve húzódó ügy folyományaként - a természetvédelmi hatóság kötelezte az egyik baranyai intézményt egy megrongált gólyafészek pótlására 2019. februári határidővel.
A felmérések új adataival kiegészítettük térinformatikai adatbázisainkat. Ezek az egyes fajokkal kapcsolatos információkat (pontos hely, költési eredmények stb.) a kezdetektől fogva tartalmazzák, az elterjedési viszonyokat térképileg ábrázolják, és alapul szolgálnak a további védelmi tevékenységünkhöz.


A gólyafészkek területi megoszlása Baranya megyében 1984-2018 között.
Piros kör: meglévő fészek; kék kör: fészekanyag nélküli fészektartó;
fekete kör: megsemmisült fészek

Énekesmadár telepítés, téli madáretetés

A gondozásunkban lévő 25 baranyai énekesmadár odútelepen 268 db odút ellenőriztünk rendszeresen. Ezekből 135 db-ot (50,4%) foglaltak el költésre a madarak. A foglalási arány 8,6%-kal volt alacsonyabb a tavalyinál. Összesen 9 faj költését regisztráltuk. Százalékos megoszlásuk lényegesen nem változott.
A téli madáretetéshez 35 mázsa napraforgót szereztünk be és osztottunk szét magigénylő önkénteseink között. A magot mindenki számára a beszerzési áron biztosítottuk.

Madárgyűrűzés

A Sumonyi Madárvonulás-kutató Állomáson a hagyományos tél-tavaszi és nyár-őszi  táborozások keretében 170 fogási napon keresztül végeztük a madarak jelölését. Összesen 84 madárfaj 10 660 példányára került gyűrű. A táborok munkájában 220 önkéntes vett részt.
A kutatóállomás eddigi 38 éves működése alatt 153 madárfaj 457 870 példányát gyűrűztük meg. A táborokban rendszeresen befogunk külföldön jelölt madarakat is. A halastavaknak a vonulásban betöltött fontos szerepét jelzi, hogy eddig 35 faj 395 külföldi gyűrűs példányát ellenőriztük, melyek Európa 25 országából érkeztek.
A Sumonyban jelölt madarak közül eddig 45 faj 296 példánya került meg Európa, a Közel-Kelet és Afrika 32 országában. A statisztika azt mutatja, hogy 1547 madarat kell gyűrűznünk egyetlen külföldi megkerüléshez. Az adatok közül kiemelkedik a füsti fecskék afrikai kézre kerüléseinek száma (24 pld.), melyek alapján jól kirajzolódik a sumonyi nádasokban a vonulás során éjszakázó fecskék telelőhelye. A madarak túlélési esélyeire, területhűségére vonatkozó kiértékelésekhez a Sumonyban jelölt madarak 80 ezer helyi visszafogási adata is rendelkezésünkre áll.

Madármentés

A Szigetvári Madármentő Állomáson új röpdéket építettünk, így az újonnan bekerült madarak karanténba történő helyezését már maradéktalanul meg tudjuk oldani. Az állomásra összesen 68 madár került. Ezek közül 44 példány (64,7%) a gondos ápolásnak köszönhetően visszanyerte szabadságát. Összesen 7 fehér gólya, 5 nagy fakopáncs, 5 molnárfecske, 4 erdei fülesbagoly, 4 vetési varjú, 3 vörös vércse, 3 macskabagoly, 2 egerészölyv, továbbá 1-1 karvaly, gyöngybagoly, örvös galamb, kék galamb, sarlósfecske, holló, széncinege, fekete rigó, kis poszáta, seregély és házi veréb sikeres gyógyításának örülhettünk. Sajnos 15 madár (22,1%) már menthetetlennek bizonyult, míg 9 példány (13,2%) ápolása jelenleg is tart. Közülük jó eséllyel 4-5 példány teljes gyógyulására van remény.


Erdei fülesbagoly-fiókák a mentőállomáson (Fotó: Bank László)


Madárbarát kertek

A programba regisztráltak közül az év folyamán 2 magánszemély és 2 intézmény madárvédelmi munkáját ismertük el a „Madárbarát kert” tábla átadásával. Velük együtt 157-re bővült a táblatulajdonosok köre Baranya megyében.


Kétéltű- és hüllővédelem

A békák tavaszi mentése idén is a hagyományos helyszíneken, Orfűn és Sikondán történt meg. A program sajnos nagyon gyenge eredménnyel zárult. Sikondán 580, míg Orfűn 521 békát, zömmel barna varangyot mentettünk. Sikondán az egyedszám 43,9%-kal, Orfűn 57,8%-kal volt kevesebb, mint egy évvel korábban. A békamentések 1995-ös kezdete óta eddig 98 407 példányt mentettünk összesen.
Faunisztikai feltáró munkánk során (községhatáros ponttérképezés) ezúttal az 57-es út és a Villányi-hegység közötti területen végeztünk terepbejárásokat. A kapott adatok is segítik az egyes fajok megyei elterjedési és gyakorisági viszonyainak jobb megértését.


Szemléletformálás

Az év folyamán 24 alkalommal tartottunk természetvédelmi témájú előadásokat és foglalkozásokat elsősorban az oktatási intézményekben és az óvodákban, de segédkeztünk madárismertető túra lebonyolításában is. Gyűrűzési bemutatókon 18 esetben fogadtunk érdeklődőket Sumonyban, és 4 madártelepítési bemutatón ismertettük az odúlakó énekesmadarak védelmével kapcsolatos lehetőségeket. Más szervezetek által lebonyolított rendezvényeken 12 alkalommal vettünk részt saját standdal (Burgonyafesztivál, Föld Napja, Medvehagyma Fesztivál stb.). A természet védelmét önálló rendezvényeinken (Fülemülék Éjszakája, Madármegfigyelő Napok) is népszerűsítettük. Tanulmányi időszakban folyamatosan küldtük ismeretterjesztő anyagainkat a velünk kapcsolatban álló oktatási intézményekhez. A rendezvényeken, akciókon vezetett látogatókönyvünket 3432 fő írta alá. A tényleges érdeklődők száma kb. 3800 fő lehetett. Havi hírleveleinket 28 szerkesztőséghez és 2500 magánszemélyhez juttattuk el. A www.baranyamadar.hu weboldalunkat folyamatosan frissítettük az új információkkal. A honlapon 6 ezer látogató ismerkedett eredményeinkkel. A tavasz folyamán létrehoztuk az MME Baranya Megyei Csoportja saját hivatalos Facebook oldalát (www.facebook.com/mmebaranya), melyen belül az érdekes hírek, információk és madármegfigyelési adatok megosztása, illetve a kötetlenebb kommunikáció biztosítása érdekében egy saját csoporthoz való csatlakozás lehetőségét is megteremtettük „Baranya élővilága" címmel. Az oldalnak jelenleg 355 követője van, egy-egy megosztott hírünk átlagosan 5-600 embert ér el. A „Baranya élővilága” csoporthoz 101 fő csatlakozott.