2024.05.16
Bükki Helyi Csoport

Igazi "bükki hangulatban" telt a miskolci gyűlésünk

2024. fontos év az MME számára, hiszen 50 évesek lettünk! Ebből az alkalomból idén éves közgyűlésünket egybekötöttük egy területi konferenciával is, melynek megszervezését Somoskői Péter alelnökünknek köszönhetjük. 

Erre az alkalomra a Bükki Helyi Csoport tagjai mellett a környékbeli helyi csoportokat is meghívtuk, így a „szokásos” taggyűlés és annak napirendi pontjai mellett volt szerencsénk meghallgatni a következő előadásokat:

  • Az MME első 50 éve (Haraszthy László, az MME alapító tagja, elnökségi tag)
  • A Sajótól a Nagy-Milicig - Zempléni Helyi Csoport (Béres István Hcs titkár)
  • A Bódva-völgyi Madárgyűrűző Állomás bemutatása (Huber Attila)
  • A Tiszavasvári Helyi Csoport 50 éve (dr. Legány András Hcs elnök)
  • A Bükki Helyi Csoport múltja és jelene (Szitta Tamás Hcs elnök).
     
bükki hcs közgyűlés2024

Az előadók és a meghívott helyi csoportok tagjai számára kötetlen beszélgetésre is lehetőség nyílt. Fontosnak tartjuk, hogy legyenek ilyen alkalmak, hiszen a helyi csoportok egy-egy ilyen eszmecsere alkalmával segítséget, új ötleteket kapnak egymástól, barátságok, közös munkák szövődhetnek, a rendezvénynek közösségformáló ereje van!

Ebben az évben öt tagunknak nyújtottunk át elismerő oklevelet kitartó, sok éve tartó munkájárét. Öt helyett akár ötvenet is kioszthatnánk, így nehéz volt a döntés, ami végül a következő személyekre esett: Balázsi Péter, Dr. Horváth Róbert, Pálfy Andrea Anna, Váradi Zsófia, Zilahiné Stolc Mária.

Ezúton is köszönetünket szeretnénk kifejezni nekik, valamint minden aktívan tevékenykedő és támogató tagunknak!

bükki hcs közgyűlés2024

További változás a csoport életében, hogy ettől a naptól kezdve Godó Laura és Hák Flóra ismét titárhelyettesi titulust tölt be képviselőink között.

Írta: Szitta Emese, Hák Flóra