2024.01.15

Emlékülés a Gödöllői Királyi Kastélyban

mme50

Egyesületünk fennállásának 50. évfordulójára ünnepi ülést szervezett 2024. január 6-én a Gödöllöi Királyi Kastélyban. A rendezvény alkalmat adott az eddigi eredmények áttekintésére, és a jövőbeli kihívások megbeszélésére.

A jelen lévők kézbe vehették az mme történetét bemutató és az eseményre megjelenő "A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület első 50 éve" című közel 450 oldalas könyvet, előadást hallgathattak a madárvilág, a kétéltűk-és hüllők helyzetének alakulásáról a fél évszázad alatt. A "zászlóshajós" fajok közül a 2024-ben az év madarának választott kerecsensólyom sikertörténetét ismerhették meg a jelenlévők.

A nap folyamán sor került a kitüntetések átadására is. 

AZ MME legmagasabb kitüntetése a KEVE ANDRÁS-DÍJ, amit azok a tagtársaink kaphatnak meg akik kiemelkedően sokat tettek az MME sikeres működése érdekében. A díjat az elnökség öt évenként ítéli oda. Az MME 50. születésnapja alkalmából az elnökség három tagtársunkat tüntette ki a Keve Andrásról elnevezett díjjal.

A Díj 2024. évi kitüntetettjei:

Bank László
1980 óta tagja az MME-nek. 1982-2023-ig szervezte és vezette a Sumonyi madárgyűrűző táborokat. Neki köszönhető, hogy az ma Magyarország leghosszabb ideje üzemelő Actio Hungarica tábora. Az elmúlt 40 évben 131 539 madárra tett jelölőgyűrűt, ezzel 5. helyen áll a legtöbb madarat jelölő kollégák ragsorában. 1991-1996 között a Madárgyűrűző Szakosztály vezetőségében is tevékenykedett. Röviddel belépése után a Baranya megyei helyi csoport szervezését is kézbe vette. Megszervezte és nagyrészt elvégezte a megye teljes felmérését az akkori fészektérképezési programban, ami egyedülálló az országban. A megye teljes területén elvégezte a ragadozómadár fészekfelméréseket, ami több mint 20 évig tartott. Páratlan faunisztikai adatbázist hozott létre, amiben 1960 óta vannak adatok összesen mintegy 60 000 megfigyelési adatlap alapján mintegy 1 millió rekord. A helyi csoportok között egyedüliként megteremtette a főállású alkalmazottá válásának anyagi lehetőségét, így 1993. január 1.-től mint főállású alkalmazott végzi munkáját, 2018 óta már nyugdíjasként. Nevéhez fűződik Baranya megye fehér gólya, gyöngybagoly, holló, vörös és barna kánya, rétisas, gyurgyalag állományának felmérése, de ő szervezi a több mint 600 vörösvércse láda ellenőrzését is. Lelkesedése és munkabírása alapján generációk számára vált példaképpé. Neki köszönhető, hogy a Baranyai helyi csoport az egyesület egyik bástyája lett. Az MME 1986-ban Chernel István-emlékéremmel, 2011-ben pedig Kerecsensólyom díjjal tüntette ki. 1998-ban Pro Natura Emlékplakettet kapott.

Bank László keve
Bank László, Keve András Díj

Dr. Halmos Gergő
2001-ben kezdett el dolgozni az MME-nél az első két évben a gyűrűző központot vezette, majd az akkori elnökség 2003 év végén kinevezte igazgatónak, amely feladatkörben az azóta működő elnökségek megerősítették. A húsz éves igazgatói tevékenysége alatt az MME egy jól szervezett, biztos lábakon álló, folyamatosan növekvő társadalmi támogatással rendelkező egyesületté vált. Ebben az időszakban igen jelentős természetvédelmi projektek valósultak meg, elsősorban az Európai Unió anyagi támogatásával. 20 éves igazgatói működése során jelentősen bővült az MME szakmai tevékenysége is, ami együtt járt az alkalmazottak számnak ugrásszerű növekedésével. Bár nem az igazgató a gazdasági ügyek irányítója, de a tervezés és a rendelkezésre álló források visszafogott felhasználására való törekvésének köszönhetően az MME tevékenysége középtávon is finanszírozhatóvá vált. Civil szervezetekkel történt kapcsolatépítése jelentősen hozzájárult az MME általános elfogadottságához. BirdLife Európai szekciójának elnöki tisztét 2018-2022 között töltötte be.

Halmos Gergő keve
Dr. Halmos Gergő, Keve András Díj (Fotó: Görögh Zoltán)

Nagy Sándor
1980 óta tagja az MME-nek és még ebben az évben megalapította dombóvári Helyi Csoportot, melynek azóta is titkára. Tevékenységének egyik kiemelkedő eleme a környezeti nevelés volt és ma is az. Tervszerűen fejlesztette az ehhez szükséges feltételrendszert, melynek valódi gyöngyszeme e Madárvárta, ahol évtizedek óta folyik az ifjú madarászok képzése. 1997-2009 között szervezte és irányított a Madarak és Fák napi országos tanulmányi versenyt, illetve az országos döntő helyszínét biztosította, melynek a programját is ő szervezte meg. Szinte egyedülálló módon két kiadványban összefoglalta a Helyi Csoport 30 majd 40 éves tevékenységét, Dombóvár madárvilágáról pedig könyvet jelentetett meg. Valódi példaképpé vált, kortársai és az általa képzett fiatalok körében is. Tevékenységének köszönhetően az MME egyik bástyája lett a Dombóvári Helyi Csoport. Az MME 1985-ben Chernel István-emlékéremmel, 2007-ben pedig Brellos Tamás-díjjal tüntette ki, 2003-ban Pro Natura Díjat kapott.

Nagy Sándor keve
Nagy Sándor, Keve András Díj (Fotó: Görögh Zoltán)

 

PETÉNYI SALAMON JÁNOS DÍJ-at az MME azon tagjainak ítéli oda, akik kiemelkedő tudományos tevékenységet fejtettek ki

A Díj 2024. évi kitüntetettje

Dr. Gyurácz József 
Dr. Gyurácz József 1975-ben lépett be az MME-be, 1994 óta a Vas megyei csoport elnöke, 1991-1996 és 2001–2012 között a Madárgyűrűző és Vonuláskatató Szakosztály vezetőségi tagja volt. Kiemelkedő eredményeket ért a Tömördi Madárvárta létesítésével és több évtizedes üzemeltetésével, az ott gyűjtött adatok példaértékű feldolgozásával, rendszeres publikálásával. Tudományos tevékenysége elválaszthatatlan egyetemi oktatói tevékenységétől. Publikációinak döntő többsége társszerzőkkel készült, ami jól szemlélteti, hogy nemcsak a gyűjtött adatok tudományos feldolgozását, hanem a fiatalok nevelését, a közös munkába történő bevonását is kiemelten kezeli. Az 1991-ben Szombathelyen rendezett III. Tudományos ülésünk fő szervezője volt. 1996 óta szerkeszti a Cinege nevű Vasi Madártani Tájékoztatót, amelynek eddig 27 száma jelent meg. Egyesületen belül és széles körben azon kívül is, tevékenységének köszönhetően neve fogalommá vált. Az MME  2004-ben Chernel István-emlékéremmel tüntette ki. 2000-ben Pro Natura Emlékplakettet kapott.

Gyurácz József petényi
Gyurácz József, Petényi Salamon János Díj (Fotó: Görögh Zoltán)

CHERNEL ISTVÁN EMLÉKÉREM. Az emlékéremmel az Elnökség az Egyesület azon tagjait tünteti ki, akik kiemelkedő tudományos, gyakorlati vagy társadalmi tevékenységet fejtettek ki, illetve kiváló eredményeket értek el, az Egyesület munkáját és ezen keresztül a madár- és természetvédelem fejlesztését kimagasló módon elősegítették.

Az Emlékérem 2024. év kitüntetettjei:

Bodnár Katalin
2012-től dolgozik az egyesületnél kezdetben szakmai munkatársként, majd 2013. november 1-től Társadalmi Kapcsolatok Igazgatóként. Tevékenységének köszönhetően egyesületünk ismertsége jelentősen növekedett. Meghatározó szerepe van az MME egységes arculatának kialakításában, az adománygyűjtő és 1% kampányok szervezésében. Kiemelkedő szerepe van a környezeti nevelési programok szervezésében és megvalósításában, illetve az oktatói anyagok kitalálásban, megvalósításában. Nevéhez kötődik az MME Akadémia felépítése. Az MME nagy rendezvényeinek fő szervezője, így mai 50 éves ünnepi ülésünknek is.

bodnár Katalin chernel
Bodnár Katalin, Chernel István Emlékérem (Fotó: Görögh Zoltán)

Bátky Gellért Tibor
1998-tól tagja az MME-nek, 2012-2018 között a Komárom-Esztergom Megyei Helyi Csoportjának titkáraként, majd 2018-tól alelnökként segíti a szervezet munkáját, adminisztrációját. 
Jellemzően lokálpatrióta, Komárom-Esztergom Vármegye területén tevékenykedik, a Kisalföld és az Által-ér völgye a főbb munkaterülete. A 2013-tól évente 5 hónapon át működő naszályi Ferencmajori Madárvárta szakmai munkájának egyik irányítója és végrehajtója. Szakmai munkája a szervezet menedzselés, háttérmunka, az alapadatok gyűjtése, védelmi munkák szervezése és megvalósítása, a környezeti érzékenyítés előadásokkal, csoportvezetésekkel, illetve nagy programok szervezése területén is kiteljesedik. 
Főbb programjai, amiben szerepet vállal: vízimadár-szinkronok összefogása és végzése, kócsagtelepek nyomon követése és felmérése, fehér gólyák látványgyűrűzésének szervezése és megvalósítása, Madarak és Fák Napja megyei programjaiban részvétel, Tatai Vadlúd Sokadalom szervezése. 

bátky gellért chernel
Bátky Gellért, Chernel István Emlékérem (Fotó: Görögh Zoltán)

Horváth Zoltán
1984-től tagja az MME-nek. Az 1980-as években csatlakozott a somogyi madarászokhoz és aktív tagjává vált a rétisasvédelmi munkacsoportnak, melynek 1997-től egy évtizeden keresztül vezetője is volt. Aktívan részt vett a Somogyban zajló madárvédelmi programban és a halastóvédelmi programban is. Hosszú időn keresztül a ragadozómadár-védelmi szakosztály vezetőségének tagja volt. Civil természetvédőként szerzett tapasztalatait hosszú ideje már állami szolgálatban kamatoztatja, de továbbra is aktív tagja maradt az egyesületnek.

horváth zoltán chernel
Horváth Zoltán, Chernel István Emlékérem (Fotó: Görögh Zoltán)

Kováts László
1984-től tagja az MME-nek. Széleskörű természet és madárvédelmi tevékenységét MME tagként és hivatalos természetvédőként is végezte. Az MME-ben elsősorban a madárgyűrűzés terén itthon és külföldön is meghatározó szerepet vállalt. A fenékpusztai és az ócsai madárgyűrűző állomások munkájában évekig részt vett, közben pedig több mongóliai madártani kutató és madárgyűrűző expedíciót is szervezett. A 90-es évek vége óta elsősorban Tolna megyében fejti ki széleskörű madár- és természetvédelmi tevékenységét, a helyi védett területek és értékek felmérésétől, a ragadozómadár-védelmen keresztül, az élőhely rekonstrukciós programokig. Jelentős szerepet vállalt a helyi ismeretterjesztési és környezeti nevelési programokban is.

kováts lászló chernel
Kováts László, Chernel István Emlékérem (Fotó: Görögh Zoltán)

Varga László
1979 óta aktív tagja az MME-nek. A Vas megyei helyi csoport szervezésében jelentős szerepet vállalt, melynek 1985 és 1989 között elnöke, később alelnöke volt. Számos, madártani folyóiratokban publikált faunisztikai megfigyeléseivel gazdagította hazánk madárvilágáról alkotott ismereteinket. Az első Vas megyei madárgyűrűző vizsgák és madárgyűrűző táborok szervezője volt. A kőszegi erdei iskola vezetőjeként nemzedékeket nevelt a természetvédelem szolgálatára, tanítványai közül sokan váltak az MME aktív tagjaivá.

 

 

BRELLOS TAMÁS-DÍJ 
A díj az egyesület azon tagjainak, vagy tagok csoportjainak adományozható, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a környezeti tudatosság formálása terén, jelentős szerepet töltöttek be az ifjúság szemléletformálásában, hozzájárulva ezzel a madár és természetvédelem eredményeinek növeléséhez.
 

A Díj 2024. évi kitüntetettjei:

Petrilláné Bartha Enikő 
1978-tól tagja az MME-nek. Kiemelkedő szerepet vállalt a jövő nemzedékek oktatásában képzésében. Több évtizedes oktatói tevékenysége során megszámlálhatatlan gyermekkel ismertette meg a természetet. Környezeti nevelői tevékenysége szorosan összefonódott a madárgyűrűzéssel, melyben meghatározó szakértőként vesz részt. Az MME Nyíregyházi csoportjának aktív tagja és szervezője. A Nyírség természeti értékeinek kiváló ismerője.

petrilláné brellos
Petrilláné Bartha Enikő, BrellosTamás Díj (Fotó: Görögh Zoltán)

Vásony Petra
2014 óta dolgozik az MME-nél. Nevéhez fűződik az MME első, lakosságot célzó ismeretterjesztő applikációja a „Madárhatározó”, amelynek adatbázis összeállításában, működésének és arculatának kialakításában is kiemelkedő szerepe volt. Munkája eredményeként a sort követte a Kétéltű és hüllő, valamint az „Emlőshatározó” applikációk fejlesztése és a lakossági adatgyűjtő applikációk létrehozása. Jelentős sikereket ért el az egyesület belső kommunikációjának fejlesztésében a tisztségviselőknek létrehozott facebook csoport, oktatóvideók, kisokos készítésével, az önkéntes mentori rendszer kialakításával. Legújabb eredménye a szívügyének tekintett új MME honlap kialakítása.

vásony petra brellos
Vásony Petra, Brellos Tamás Díj (Fotó: Görögh Zoltán)

 

 

Örökös Tag az a magyar állampolgár, akinek madártani és természetvédelmi munkássága elismeréseként az Elnökség ezt a címet adományozza.
2024-ben az elismerést kapják:

Bányai Lászlóné
Bányai Lászlóné vagy ahogy mindenki ismeri Jolika közel 30 éve (1995 óta) dolgozik egyesületünknél.  Kezdetben titkárnőként és irodavezetőként tevékenykedett, később a tagnyilvántartást és adományozói adminisztrációt segítette és segíti a mai napig immár nyugdíjasként is.  Az évek során megbízhatóságával és pontosságával tűnt ki és nyújtott egyesületünk működéséhez nélkülözhetetlen stabil alapot.

Zörényiné Süle Ágnes 
1976-tól tagja az MME-nek. Hosszabb ideig a Szekszárdi Helyi csoport gazdasági vezetője volt. Néhai férjével, Zörényi Jánossal együtt-kezdetektől aktívan közreműködött a csoport szinte minden tevékenységében, legyenek azok rendezvények, táborok vagy egy-egy terület, illetve faj állományának felmérése. Évtizedek óta meghatározó szereplője a Szekszárdi helyi csoportnak.

zörényiné örökös
Zörényiné Süle Ágnes, Örökös tag (Fotó: Görögh Zoltán)

Balogh László
Az MME alapító tagja. Egészen fiatalon kapcsolódott be az MME tevékenységébe. Elsősorban a ragadozómadár-védelemben tevékenykedett, hosszú ideig tagja volt a szakosztály vezetőségének is. Elsődlegesen a Pilisben tevékenykedett, ahol erdészeti vezetőként a gyakorlati védelemben fejtette ki tevékenységét. 2003 és 2011 között a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatójaként vett részt a madárvédelemben.

balogh örökös
Balogh László, Örökös tag (Fotó: Görögh Zoltán)

Barta Zoltán
Az MME alapító tagja. AZ MME megalakulása utáni a miskolci csoport szellemi vezetőjeként a Bükk madárvilágának feltárásában tevékenykedett. Zircre költözött, ahol a természettudományi múzeum munkatársaként a Bakony madárvilágát kutatta. Béres Lászlóval közösen a Keszthelyi hegységtől Mórig terjedő hatalmas területen a nagyfeszültségű távvezeték oszlopokra a vörös vércsék számára kihelyezett több száz költőládával segítették azok megtelepedését, és folyamatosan gondoskodtak azok karbantartásáról.

Bebesi Zoltán 
2008 óta tagja az MME-nek. A Budapesti helyi csoport egyik leghosszabb ideje tevékenykedő, legaktívabb tagja. Nincs olyan kérés, amiben ne számíthatnánk rá: sokoldalú tevékenységébe a Naplás-tavi gyűrűzőtábor fürdőszobájának burkolástól az odútelepek fenntartása, vagy ezeknek a nagyközönségnek történő bemutatásáig terjed.  Részt vesz az élőhelykezelésben is, de szükség esetén a növényvédelmi feladatokat is ellátja. A központi iroda dolgozói ugyancsak számíthatnak rá. Mindig nyugodt, kiegyensúlyozott személyisége és rendkívül magas munkabírása kiemelkedő jelentőségű. 

bebesi örökös
Bebesi Zoltán, Örökös tag (Fotó: Görögh Zoltán)

Benedek Gábor
Az MME alapító tagja. Az 1974-ben alakult Jász-Nagykun megyei Helyi Csoportnak 1975-től 1984-ig titkára, majd 1989-1990-ben szervező titkára volt. 2004-2007 között a helyi csoport tevékenységét elnökként irányította. Részt vett a „Tiszai Akció” nevű, szolnoki állomással működő gyűrűzőtáborok szervezésében, eredményes működtetésében.

benedek örökös
Benedek Gábor, Örökös tag (Fotó: Görögh Zoltán)

Homoki-Nagy István 
1975 óta tagja az MME-nek és még abban az évben Brellos Tamással közösen megalakították az MME Börzsönyi csoportját. 1975-1979 között a csoport elnöke volt, 1978-1989 között főtitkárhelyettesként vett részt az MME irányításában. A helyi csoport megalakítása után, szinte azzal egyidőben megkezdődött a börzsönyi ragadozó madarak védelme. Ennek a programnak a szervezésében irányításában meghatározó szerepet vállalt. A későbbiekben a madárgyűrűzés és a Börzsönyi Természetvédelmi Táborok szervezése került tevékenységének középpontjába. Jelentős része volt a "Mondok valamit" című, kezdő madarászoknak szóló kiadvány elkészítésében. Humorának és magával ragadó személyiségének köszönhetően generációknak mutatott példát természet szeretetből, miközben ezrek sajátították el tudását, szemléletét, melyet mindig kész volt bárkivel megosztani.

Dr. Jánossy László
Az MME alapító tagja. Széles körű természetvédelmi és környezeti nevelési tevékenységével nagy mértékben hozzájárult az MME sikereihez. A Madarász Suli egyik csoportvezetőjeként sok gyerekkel ismertette meg a természetet, tanítványai közül ma már a madár- és természetvédelem meghatározó személyiségei. Részt vett ragadozómadárvédelmi programokban is és éveken keresztül az MME természetvédelmi igazgatójaként irányította tevékenységünket.

barta örökös
Dr. Jánossy László, Örökös tag (Fotó: Görögh Zoltán)


Mag László
Az MME alapító tagja. Egyetemi hallgató korától vesz részt az MME tevékenységében. Kezdetekben elsősorban a kevésbé ismert területek feltárásával foglalkozott, majd a Faunisztikai szakosztálynak volt aktív tagja. Jelentős szerepet vállalt a téli vízimadár számlálásokban is, miközben rendszeresen járta a Hortobágyot is, ahová mostanság is egyre gyakrabban ellátogat.

homoki örökös
Mag László, Örökös tag (Fotó: Görögh Zoltán)

Tóth István Zsolt 
1980-óta tagja az MME-nek. 2000-óta a Szekszárdi HCs elnökeként vesz részt a csoport munkájában, annak irányításában. Botanikusként Tolna és Baranya megyében számos ritka és védett növényfaj újabb és újabb lelőhelyének feltárásával járult hozzá azok védelméhez. Részt vett a Tolna megyei helyi jelentőségű védett természeti területek felmérésében, újak létesítésében és társszerkesztőként az ezeket bemutató könyv megalkotásában.

tóth örökös
Tóth István Zsolt, Örökös tag (Fotó: Görögh Zoltán)

 

 

 

A Schmidt Egon tiszteletére létrahozott, egyszeri alkalommal odaítélt díjjal az Egyesület elnöksége  azokat a személyeket ismeri el, akik hosszú időn át (legalább 20 év) kiemelkedő tevékenységet végeztek. Az értékelésnél figyelembe vették az egyesület céljai érdekében végzett mindennemű tevékenységet, mint a természetvédelmi, tudományos, ismeretterjesztési, környezeti nevelési, szervezet fejlesztési és fenntartási koordinációs munkát. 

ötven kitüntetett
Ötven kitüntetett (Fotó: Görögh Zoltán)

Babocsay Gergely, Bagyura János, Bajor Zoltán, Bank László, Béres István,Bodnár Mihály, Boldogh Sándor, Csonka Péter, Csörgő Tibor, Darázsi Zsolt, Druzsbaczky Ildikó, Fatér Imre, Fenyvesi László, Fidlóczky József, Frenyó Gábor, Fülöp Tibor, Dr. Gyurácz József, Hadarics Tibor, Dr. Halmos Gergő, Halpern Bálint, Harangi István, Haraszthy László, Dr. Horváth Márton, Kalocsa Béla, Karcza Zsolt, Dr. Kasza Ferenc, Legány András, Lovászi Péter, Lőrincz István, Madas Katalin, Dr. Molnár Gyula, Molnár Zoltán, Musicz László, Nagy Károly, Nagy Sándor, Dr. Németh Csaba, Orbán Zoltán, Palatitz Péter, Péchy Tamás, Pellinger Attila, Solt Szabolcs, Szakál László, Szentendrey Géza, Dr. Szép Tibor, Szinai Péter, Szitta Tamás, Tatai Sándor, Viszló Levente, Vörös Judit, Zsoldos Árpád