Bodrogzug

IBA kód: HU39

Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén
Földrajzi koordináták: 48.15 É, 21.25 K
Tenger feletti magasság: 99-105 m
Terület: 10 000 ha
Kritérium: A1, A4i, B1i, B2

Élőhelyek: gyepek (70%), mesterséges élőhelyek (15%), vízi élőhelyek (10%), erdők és facsoportok (5%)

Földhasználat: mezőgazdaság (65%), turizmus és üdülés (20%), erdőgazdálkodás (10%), halászat (5%), vízgazdálkodás (5%)

Veszélyeztető tényezők: a mezőgazdasági művelés felhagyása (A),erdősítés (A), a mezőgazdasági termelés intenzitásának növekedése (B),a növényzet égetése (B), a madarak zavarása (B), természeti események (B), intenzív erdőgazdálkodás (C), üdülés, turizmus (C).

Védettség: részleges.


Területleírás
A Bodrog kb.30 km hosszú és 2-3 km szélesmagyarországi ártere és a Bodrog torkolata alatti Tisza ártér aRakamazi-réttel. Kelet-Magyarország legnagyobb ősi állapotokat idézőártéri élőhelyegyüttese. Nyílt vizű és teljesen feltöltődött, náddal,gyékénnyel benőtt holtágak, ártéri mocsarak, mocsárrétek, puhafásligeterdők, nemesnyár ültetvények is kevés hullámtéri szántó jellemzi aterületet. A területen a rétgazdálkodás és a szarvasmarha legeltetés,valamint az erdészet a fő gazdálkodási mód. A természeti és horgászturizmus fontos célterülete.

Madártani jelentőség
A nedves rétekhez, mocsarakhoz és azártéri erdőkhöz kötődő madarak fontos élőhelye. A haris legfontosabbélőhelye Magyarországon. Emellett gém- és fattyúszerkő telepek istalálhatók itt. A Bodrog ártere egyben fontos táplálkozóhelye aZemplénben fészkelő fekete gólyáknak és kis békászósasoknak. A nagykiterjedésű ártér fontos szerepet tölt be a madárvonulásban is. Ezkülönösen a daru és a fekete gólya esetében jól ismert. Valószínűlegjelentős a récefélék tavaszi vonulása is, de a víz alatt álló területet nem lehet áttekinteni, ezért erre vonatkozó adatokkal nem rendelkezünk.

Természetvédelmi kijelölések
3 782 hektár a Tokaj-BodrogzugTK, 1 123 hektár pedig a Long-erdő TT részét képezi. A Tokaj-BodrogzugTK 3 782 hektár kiterjedésű bodrogzugi része szerepel a Nemzetközi Jelentőségű Vizes Területek Jegyzékén.

Természetvédelmi kérdések
A rétek művelésének felhagyása, anövényzet égetése, a gyepek beerdősítése, a korai, nagy területekrekiterjedő kaszálások veszélyeztetik a haris költését. A Tokaj-BodrogzugTK rendelkezik természetvédelmi kezelési tervvel, ez azonban nembiztosítja kellőképpen a haris védelmét. A védett természeti területekvédettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvényalapján a TK nagy része az állami természetvédelmi szervek kezelésébekerült. A tiszaladányi gémtelep területe a Tiszatáj Közalapítványtulajdonában áll. 1997-ben az MME a Bajor Természetvédelmi Egyesület(LBV) segítségével harisvédelmi programot indított, amit 1998-tól aKözponti Környezetvédelmi Alap is támogat. A terület az MME Cigányréce Kutatási Programja egyik mintaterülete.

Minősítő fajok:
bakcsó (Nycticorax nycticorax)
fekete gólya (Ciconia nigra)
kanalas gém (Platalea leucorodia)
cigányréce (Aythya nyroca)
haris (Crex crex)
daru (Grus grus)