2004.04.14

Ajánlások a Natura 2000 területhálózat érdekében

XIV. Környezet- és Természetvédő Szervezetek Országos Találkozójának ajánlása a Natura 2000 területhálózat létrehozása és megőrzése érdekében, amelyben felhívják a Kormány, a kormányzati szervek és a társadalom figyelmét Magyarország Natura 2000 területekkel kapcsolatos kötelezettségekből adódó feladataira és felelősségére.

A környezet- és természetvédő szervezetek felhívják a figyelmet arra, hogy a hazai természetvédelmi szabályozási és gyakorlati eredmények megőrzése mellett a 92/43/EEC és a 79/409/EEC irányelvek érvényesítésének folyamatát is figyelemmel kísérik és amennyiben szükségesnek ítélik az EU illetékes Bizottságához fordulnak, illetve a nemzeti, szükség esetén az Európai Bíróság előtt érvényesítik a természetvédelmi érdekeket.

Natura 2000 hálózat kijelölése kizárólag tudományos és természetvédelmi megfontolások alapján történjen. A Natura 2000 státuszra javasolt területek listáját május elsejéig kell a kormányzatnak benyújtania az Európai Bizottsághoz. Amennyiben gazdasági, politikai vagy egyéb érdekek miatt szakmailag nem indokolható módon kimaradnak egyes területek a listáról, t minden törvényes eszközt fel fogunk használni a területlista hiányosságainak pótlása érdekében. Ezért felhívjuk az egyeztetésben részt vevő kormányzati szervek figyelmét arra, hogy egyes területek nem szakmai alapokon történő eltávolítása a listáról nem csak a természetvédelem érdekeit sérti, hanem az Európai Bizottság elmarasztalását és ezáltal presztízsveszteséget is von maga után. Ez egyben felesleges többletköltségeket is ró az országra, mivel a civil kezdeményezésre utólag a Natura 2000 listára fel- ill. visszaveendő területek megőrzésének, esetleges helyreállításának költségeihez az irányelvek alapján biztosított uniós társfinanszírozás nem használható fel.

A kijelölt területek hatóságait, lakosságát széleskörűen tájékoztatni kell a kijelöléssel járó lehetőségekről, előnyökről, kötelezettségekről. A tájékoztatás folyamatában meg kell teremteni a civil és a közigazgatási szervezetek együttműködési kereteit.

El kell kerülni minden potenciális Natura 2000 terület épségét veszélyeztető terv, program, illetve projekt megvalósítását. A 92/43/EEC irányelv 6. Cikke szerinti vizsgálatok és lehetséges megelőző, biztosító, kárpótló intézkedések kereteit ki kell alakítani.

2004. május 1. előtt pótolni kell a meglévő jogi keretek végrehajtását elősegítő jogszabályi hiányosságokat. Ki kell hirdetni többek között az ökológiai hálózatra vonatkozó részletes szabályait, a Natura 2000 területekre vonatkozó szabályokat, a fokozottan védett növény-, illetve állatfajok élőhelyén és élőhelye körüli korlátozások szabályait, illetve a Natura 2000 területek listáját (a különleges madárvédelmi területeket és a különleges természet-megőrzési területeknek jelölt területeket).

Meg kell teremteni a Natura 2000 területek fenntartásának, kezelésének, felügyeletének, monitoringjának, értékelésének, az esetleg szükséges beavatkozásnak intézményi hátterét és ezek megvalósítására külön forrásokat biztosítson. Felhívjuk a kormány figyelmét, hogy az uniós kötelezettségek teljesítése semmiképpen ne történjen a hagyományos nemzeti természetvédelmi célkitűzések megvalósításának kárára.

A Natura 2000 területek hálózata és a Nemzeti Ökológiai Hálózat egy egységes, összefüggő, koherens rendszert kell hogy alkosson. Mindkét hálózat megőrzése, illetve fejlesztése érdekében biztosítani kell a lehetséges EU források felhasználásának garanciáit.

El kell készíteni a kijelölt területek a hazai viszonyokkal mindenben harmonizáló, a hazai és a nemzetközi gyakorlat elemeit ötvöző természetvédelmi célú kezelési tervét.

Ki kell alakítani társadalmi szervezetek részvételi lehetőségeit a Natura 2000 hálózat területeinek védelmi, fenntartási, monitoring, kezelési, bemutatási tevékenységben. Számukra a kormányzati feladatátvállalás mértékével arányosan állami források biztosítása szükséges.

Összeállította: Natura 2000 Munkacsoport
Elfogadva: Debrecen, 2004. március 28.