2024.01.25
Veszprém Megyei Helyi Csoport

Erdélyi Gyula emlékezete

Erdélyi Gyula 2006-ban

Erdélyi Gyula 2006-ban

Erdélyi Gyula emlékezete

Erdélyi Gyula (1933-2009) madártani munkássága Székesfehérvárról indult, majd Pápán teljesedett ki. Rendszeresen kutatta a Sárrét orniszát, munkatársa volt a Radetzky Jenő irányította mezőföldi madárkutatásnak. Miután Pápára költözött, a város és környéke madáréletét figyelte.

Tanulmányai rendszeresen megjelentek a Pápai Múzeumi Értesítő, a Pápai Hírlap (Környezetünk madarai) és a Veszprém megyei Napló hasábjain (Madárnaptár). Az írásait a fotókon kívül saját készítésű grafikáival illusztrálta. Aktív és termékeny filatélista is volt (bélyegtervezés).

Radetzky Jenő ornitológus Erdélyi Gyulát kérte fel a szellemi hagyatékának gondozására, Erdélyihez 1991. október 20-án írt utolsó levelében így indokolta ezt: „Sok fejtörés után arra az elhatározásra jutottam, hogy írásos ornitológiai hagyatékomat megpróbálom a Te kezeidbe lerakni. A Te kutatásra, elmélyedésre képes oldalad egyre inkább kibontakozik előttem a publikálási képesség és készség mellett. Jó ornitológus vagy, és Fejér megye tájainak, orniszának kitűnő ismerője… Kellő erkölcsi, és emberi tartással, így lehet abban bíznom, hogy anyagaimba bele-bele mélyedve találsz bennük közlésre alkalmas és érdekes faunisztikai, történeti-földrajzi adatokat, leírásokat. Szóval, Nálad nem fognak csak heverni életed folyamán.”

Erdélyi Gyula szinte alakulása óta tagja volt az egyesületünknek, itt segítette a fiatalok munkáját és örült az eredményüknek. Vérbeli természetvédő volt, egy sínylődő fáért is szót emelt. Nagy összefoglaló munkája Pápa város és környéke madárvilágáról kéziratban maradt, megjelenését már nem érhette meg, gazdag életművet hagyott hátra. Dolgozatai vezérfonala a faunisztika mellett a természetvédelem és az ismeretterjesztés volt. A természetvédelem híveinek Erdélyi Gyula példakép marad. 

Major István (társa a madarászatban)

Pápai Múzeumi Értesítő borító