A harkályok és az erdők

Ha megvédjük természetes erdeinket és élővilágukat, velük együtt saját és gyermekeink jövőjét is megóvjuk!

A természetes, nagy fajgazdagságú erdők megmaradása létkérdés. Az őket alkotó bonyolult táplálékhálózat minden eleme kulcsfontosságú, a fajok sokfélesége biztosítja fennmaradásukat.

A harkályok többsége csak az ilyen, változatos faj- és korösszetételű erdőkben talál magának élőhelyet, ahol korhadt és holtfák egyaránt vannak, melyek táplálékforrásukat és költőhelyüket is jelentik egyben.

A fakivágások az ország szinte teljes területén általánosak, azonban ezeknek az erdőknek az eltűnése pótolhatatlan veszteséget jelentenek. A területek átalakítása szántóvá, ipari- és lakóterületté, egyéb gazdasági létesítményekké mindennapos jelenség. Sajnálatos módon a hivatalos erdőborítottsági statisztikák nem tükrözik a valós helyzetet, hiszen a benne foglalt gazdasági erdők élővilága faj- és egyedszám tekintetében is csak töredéke a természetes erdők lakóinak.

A természetes erdők megmaradása számunkra is létszükséglet, pótolhatatlan ökológiai szerepük többek között az oxigéntermelés, szén-dioxid-megkötés, vízmegtartás, biomassza-képzés. Emellett testi-lelki megújulást nyújtanak, mellyel napjainkban már a környezetpszichológia tudományosan is foglalkozik.
Védjük meg ezeket a csodálatos, fajgazdag élőhelyeket!

Mely harkályfajok megmaradása a tét?

Magyarországon kilenc harkályfaj költ, Harkályvédelmi Szakosztályunk kifejezetten az ő védelmi lehetőségeikkel foglalkozik. A fajvédelem azonban mindig több egy-egy faj megóvásánál: a kapcsolódó élőhelyek és élőlények védelmét is magában foglalja.

A fehérhátú fakopáncs hazánk legritkább harkálya, kizárólag vegyes faj- és korösszetételű erdőkben tud megélni. Számuk jelentős csökkenést mutat a természetes erdők eltűnésével.

A nyaktekercs egy titokzatos, kéregmintás rejtőszíne miatt csak ritkán látott harkályfélénk. Rokonaival ellentétben csőre nem elég erős saját odú készítéséhez, így csak természetesen kialakult vagy más madarak által vájt faodvakban költ. Egyedüli vonuló életmódú harkályfajunk, mely a telet Afrikában tölti.

A nagy fakopáncs jóval gyakrabban kerül szemünk elé, nemcsak erdőkben, de városi parkokban, kertekben is találkozhatunk vele. A fák lombjában élő hernyók, rovarok jelentik első sorban táplálékát, emellett a téli időszakban csonthéjasokat, leginkább diót és makkot fogyaszt, időnként az etetőknél is megjelenik.
 

Mit tesz értük Egyesületünk?

  • Költőládákat, odúkat helyezünk ki a természetes költőhelyek pótlására
  • Országos monitoring tevékenységünkkel mérjük fel állományaikat és azok változását
  • Jeladók segítségével mérjük fel az egyes fajok területigényét, mozgását
  • Felhívjuk a gazdasági döntéshozók figyelmét a természetes erdők védelmére
  • Szemléletformáló tevékenységünk által a lakosságot tájékoztatjuk a harkályvédelmi lehetőségekről

Támogassa Ön is a harkályok és otthonuk védelmét!

  • 2.000 forinttal hozzájárulhat a fehérhátú fakopáncs országos felméréséhez
  • 5.000 forinttal hozzájárulhat oktatási és szemléletformálási tevékenységünkhöz
  • 10.000 forinttal hozzájárulhat nyaktekercs-fészekodúk kihelyezéséhez

Kérem töltse ki az alábbi mezőket!