2015.02.03
Baranya Megyei Csoport

Sumony = 400 000

A téli sumonyi gyűrűzések során ismét egy új helyi rekord született.

Január 2-án meggyűrűztük a 400 000. madarat. Az „áldozat” egy fiatal tojó fenyőpinty volt. A kép jól szemlélteti, hogy a gyűrűző és a meggyűrűzött mennyire egymásra talált!

A Sumonyi Madárvonulás-kutató Állomás 1981 óta működik. Az első 6-8 év még a kísérletezés és a tapasztalatok megszerzése jegyében telt el. Ekkor még csak nyári táborokat szerveztünk, és nem állt rendelkezésünkre a szükséges mennyiségű felszerelés sem, de a lelkesedésünk minden nehézségen átsegített bennünket. Sok-sok önkéntes munkával az ezredfordulóra alakítottuk ki azt a struktúrát, melynek keretében a mai napig dolgozunk.
A gyűrűzőállomáson eddig 149 madárfaj egyedeit fogtuk be. A százezredik madárra 1998-ban, a kétszázezredikre 2005-ben, a háromszázezredikre 2010-ben került gyűrű. A legtöbb példányt füsti fecskéből (175 977), barátposzátából (40 911), foltos nádiposzátából (31 463), cserregő nádiposzátából (22 891), vörösbegyből (13 835) és kék cinegéből (10 475) gyűrűztük meg. Adatbázisunkat közel 70 ezer helyi visszafogás is gyarapítja. Ellenőriztünk 325 külföldön jelölt madarat, és a Sumonyban gyűrűzött madarak közül eddig 247 példány került kézre más országban.

Az adatok hűen tükrözik a helynek a hazai madárgyűrűzésben betöltött szerepét. Sumony jelenleg az ország legrégebben működő gyűrűzőállomása, és eredményeivel méltán öregbíti a hazai madárvonulás-kutatás hírnevét.