A kék vércse védelme a Kárpát-medencében 2012 - 2018 (LIFE11 NAT/HU/000926)

Az MME vezetése alatt 2012 szeptemberében indult el az a közel 6 éves, Európai Uniós támogatású LIFE+ projekt, amely a kék vércse megőrzését, a faj védelmét szolgáló területhasználati módszerek kidolgozását célozza Magyarország és Szlovákia területén.

 

Finanszírozó program:

LIFE+

Támogató: Európai Unió, Európai Bizottság
Azonosító: LIFE11/NAT/HU/000926
Rövid azonosító: REDFOOT
Célfaj: Kék vércse (Falco vespertinus)
Költségvetés: 3 625 649 €
A projekt kezdete: 2012. szeptember 1.
A projekt vége: 2018. március 31.
Időtartam: 2012-2018

 

A projekt fő célkitűzései:

 • A kék vércse táplálkozó területek és fészkelő helyek hosszú távú fenntartható védelmének megalapozása a Kárpát-medencében
 • A megmaradt szlovákiai költőpárok eltűnésének megakadályozása
 • A kék vércse nemzeti szintű fajmegőrzési tervének aktualizálása Magyarországon és egy, a fajt és természetvédelmi kezelését bemutató kézikönyv megjelentetésének előkészítése
 • A főbb vonuló helyek védelme, kritikus „forró-pontok” azonosítása a vonulási útvonalakon Európában („Falcoproject” hálózat kiépítése)
 • A kék vércse védelmét szolgáló területkezelési módszerek széleskörű demonstrálása mindkét országban, a helyi gazdálkodók bevonásával

 

A szervezet neve Szerepe a projektben Elérhetősége

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
(MME) - (HU)

Koordináló,
kedvezményezett
www.mme.hu
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
(BNPI) - (HU)
Projekt partner www.bnpi.hu
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
(KMNPI) - (HU)
Projekt partner www.kmnp.hu
Magyar Természettudományi Múzeum
(MTTM) - (HU)
Projekt partner www.nhmus.hu
Szlovák Ragadozómadár-védelmi Egyesület
- Ochrana Dravcoc na Slovensku (RPS) - (SK)
Projekt partner www.dravce.sk

A Szlovák Köztársaság Állami Természetvédelmi Hivatala
- Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (SOPSR) - (SK)

Projekt partner www.sopsr.sk

 

 

Területhez kötött tevékenységek és fő célkitűzések:

A projekt konkrét madárvédelmi célú területkezelési tevékenysége Magyarországon két, Szlovákiában öt, a Natura 2000 hálózat részeként a madarak védelmére kijelölt Különleges Madárvédelmi Területen (KMT, gyakrabban használt angol rövidítése után SPA) zajlik.
 

Magyarországon a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található „Hevesi-sík” SPA-n és a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság működési területén lévő „Vásárhelyi- és Csanádi-puszták” SPA-n, összesen 530 hektáron folyik a kék vércsék táplálkozó területeinek kezelése céljából bemutató és kísérletes gazdálkodás a természetbarát mezőgazdaság eszközeinek és támogatási rendszerének népszerűsítésére.

 • Gyepgazdálkodás és monitorozása (Dél-hevesi Tájegység, HUBN10004, BNPI-MTTM-MME)
 • Szántóföldi gazdálkodás és monitorozása (Kardoskúti Fehértó Tájegység, HUKM10004, KMNPI-MTTM-MME)
   

Mindezeket a faj hosszú távú megőrzése érdekében további gyakorlati madárvédelmi akciók kísérik az alábbi elemekkel:

 • Fészkelőhelyek biztosítása mesterséges költőládákkal (Dél-hevesi Tájegység, HUBN10004, BNPI-MME)
 • Erdőtelepítés és felújítás, folyamatos fenntartás (Dél-hevesi Tájegység, HUBN10004, BNPI)
 • Új módszer(ek) tesztelése a fészekpredáció (nyestfélék által okozott veszteségek) megelőzésére és terepi monitorozásuk (Kardoskúti Fehértó és Csanádi-puszták Tájegységek, HUKM10004, KMNPI-MME)
 • Varjak fészeképítésének elősegítése helyi önkormányzatok bevonásával, a varjútelepek fenntartható kezelése (Kardoskúti Fehértó és Csanádi-puszták Tájegységek, HUKM10004, KMNPI-MME)
 • Varjútelepek rendszeres monitorozása (Kardoskúti Fehértó és Csanádi-puszták Tájegységek, HUKM10004, KMNPI-MME)

 

A projekt célterületeinek térképe

 

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, mint partner, konkrétan a Dél-hevesi Tájegység egyik kiemelt jelentőségű területén (Hevesi-sík, HUBN10004) szürke marhával történő legeltetéses kezelést valósít meg. A kezelés célja, hogy az első öt évben megvizsgáljuk, milyen legeltetési intenzitás és egyéb területhasználati módszerek (kaszálás, pihentetés, vizes élőhelyfoltok kezelése, stb.) alkalmazása mellett alakítható a terület a kék vércsék számára leginkább alkalmassá, miközben a gazdálkodás ökonómiai fenntarthatósága is biztosított marad.
 

A kék vércse a Hevesi-sík egyik kiemelt jelentőségű karakterfaja, állománya viszont napjainkra a múlt-századbeli állomány tizedére csökkent. A projekt sikerességének legfontosabb mérőszáma a projektterületen és környezetében költő madarak számának emelkedésében lesz mérhető.
 

A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, mint partner, a Kardoskúti Fehértó Tájegység területén (Vásárhelyi- és Csanádi-puszták, HUKM10004) szántóföldi növénytermesztési kezelést valósít meg. A kezelés célja, hogy megvizsgáljuk, milyen növénykultúra-összetétel, milyen vetésforgó és térbeli struktúra (a régi kisparcellás gazdálkodáshoz hasonló, ugarsávok által kialakított osztások, aratatlan területek fennhagyása, lucerna szakaszos kaszálása, stb.) alkalmazásával jelent a kék vércsék számára legkiegyensúlyozottabb táplálék-ellátást, miközben a gazdálkodás ökonómiai fenntarthatósága ez esetben is biztosított marad. Itt kerül sor a vetési varjak kártételét megelőző, úgynevezett „varjúkár-mentes” kukoricatermesztési módszerek tesztelésére is.
 

A kék vércse a Vásárhelyi- és Csanádi-puszták kiemelt jelentőségű karakterfaja, állománya az utóbbi években a korábbi fajvédelmi tevékenységnek is köszönhetően (2006-2009: LIFE05/NAT/HU/122 és 2010-2011: HU-SRB0901/122/120) jelentősen emelkedett. A projekt sikeressége a projektterületen és környezetében természetes fészkekben költő madarak számának emelkedésében lesz mérhető (növekedő vetésivarjú-állomány és varjútelepeken költő kékvércse-állomány).
 

A területkezelések hatásának madártani vonatkozású monitorozása és tájléptékű hatásának vizsgálata, valamint a kék vércsék vadászati paramétereinek vizsgálata mellett az MME végzi a nyestfélék által okozott prdeációk elleni védekezés (megelőzés) és a varjúfélék fészeképítésének elősegítése érdekében zajló tevékenységeket.
 

A projekt eredményeit a természetvédelem szakmai szervezetei mellett a gazdálkodók számára is hozzáférhetővé kívánjuk tenni, illetőleg olyan példával szeretnénk szolgálni, ami a természetvédelem (hangsúlyozottan a kék vércse) és a földhasználók igényeinek is egyaránt megfelel.
 

Nemzetközi vonatkozású tevékenységek:

 • Részvétel a szlovákiai agrár-környezetgazdálkodási rendszerben kidolgozásra kerülő célprogram kialakításában (RPS-SOPSR-MME)
 • A kék vércse főbb vonuló helyeinek azonosítása és partnerszervezeteinkkel közös védelme, éjszakázó helyek azonosítása
 • A program tevékenységeinek és eredményeinek széles körű megismertetése, meghonosítása (MME-RPS-BNPI-KMNPI-MTTM-SOPSR)
   

A program további részletei, illetve a legfrissebb hírek megtalálhatóak a program honlapján www.falcoproject.eu és Facebook oldalán.

 

 

 

1% felajánlás az MME-nek!

Adó 1%-ának felajánlásával, egyéni és céges
adományával is hozzájárulhat a madarak
és más állatfajok védelméhez!

 

     Letölthető 1% rendelkezési nyilatkozat >>

     Egyéni és céges adományozás >>

 

Köszönjük!