2024.04.17
Vízimadár-védelmi Szakosztály

A 2024. évi tavaszi barátréce szinkronfelmérés eredményei

Barátréce pár (Fotó: Mészáros Csaba)

Barátréce pár (Fotó: Mészáros Csaba)

Az MME Vízimadár-védelmi Szakosztálya által 2022-ben elindított tavaszi szinkronfelmérések a 2024-as évben is folytatódnak, melynek során a három kiemelt jelentőségű vízimadárfaj – a barátréce, a cigányréce és a nagy goda – tavaszi vonulásának ún. vonulási csúcsán országos felmérést hirdetünk. A tavasz időszakban a három madárfaj közül elsőként a barátréce szinkronszámlálása következett március 15-18. között, melynek során felmérőink összesen mintegy 8000 példányt figyeltek meg hazánk legfontosabb vizes élőhelyein.

A szakosztályunk által koordinált felmérések 2022-es első felmérési éve kifejezetten szélsőséges állapotokkal indult. A tavaszi csapadék hiánya miatt a márciusi-áprilisi felmérések idejére a vizes élőhelyek jelentős része – különösen a szikes tavak, mocsárrétek, pusztai vízállások és belvízfoltok – szárazon álltak. Az egyre fokozódó csapadékhiány aztán a nyár közepére az elmúlt közel száz év legsúlyosabb aszályát eredményezte. A 2023-as év viszont kifejezetten csapadékosan indult, amely még a sekély vizű, általában a legkorábban kiszáradó vizes élőhelyeinken is igen kedvező vízállást eredményezett.

Az idei év tavaszán a vizes élőhelyek nagyrészt a 2023-as állapotokat mutatták, köszönhetően az előző év őszén leesett csapadéknak. Bár a februárban tapasztalt rekordmeleg és csapadékhiány sajnos már előre vetíti az idei nyárra várható újabb aszályt, márciusban ez még kevéssé éreztette hatását vizes élőhelyeinken. A szinkronfelmérésen megfigyelt barátrécék mennyisége is a 2023-as számokhoz közelít. Idén március 15-18. között 109 önkéntes felmérőnk végzett felmérést 316 helyszínen, melynek során összesen 8.001 barátrécét figyeltek meg.

A 2024. évi tavaszi barátréce szinkronfelmérés eredményei
A 2024. évi tavaszi barátréce szinkronfelmérés eredményei

A 2023-as tavaszi felmérésen 9.831 példány került távcső elé, szemben az aszályos 2022-es év tavaszán észlelt 18.005 példánnyal. Kedvező vízállású évben az átvonuló vízimadarak tömege lényegesen nagyobb területen szóródhat szét, ez pedig egy szinkronszámláláson rendszerint alacsonyabb számokat eredményez. Szárazabb években ezzel szemben kevesebb vizes élőhelyre koncentrálódik az átvonuló vízimadarak tömege, ez pedig számolásukat is megkönnyíti. A váltakozó vízviszonyok okozta különbségek mellett azonban minden bizonnyal a barátrécék esetében is figyelembe kell venni a klímaváltozás hatását. Az idei év extrém meleg februárja számos vonuló madárfaj érkezését hozta a megszokottnál előbbre, de valószínűleg hosszútávon is számolnunk kell egyes madárfajok tavaszi vonulási csúcsának korábbra tolódásával.

Az idei szinkronfelmérés legnagyobb barátréce mennyiségeit a Hortobágyi-halastavon (1.225 pld.), a tömörkényi Csaj-tavon (640 pld.), a nyíregyházi Szelkó-tavon (455 pld.) és a sándorfalvi Fertőn (407 pld.) figyelték meg. Bár a legelső, 2022-es tavaszi felmérésen a legnagyobb barátréce tömegek kerültek itt távcső elé, idén a Balatonon csupán 258, a Tisza-tavon pedig egyetlen példányt sem észleltek felmérőink.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is külön felhívtuk a figyelmet megfelelő fényviszonyok és távolság esetén az ivararány minél pontosabb megadásának a fontosságára. Felmérőink idén a teljes megfigyelt barátréce mennyiség mintegy 71%-ánál (5.677 pld.) voltak képesek megadni a hímek és tojók arányát. Ez alapján a hímek és tojók százalékos eloszlása idén 70:30 volt a hímek javára. 2022 márciusában ez az arány 79:21 (14.725 példány ivarhatározása alapján), míg 2023 márciusában 71:29 (7.102 példány ivarhatározása alapján) volt a hímek javára.

Természetesen ezúttal is nagy köszönettel tartozunk önkéntes felmérőinknek, akik adatszolgáltatásukkal hozzájárultak munkánkhoz:

Adorján Ágnes, Ampovics Zsolt, Balázsi Péter, Barna Péter, Becsei Zoltán, Bessenyei László Bence, Bodor Ádám, Bodzás János Sándor, Bognár Szabolcs, Borza Sándor, Bozsaky Bonifác, Cser Szilárd, Cserép György, Csesznik Bence, Csibrány Balázs, Csonka István, Danku János, Dávid Jenő, Dénes János, Ecsedi Zoltán, Emri Tamás, Engi László, Fehér József, Forintos Viktor, Gál Lajos, Gilányi Gábor, Gyömbér Zsolt, Habarics Béla, Hajdú Tamás, Hegedűs Dániel, Hegyesi Anna, ifj. Herczeg Ferenc, Hoffmann Károly, Horváth Csaba, Juhász Benedek, Juhász Tibor, Kakuk Csaba, Kálmán Csaba, Kaposvári Marcell, Katona József, Kecskés József, Dr. Kelemen András, Király Árpád, Kiss Ádám, Kiss Ferenc, Dr. Kiss Orsolya, Dr. Kókai Károly, Konyhás Sándor, Dr. Kóta András, Kovács Gergely Károly, Lisztes Anna, Makrai Gergely, Dr. Mester Béla, Mészáros Csaba, Mészáros József, Molnár Ádám, Molnár Márton, Monoki Ákos, Mórocz Attila, Nagy Gábor, Nagy Károly, Nagy Miklós, Nagy Tamás, Nagy Tibor, Németh Ákos, ifj. Oláh János, Ölveczki Gyula, Őze Péter, Pálinkás Csaba János, Pásztor Zoltán, Pitó Andor, Polyák Ferenc, Pompola Krisztián, Rimóczi Árpád, Sári Gergő, Dr. Sebe Krisztina, Seres Nándor, Simay Gábor, Simon Orsolya, Somogyi Balázs, Soós Bence, Szabados Anna, Szabó Gitta, Szabóné Balázs Beáta, Szántó Bence, Szász Előd, Széll Antal, Szelle Ernő, Széplaki Imre, Szilágyi Attila, Szitta Tamás, Takács Ádám, Dr. Tallósi Béla, Tamás Ádám, Tar István, Tar János, Tihanyi Gábor, Dr. Tokody Béla, Tóth Kornél, Tőgye János, Ujfalusi Sándor, Vásony Petra, Vetró Gábor, Vig Tibor, Vigné Priznicz Tünde, Wilhelm Ákos Sándor, Zalai Tamás, Zöld Barna Mihály, Zvara Gábor

Csibrány Balázs