2024.06.15
Csongrád Megyei Helyi Csoport

Elindult a „A Pannon szikes gyepek madárvilágának megőrzése környezeti nevelés és önkéntes munka segítségével /HUSRB/23S/12/043” elnevezésű IPA pályázat az MME koordinálásában

Fehér gólya ( Fotó: Tokody Béla)

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és a Szerbiai Madártani Egyesület közös pályázata Európai Uniós támogatást nyert el az Interreg VI-A IPA Magyarország-Szerbia program (2021 – 2027) pályázati kiírásán. A Grasslandbirds IPA projekt költségvetése 158,508 €, célja az, hogy a két ország határmenti területein környezeti nevelés, valamint önkéntesek bevonása segítségével,– a szakmai tapasztalatok megosztása mellett–, felhívja a figyelmet a közösségi jelentőségű élőhelyekre és azok veszélyeztetett madárfajaira a projekt időtartama (2024. június 1.- 2025.december 31.) alatt.

A 2024. június 1.-én elindult pályázati program fő célkitűzése, hogy a biodiverzitás csökkenésének ütemét megállítsa, illetve visszafordítsa a határmenti régióban. A projekt a közösségi élőhelyek egy kiemelkedő fontosságú típusára, a 1530* Pannon szikes és gyepek és mocsarak élőhelytípusra és az ott élő közösségű jelentőségű madárfajokra összpontosít.

Nagy goda ( Fotó: Tokody Béla)
A Pannon szikes gyek és mocsarak veszélyeztetett költőfaja a nagy goda ( Fotó: Tokody Béla)

A lakosság bevonása a különböző természetvédelmi problémákra kiemelkedő fontosságú, mivel az emberi tevékenység okozza a legtöbb problémát.  A környezeti nevelés mellett a helyi közösségek erősítése kiemelkedő társadalmi haszonnal jár. 
A határmenti régióban fészkelő ritkább madárfajokról ugyan vannak adatok, de a klímaváltozás hatásairól (vizes élőhelyek eltűnése), állategészségügyi problémákról (madárinfluenza) vagy az illegális mérgezésekről. áramütés hatásairól nem készült átfogó szakmai dokumentum. 

A kiszáradt Péteri-tó ( Fotó: Tokody Béla)
A kiszáradt Péteri-tó ( Fotó: Tokody Béla)

A projekt önkéntesek bevonásával egészíti ki a meglévő ismereteket, amely három különböző terepi felmérést jelent:
1)    fehér gólyafészek-felmérés
2)    madarak számára veszélyes középfeszültségű oszlop-felmérés
3)    vizes élőhelyek és madarainak felmérése.

Fehér gólya-fiókák ( Fotó: Tokody Béla)
Fehér gólya-fiókák ( Fotó: Tokody Béla)

A pályázati időszak alatt hat közös terepi akció lesz szervezve a partnerek szakmai tagjai számára tudáscsere céljából, különböző témákban. A kommunikációs kampány témája mindkét országban ugyanaz lesz, három nyelven publikálva (angol, magyar és szerb). Egy összefoglaló szakmai dokumentum készül a madarak helyzetéről a határ menti régióban. 

Piroslábú cankók a határmenti Tanaszi -semlyéken ( Fotó: Tokody Béla)
Piroslábú cankók a határmenti Tanaszi -semlyéken ( Fotó: Tokody Béla)

Közös zárókonferencia zárja majd le a projektet és bemutatja annak részletes eredményeit.

IPA logó
Dr. Tokody Béla