Magunkról

1. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE
 

1.1.  Az Egyesület neve: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

       Az Egyesület angol neve: BirdLife Hungary

       Az Egyesület rövidített neve: MME

1.2. Az Egyesület székhelye: 1121 Budapest, Költő u. 21.


1.3. Az Egyesület jelképe: Dürgő túzokkakas, mellette jobbra ferde MME felirat

1.4. Az Egyesület jelmondata: „A madárbarát Magyarországért.”

1.5. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól támogatást nem is fogad el.

 

2. AZ EGYESÜLET CÉLJA
 

2.1. A természet, ezen belül különösen a madárvilág védelmének társadalmi támogatása.

      Az Egyesület céljai elérése érdekében:

  • elősegíti a természeti értékek és a természetvédelem célkitűzéseinek megismerését, népszerűsítését;
  • növeli a természetvédelem támogatóinak körét;
  • fontos feladatának tekinti az ifjúság mellett a felnőtt lakosság természetvédelmi szemléletének alakítását, ezért komplex, az ifjúságot, a közoktatási intézményeket, a családokat és a felnőtteket egyaránt megszólító oktatási és környezeti nevelési programokat szervez;
  • természetvédelmi kutatásokat, védelmi programokat szervez és hajt végre;
  • a természetvédelmi érdekek megfelelő érvényesülése céljából érdekérvényesítési tevékenységet végez hazai és nemzetközi szinten,
  • szaktanácsadással segíti az állami, önkormányzati szervek, valamint a gazdálkodó és társadalmi szervezetek természetvédő munkáját; és
  • részt vesz a nemzetközi természetvédelmi szervezetek munkájában.

 

2.2. Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) 8. pontja szerinti természetvédelem, állatvédelem, a 3. pont szerinti tudományos tevékenység, kuta-tás, valamint a 4. pont szerinti nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés közhasznú tevékenységeket folytatja. Az Egyesület a fent nevezett jogszabály előírásainak megfelelve kiemelten közhasznú szervezetként került nyilvántartásra. Az Egyesület ki-emelten közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet.


2.3. Az Egyesület természetvédelmi tevékenység folytatásával olyan közfeladatot lát el, amely a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény rendelkezése alapján állami feladatnak minősül.


2.4. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.


2.5. Az Egyesület országos szervezet, melynek keretében tevékenységét Magyarország teljes területén fejti ki.

 

...

 

A teljes Alapszabály letölthető itt.

 

1% felajánlás az MME-nek!

Adó 1%-ának felajánlásával, egyéni és céges
adományával is hozzájárulhat a madarak
és más állatfajok védelméhez!

     

     Letölthető 1% rendelkezési nyilatkozat >>

     Egyéni és céges adományozás >>

 

  Köszönjük!