2006.06.27

Gyepgazdálkodási fórum Herceghalmon

A fajgazdag pannon gyepek jelentős részét, speciális élővilágukat és tájképi értéküket a több száz éve zajló rendszeres, kíméletes kaszálás, legeltetés hozta létre és tartotta fenn. Az elmúlt évtizedekben a legeltetéses állattartás mértéke drasztikusan csökkent, a gyepek kaszálással történő fenntartása megritkult hazánkban. Ennek a tendenciának a megfordítása az állattenyésztők, állattartók, gazdálkodók és a természetvédők közös érdeke.

Az érdekelt szakterületek közötti konstruktív párbeszéd kialakulásának segítése, az egymásra utaltság kölcsönös megértése és az együttműködés kialakítása érdekében rendezett szakmai fórumot az MME Természetvédelmi Tanácsadó Szolgálata 2006. május 31-én.

A herceghalmi Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézetben megrendezett összejövetel az állattenyésztők és a természetvédelmi szakma első olyan, mindenki számára nyitott fóruma volt, mely a felek egymás jobb megértésére, a konfliktusok feloldására, a közös célok meghatározására teremtett lehetőséget. Az érdekeltek egymás iránti nyitottságát mutatja, hogy a Magyar Állattenyésztők Szövetsége és a Magyar Agrár-Környezetvédelmi Egyesület társszervezőként kapcsolódott a főszervezőhöz.

A fórumon képviselték magukat állattenyésztő szervezetek, nemzeti park igazgatóságok, természetvédelmi és állattenyésztési civil szervezetek, környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok, FM hivatalok, agrárkamarák, egyetemek, állattenyésztői és botanikai kutatóintézetek, családi gazdálkodók, őstermelők, mezőgazdasági vállalkozások, gyepgazdálkodási társulatok, valamint a Környezetvédelmi-és Vízügyi minisztérium Természetvédelmi Hivatala is.

A fórumsorozat első alkalmának szánt rendezvényen a szervezők arra törekedtek, hogy az érintett szakmai körök minél szélesebb skálája előadóként is megszólalhasson.

A fórum az NCA Civil Önszerveződés Szakmai és Területi Együttműködés Kollégiumának és az Európai Közösség LIFE pénzügyi támogatásának segítségével került megrendezésre.


További információ:
A Fórum előadásai