Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvány

A szervezet célja Magyarország – elsősorban Tolna megye, a Dél-Dunántúl és a kapcsolódó területek – természeti értékeinek kutatásával, feltárásával, megóvásával (védelmével) és megismertetésével, valamint az egészséges emberi környezet kialakítása érdekében szükséges tennivalók szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásának segítése, szervezése és megvalósítása.


Rövidített név: TMTA
Székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 10.
Kuratórium elnöke: Halmai Gáborné
Kuratórium további tagjai: Görföl Tamás, Dr. Horváthné Papp Ibolya, Dr. Kis Ernő, Tóth István Zsolt
Kapcsolattartó: Görföl Tamás
Postacím: 7100 Szekszárd, Szent István tér 10.
Telefon: +36-30-9372784
Honlap: www.tmta.hu
Email: tmta@tmta.hu

Fő tevékenységek:
- a térség zoológiai és botanikai, valamint tájtörténeti értékeinek feltárása, védelme és bemutatása
- tudományos kutatás (denevér- és madárfelmérések, botanika, rovarfaunisztika)
- környezeti nevelés (táborok szervezése, iskolai előadások tartása, erdei iskolai programok, szakvezetések)
- kiadványok és publikációk megjelenésének elősegítés