Az MME

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületet (MME) 1974-ben hozta létre 200 alapító tag. Az MME politikától független társadalmi szervezet, amelynek fő célja a természet - ezen belül elsősorban a madarak - védelmének társadalmi támogatása.

Az egyesület céljai elérése érdekében elősegíti a természeti értékek és a természetvédelem célkitűzéseinek megismerését, népszerűsítését. Növeli a természetvédelem támogatóinak körét, aktívan részt vesz az ifjúság természetvédő szemléletének kialakításában, természetvédelmi kutatásokat és védelmi programokat szervez és hajt végre, szaktanácsadással segíti az állami és önkormányzati szervek, valamint a gazdálkodó és társadalmi szervezetek természetvédő tevékenységét, együttműködik más nemzeti és nemzetközi természetvédelmi szervezetekkel a Föld biológiai sokféleségének megőrzése érdekében.
Belépési adatlap

A legnagyobb
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Kelet-Európa legnagyobb társadalmi természetvédelmi szervezete. Nem véletlen, hogy egy ilyen nagyságú természetvédelmi szervezet Magyarországon alakult ki, hiszen a madárvédelemnek, természetvédelemnek komoly gyökerei vannak hazánkban. Napjainkban 6800 tagdíjfizető tag segíti munkánkat, azonban minden eddig belépett tagot (28000 fő) nyilvántartunk.

Országos lefedettség
Az MME tagjai 32 területi szervezet és 5 szakosztály (ragadozómadár-védelmi, vízimadár-védelmi, hüllő- és kétéltűvédelmi, gyűrűző- és vonuláskutató, valamint lepke- és szitakötővédelmi) keretében tevékenykednek országszerte. Minden megyében működik egy aktív madártani csoport. Központi szervezésű programjaink is az ország minden területét érintik.

Társadalmi elismerés és támogatás
Egy Szonda Ipsos felmérés szerint a felnőtt lakosság 68%-a hallott már egyesületünkről, 86% támogatja a természetvédelem ügyét. A társadalom érdeklődését jól jelzik akcióink sikerei. Az európai szinten megrendezésre kerülő Madármegfigyelő Napon 2001-ben hazánk a helyszínek és a megfigyelt madarak számát tekintve az első, a résztvevők számát tekintve a második helyen végzett az európai országok között. Az 1%-os felajánlás tekintetében minden évben kiemelkedően a legmagasabb összeget kaptuk a környezet- és természetvédelmi szervezetek közül.

Népszerű programok
A gyerekek részére szervezett Madarász Suli, a védett madárfajok (túzok, fehér gólya, ragadozó madarak) védelmét célzó programjaink népszerűek. Számos önkéntes bevonásával valósulnak meg, felkeltik a sajtó és a társadalom érdeklődését. Sokan kapcsolódnak be a gyakorlati madárvédelmi tevékenységbe, számosan érdeklődnek pl. a kerti madárvédelmi teendők iránt. Az egyesületi tagság a legkülönbözőbb programokban vehet részt. Központi szervezésű programokról, eseményekről és más fontos akciókról az általunk kiadott természetvédelmi folyóiratból: a Madártávlatból értesülhetnek. A helyi programokról a helyi csoportok nyújtanak tájékoztatást.

Fiatal madarászok
Egyesületünk tagságának jelentős részét gyerekek, illetve családok alkotják.

Kiemelten közhasznú
Az MME kiemelten közhasznú szervezet, tehát támogatóink az adományok 150%-át érvényesíthetik az adóbevallás során.

Nemzetközi kapcsolatok
Az MME a BirdLife International magyarországi partnere. A BirdLife International - amelyet 1922-ben Nemzetközi Madárvédelmi Tanács (ICBP) néven alapította - a legrégebbi nemzetközi természetvédelmi szervezet, több milliós tagsággal rendelkezik. Kiemelkedően jó kapcsolatot ápolunk a kelet- és közép-európai szervezetekkel, valamint a svájci, német és angol egyesületekkel.

Az MME működése
Az egyesület a működését politikamentesen, demokratikus alapokon szervezi. Ezt alátámasztja szervezeti felépítése és azon alapdokumentumok megalkotása (alapszabály, középtávú munkaterv, természetvédelmi célkitűzések, szervezeti és működési szabályzat), melyek garanciát nyújtanak a pozitív értékrendek mentén szerveződő munkánk hosszú távú ellátásához. A széleskörű természetvédelmi munka, a tagság nyilvántartása, tájékoztatása, a szemléletformálás területén végzett tevékenység csak jól szervezett, sokrétűen képzett, nagy gyakorlati érzékű munkatársakkal lehetséges. Egyesületünk önkéntesei, tisztségviselői, fizetett alkalmazottjai többször bizonyították már, hogy képesek a nemzetközi követelményeknek is megfelelő, hatékony természetvédelmi feladatok elvégzésére.

Az egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely jogosult minden, az egyesületet érintő kérdésben dönteni.

Az egyesület legmagasabb szintű választott testülete az Elnökség, mely a közgyűlések közötti időszakban az egyesület elvi irányításáért felelős. Irányító tevékenységét a titkárságon keresztül fejti ki.

Az egyesület arra törekszik, hogy legalább megyénként, esetleg jelentősebb tájegységenként egy-egy aktív csoportot működtessen. Az a cél, hogy az egyesületi háttér, szakmai tapasztalat és tanácsadói segítség felhasználásával a csoportok képviseljék és ellássák megyei szinten is a természetvédelemmel kapcsolatos tennivalókat.

A szakosztályok és a bizottságok egy-egy szűkebb szakmai területen egy egész országra kiterjedő munkát végeznek és koordinálnak.

Az MME titkársága főfoglalkozású dolgozókból áll. Irányítását ügyvezető igazgató végzi. A titkárság feladatai: 

  • Az egyesület alaptevékenységének (tagság, csoportok, szakosztályok) és képviseletének biztosítása.
  • Egyesületi munka és a védelmi tevékenység gazdasági hátterének biztosítása.
  • Az egyesületi programok (védelmi programok, monitoring, szemléletformálás) hátterének biztosítása.
  • A helyi csoportok és a szakosztályok munkájának segítése, koordinálása.
  • Az MME stratégiájának megvalósítása.

Eredményeinket nagymértékben annak köszönhetjük, hogy széles társadalmi háttérrel rendelkezünk. Kérjük, támogassa Ön is a Madárvédelmet, legyen egyesületünk tagja!

Adó 1%-ának felajánlásával, egyéni és céges adományával is hozzájárulhat a madarak és más állatfajok védelméhez!

    
     Letölthető 1% rendelkezési nyilatkozat >>

 

     Egyéni és céges adományozás >>

 

Köszönjük!