2024.06.30
Csongrád Megyei Helyi Csoport

Fehér gólyák látványgyűrűzése a Grasslandbirds IPA pályázat keretében

Fehér gólya fiókák a fészekben ( Fotó: Miroslav Dudok)

Az MME és a Szerbiai Madártani Egyesület munkatársai  a 2024. június 1-én elkezdődött „ A Pannon szikes gyepek madárvilágának megőrzése környezeti nevelés és önkéntes munka segítségével (HUSRB/23S/12/043) ” elnevezésű  IPA pályázat keretében 50 fehérgólya-fiókát gyűrűztek meg önkéntesek bevonásával. A mindkét országban zajló nyilvános programokat több mint kétszáz vendég látogatta meg, amely fontos része a projekt célkitűzésének, amely a két ország határmenti élőhelyeire és azok veszélyeztetett madárfajaira hívja fel a társadalom figyelmét. Az utolsó bemutatóra július 3-án, 18 órakor, Hódmezővásárhelyen az Európa parkban kerül sor.

A fehér gólya (Ciconia ciconia) a régió egyik emblematikus madárfaja, amely az utóbbi évtizedekben szinte kizárólag településeken költ, állománya csökkenő trendet mutat. Ennek okai az agrárgazdálkodás megváltozása, a legelő állatállomány visszaszorulása, a klímaváltozás következtében történő vizes élőhely-csökkenés, ezáltal a táplálkozóterületek megfogyatkozása. A középfeszültségű vezeték-hálózat okozta áramütés is komoly veszélyeztető tényező. 

Fehér gólyák a fészekben ( Fotó: Tokody Béla)
Fehér gólyák a fészekben ( Fotó: Tokody Béla)

A fehér gólya hosszú távú vonuló, a vonulási útvonalon és a telelőterületen olyan veszélyek fenyegetik, mint az illegális vadászat, táplálékhiány és élőhelyvesztés.
Bővebben

Fehér gólya táplálkozóterületen ( Fotó: Tokody Béla)
Fehér gólya táplálkozóterületen ( Fotó: Tokody Béla)

A fészekben lévő gólyafiókák gyűrűzése több mint százéves hagyomány, amely nagyon fontos információkat szolgáltat a szakemberek számára a vonulás útvonaláról és időzítéséről, a madarak életkoráról, a költőhelyválasztásról, de akár a területhűségről vagy a párválasztási szokásokról is. Ezek az adatok alapozzák meg az adott madárfajra vonatkozó védelmi intézkedéseket is.

Fehér gólya gyűrűzés a szerbiai Tiszatarróson (Taraš) ( Fotó: Barkoci Vilmos)
Fehér gólya gyűrűzés a szerbiai Tiszatarróson (Taraš) ( Fotó: Barkoci Vilmos)

Idén június végén a két civil szervezet gyűrűző munkatársai és önkéntesei a határ két oldalán indultak az előre meghirdetett fészkekhez, amelynek kettő célja volt; a tudományos adatgyűjtés mellett nagyon fontos, hogy a civil lakosság a látványgyűrűzéseken keresztül minél közelebbről találkozzon a fehér gólyákkal, a gyűrűzés kapcsán minél jobban megismerjék madaraink életét és testközelből ismerkedjenek meg a gólyafiókákkal, életre szóló élményt okozva mindenkinek, aki közelről megnézhette őket.

Gólyafióka közelről ( Fotó: Tokody Béla)
Gólyafióka közelről ( Fotó: Tokody Béla)

A GRASSLANBIRDS elnevezésű határmenti pályázat keretében zajló események alatt eddig 3 településen, 50 gólyafióka kapott jelölőgyűrűt (Szerbiában 45, Magyarországon 5 pd) összesen 20 fészekben. ( Szerbiában 18, Magyarországon 2). 

Gólyagyűrűzés Taraš-on ( Fotó: Miroslav Dudok)
Gólyagyűrűzés Taraš-on ( Fotó: Miroslav Dudok)

Több mint 200 részvevő látogatta meg a gyűrűzéseket (Szerbiában  50, Magyarországon eddig 150). Az MVM-DÉMÁSZ áramszolgáltató segítségével Bács-Kiskun és Csongrád megyében további 66 fészekben került sor a gólyafiókák gyűrűzésére. 

Bemutató gyűrűzés Szegeden ( Fotó: Tokody Béla)
Bemutató gyűrűzés Szegeden ( Fotó: Tokody Béla)

 Az utolsó eseményre július 3-án, Hódmezővásárhelyen, az Európa parkban (az Árvíz utcánál) kerül sor, ahová szeretettel várják az érdeklődőket a szervezők!

AZ MVM-DÉMÁSZ áramszolgáltató segítségével valósultak meg a gyűrűzések Magyarországon ( Fotó: Tokody Béla)
AZ MVM-DÉMÁSZ áramszolgáltató segítségével valósultak meg a gyűrűzések Magyarországon ( Fotó: Tokody Béla)

Az összehangolt gyűrűzőmunka kiváló alkalmat adott a tudáscserére, a színes gyűrűkkel kapcsolatos tapasztalatok megosztására és a lokális problémák megismerésére.

IPA logó

 English version

White Stork Ringing Event within the Grasslandbirds IPA Project

As part of the IPA project “Conservation of the Avifauna of Pannonian Salt Steppes through Environmental Education and Volunteer Work (HUSRB/23S/12/043),” which began on June 1, 2024, the Hungarian Ornithological and Nature Conservation Society (MME) and the Serbian Ornithological Society involved volunteers in the ringing of White stork chicks. Public events took place in both countries, attracting over a hundred visitors, an essential part of the project to raise awareness about the endangered bird species and their habitats along the border of the two countries. The final demonstration will occur on July 3, at 6 PM in the Europa Park, Hódmezővásárhely.

The White stork (Ciconia ciconia) is an emblematic species of the region, predominantly nesting in settlements in recent decades, with a declining population trend. Causes include changes in agricultural practices, decreased grazing livestock, wetland loss due to climate change, and reduced feeding areas. Additionally, the risk of electrocution from medium-voltage power lines poses a serious threat to White storks.

The White stork is a long-distance migrant, facing threats such as illegal hunting, food shortages, and habitat loss along its migration route and in wintering areas.
The ringing of stork chicks in nests, a tradition over a hundred years old, provides valuable data on migration routes and timing, age, nesting preferences, site fidelity, and mating habits. This information is crucial for conservation measures for this species.
In late June, volunteers and staff from both organizations visited pre-announced nests on both sides of the border for scientific data collection and to bring the public closer to the life of White storks. This created memorable experiences and increased understanding of the birds' lives.
As part of the cross-border Grasslandbirds IPA project, events have occurred in three locations, with 50 stork chicks banded (45 in Serbia and 5 in Hungary) across 20 nests (18 in Serbia and 2 in Hungary). Over 200 participants attended the banding events (50 in Serbia and 150 in Hungary). With the support of the MVM-DÉMÁSZ power company, additional banding occurred in 66 nests in Bács-Kiskun and Csongrád counties.
The final event will be on July 3 at Europa Park in Hódmezővásárhely (near Árvíz Street), and organizers warmly invite all interested parties to attend.
The coordinated banding efforts provided an excellent opportunity for knowledge exchange, sharing experiences with colour rings, and understanding local issues.

Dr. Tokody Béla