Tatai Öreg-tó

IBA kód: HU14

Megye: Komárom-Esztergom
Földrajzi koordináták: 47.39 É, 18.18 K
Tenger feletti magasság: 129-140 m
Terület: 259 ha
Kritérium: A4i, B1i

Élőhelyek: vízi élőhelyek (88%), erdők és facsoportok (11%).

Földhasználat: vízgazdálkodás (86%), halászat és akvakultúra (85%), erdőgazdálkodás (11%), turizmus és üdülés (4%).

Veszélyeztető tényezők: a madarak zavarása (A), nedves területekfeltöltése (A), halászat és akvakultúra (B), gátak, csatornák,duzzasztók építése (B), iparosítás, városiasodás (B), infrastruktúrafejlesztése (B), természeti események (B), kotrás és csatornázás (C), mélységi vagy talajvíz kitermelés (C).

Védettség: teljes.
Területleírás
A tatai vár tövénél található mesterséges tó,amelynek eredete a középkorig nyúlik vissza. Ma már a város csaknemteljesen körbeveszi. Nagyrészt nyíltvizű élőhely, a part mentén csakkevés nádas található. Legnagyobb mélysége 2,3 m. Halászat, turizmus (csónakázás és horgászat) a legfontosabb emberi tevékenységek.

Madártani jelentőség
Eddig több, mint 220 fajt figyeltek meg a területen. Különösen a vetési lúd vonulása szempontjából jelentős.

Természetvédelmi kijelölések
259 hektár helyi jelentőségűtermészetvédelmi terület. Szerepel a Nemzetközi Jelentőségű VizesTerületek Jegyzékén. A területen a 8/1993. (I. 30.) FM rendelet értelmében tilos a vízivad vadászata.

Természetvédelmi kérdések
A legfőbb gond a tó nagymértékűeutrofizációja, az egyre fokozódó elszigeteltség, a vízgyűjtő területnem fenntartható fejlesztése. 1994-ben az Által-ér mentén találhatótelepülések közalapítványt hoztak létre, ami komplex programot dolgoz ki, és valósít meg a tó megmentése érdekében.

Minősítő fajok:
vetési lúd (Anser fabalis)
nagy lilik (Anser albifrons)